ಜಾನಪದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ (ಜಾನಪದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ ) ಪುಟ್ಟಿದಿನಿ ಚಳ್ಳಕೆರ ತಾಲೂಕು ಯಲಗಟ್ಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಡ್,ಮೆರ್ ಈರಪ್ಪ-ಕಾಡಮ್ಮ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗಳ್ . ಬರವು ಕಲ್ತಿಜೆರ್ ಆಂಡಲ ಪದೊಕುಲೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜನೊಕುಲೆನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆತೆರ್. ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲೆರೆ ಜನಾಂಗ ಈ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಒರಿಪಾಯಿನ ಜನಾಂಗ . ಈ ಜನಾಂಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ತನ್ನನೆ ಆಯಿನ ವಿಷೇಷತೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಪರ್ಬೊದ ಪೊರ್ತುಡು, ಮದಿಮೆದ ಲೇಸ್‌ಡ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೇನುನಕುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಸಿರಿಯಜ್ಜನ ಪದೊಕುಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಿದಯಿ ಬರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಎಲ್ಯೆಡ್ ನಟ್ಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು, ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ, ಧಾನ್ಯ ಎಡ್ಪುನಗ, ಪರ್ಬೊ ಅಂಚನೆ ,ಮದಿಮೆಲೆಡ್- ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪದೊಕುಲೆನ್ ಸಿರಿಅಜ್ಜಿ ಕಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ರಾಗೊಡು ಪನೊಂದು ತನ್ನ ಸೊತ್ತುದಲೆಕ್ಕ ಜೋಪಾನವಾದ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮದಿಮೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ, ಜುಂಜಪ್ಪ, ಕ್ಯಾತಪ್ಪ, ಎತ್ತಪ್ಪ, ಚಿತ್ತಯ್ಯ, ಕಾಟಯ್ಯ, ಈರಣ್ಣ, ಕದರಿ ನರಸಿಂಹ, ಗೌರಸಮುದ್ರದ ಮಾರಮ್ಮ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಕೊಂಡದ ಚಿತ್ತವ್ವ, ಕಾಟವ್ವ, ನಾಗಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಷ್ಟದೈವೊಲೆನ ಪದ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಕಲೆತ ಗೇನ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಗ್ ಪುಟ್ಟುದೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ದೈವದತ್ತ ಕಲೆ.[೧]

ಸಿರಿಯಜ್ಜಿನ ಜನಪದ ಪದೊಕುಲೆ ಭಂಡಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆನ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹೊಡು, ಸಿರಿಯಜ್ಜಿನ ಜನಪದ ಪದೊಕುಲೆ ಭಂಡಾರ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್[೨]. ‘ಮಹಾಸತಿ ಕಾಟವ್ವ’, ‘ಕತ್ತಲೆ ದಾರಿ ದೂರ’ ಪನ್ಪಿ ಮೆರೆನ ಕಥನಗೀತೆಲು ಜನೊಕುಲೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದ್ಂಡ್. ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ದೇವೆರೆ ಪದೊಕುಲು ಜನೊಕುಲೆನ್ ಭಕ್ತಿದ ಕಡಲ್ಡ್ ಮುರ್ಕದ್ಂಡ್ . ಡಾ. ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜಮ್, ಜೀ.ಶಂ.ಪ., ಡಾ.ಎಚ್.ಎಲ್.ನಾಗೇಗೌಡ, ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಡಾ.ತೀ.ನಂ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು, ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಡಾ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಮೆರೆನ್ ಭೇಟಿಯಾದ್ ಮೆರೆನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಯಿತ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. . ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರುರೆ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಡ್ದ್ ಸಂಪೊಲಿತ್‌ನ ಜಾನಪದ ಕಥನ ಗೀತೆಲೆನ್ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 'ಸಾವಿರ ಸಿರಿ ಬೆಳಗು' ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಬೂಕುದ ರೂಪೊಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನತ್ಂಡ್ . ಸಿರಿಯಜ್ಜಿನ 'ಬದುಕು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ' (ಲೇಖಕೆ: ಡಾ.ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ) ಈ ಬೂಕುನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನತ್ಂಡ್.

ಗೌರವ/ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಪುರಸ್ಕಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಗುಂಡೂರಾಯೆರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಳಾದಿತ್ತಿನ ಕಾಲೊಡು ಈ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಗ್ ‘ಜನಪದ ಸಿರಿ’ಪನ್ಪಿ ಬಿರ್ದ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ್ .
  • ಊರುದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಯಿನ‘ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನ್ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ‘ಜಾನಪದಶ್ರೀ’ ಪನ್ಪಿ ಬಿರ್ದ್ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ್
  • ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಲು, ಜನಪದ ಮೇಳ, ಮಠೊಕುಲೆಡ್ದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ ‘ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಜಾನಪದ ಕೋಶ’ ಪಂದ್ ಪುಗರ್ತೆಪಡೆತೆರ್.
  • ಸಾವಿರೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಪದ ಪದೊಕುಲೆನ್ ನೆನೆಪು ದೀವೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್‌ಲ ಬೇಗೊನೆ ಮದಿಮೆ, ಧಾನ್ಯ ಬೀಸ್‌ನಗ ,ಧಾನ್ಯ ಎಡ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅರೆನ ಈ ನೆನೆಪು ಶಕ್ತಿಗಾದೆ ಅರ್ ಜನಪದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೆರ್

ಅಂತ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾನಪದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ ೨೦೦೯ಡ್ ತನ್ನ ೯೭ ನೇ ಪ್ರಾಯೊಡು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಯಲಗಟ್ಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಡ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣೊಡು ದೈವಾದಿನರಾಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಖೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kannada.oneindia.com
  2. https://kannada.oneindia.com/news/chitradurga/janapada-kogile-siriyajji-demands-still-not-yet-achieved/articlecontent-pf171528-202646.html