ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜೈ ತುಳುನಾಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜೈ ತುಲುನಾಡ್ (ರಿ)
ತಾಪನೆ ಅಯಿನೆಮೂಲ್ಕಿ
ಅಶ್ವಥ್ ತುಲುವೆ
ವೆಬ್ ಸೈಟ್www.jaitulunad.com

ಜೈ ತುಲುನಾಡ್ (ರಿ) ಪನ್ಪಿನವು ತುಲುನಾಡ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ತುಲುವೆರೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಗಟನೆ. ಉಂದು ತುಲು ಬಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲು ಲಿಪಿ, ತುಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗಟನೆ. ಉಂದು ೨೦೧೪ ಆಗೋಸ್ತು ೧೦ ಕ್ಕ್ ಮೂಲ್ಕಿಡ್ ಸುರು ಆಂಡ್ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೨೦೧೫ ಅಗೋಸ್ತು ೧೦ ಕ್ಕ್ ನೊಂದಾವಣೆ ಆಂಡ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತುಲುನಾಡ್ದ ತುಲು ಬಾಸೆ, ತುಲುವೆರೆನ ಪರಪೋಕುಲೆನ ಒರಿಪುಗೋಸ್ಕರ ಪೊರಂಬೊಂದುಂಡು.[೧] ತುಲು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲೆಗ್ ಅನ್ಲೈನ್ ಅಂಚನೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಲುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾನ್ತೊಂತುಂಡು.

ತುಳುಲಿಪಿ

ಬೇಲೆಲು

ಸಂವಿಧಾನೊಡು ತುಳುಬಾಸೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ತುಳು ಬಾಸೆಗ್ ಸಂವಿಧಾನೊದ ೮ನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದೊಡು ಸ್ಥಾನಮಾನಾ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿ ಬೇಡಿಕೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ್.

ನಂಬೊಲಿಗೆದ ರಕ್ಷಣೆ

ಜೈ ತುಲುನಾಡ್ (ರಿ) ಸಂಗಟನೆ ತುಲುವೆರೆನ ನಂಬಿಕೆದ ಬೂತಾರಾದನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾದನೆನ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿದ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ದರ್ಮೊನು ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. [೨]

ಬಲೆ ತುಲು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ

ತುಲುನಾಡ್‌ದ ಮಾತ ಜನಕುಲು ತುಲು ಲಿಪಿನ್ ಕಲ್ಪಾವೊಡು ತುಲುನಾಡೊರ್ಮೆ  ಉಪ್ಪುನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ದೇಶ - ವಿದೇಶೊಡುಲಾ ತುಲು ಲಿಪಿನ್ ಕಲ್ಪಾವೊಂದುಂಡು. ತುಲುನಾಡೊರ್ಮೆ 50 ಮುಟ್ಟ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಡ್ 150ಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯೊಲು ನಡತ್‌ದ್ಂಡ್.

ತುಳು ಬರವು ಫಾಂಟ್

"ತುಳು ಬರವು" ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಫಾಂಟ್‌ನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನತ್ಂಡ್. ಜನೊಕುಲು ತಂಕುಲೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌‌ಡ್ ತುಳು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಫಾಂಟ್‌ನ್ ಗಳಸೊಲಿ . ಈ ಬರವು ಫಾಂಟ್‌ನ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಯುನಿಕೋಡ್ ಲಿಪಿದ ಲೆಕ್ಕೊ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್‌, ಬ್ಯಾನರ್‌, ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಾತೆಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಗಳಸೆರೆ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.[೩]

"ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ" ಆನ್‌ಲೈನ್ ತುಳು ನಿಘಂಟು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ತುಳು ನಿಘಂಟಾಯಿನ "ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ" ನ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್, ಉಂದೆಡ್ದ್ ಜನೊಕುಲು ಕೆಲವು ಪದೊಕುಲೆಗ್ ಅರ್ಥೊನು ನಾಡೊಲಿ, ಗಳಸಂದೆ ಅರಿದ್ ಪೋಯಿನ ತುಳು ಪದೊಕುಲೆನ್ ಪಿರಗಳಸುಲೆಕ್ಕೊ ಮಲ್ಪೊಲಿ.[೪] ಈ ನಿಘಂಟ್‌ಡ್ದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡೊಡು ಒವ್ವೆ ತುಳು ಪದೊತ ವಿವರಣೆದೊಟ್ಟುಗು ಅರ್ಯಥೊನು ಪಡೆವೊಲಿ. ಈ ನಿಘಂಟಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಪದೊಕುಲೆನ್ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆತ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಪದೊತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಧ್ವನಿ ರೂಪೊಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಪೊರ್ಲು ತುಲುನಾಡ್ ಗೋಡೆ ಬರವು ಅಭಿಯಾನ

ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ಮಠಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕೈತಲ್ ತುಲು ಬಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಲಿಪಿಕ್ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರೊನು ತೆರಿಪಾವುನ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದು "ಪೊರ್ಲು ತುಲುನಾಡ್" ಪನ್ಪಿನ ಗೋಡೆ ಬರವು ಅಭಿಯಾನೊ ಮಲ್ದ್ಂಡ್.

ಬೊಮ್ಮನೊ

  • ಜೈ ತುಲುನಾಡ್ (ರಿ) ಸಂಗಟನೆ 2021 ನೇ ಸಾಲ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ "ವಿಶೇಷ ಸಂಗಟನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಪಡೆತ್ಂಡ್
  • ಜೈ ತುಲುನಾಡ್ (ರಿ) ಸಂಗಟನೆ 2022 ನೇ ಸಾಲ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ "ವಿಶೇಷ ಸಾದನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ಪಡೆತ್ಂಡ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

  1. "The Jai Tulunadu Organisation – Preserving Everything That Is Tulu – Mangalore Meri Jaan". 27 October 2020. Retrieved 26 August 2023.
  2. Apr 14, TNN /; 2017; Ist, 23:03. "Tulu organization to fight against modern depiction of local rituals, customs | Mangaluru News – Times of India". The Times of India (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 2021-11-22.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  3. "ತುಳು ಭಾಷೆಯ 'ತುಳು ಬರವು' ಯೂನಿಕೋಡ್ ಲಿಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ!". Asianet News Network Pvt Ltd (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 26 August 2023.
  4. "Kopparige, Tulu online dictionary released". 2 July 2021. Retrieved 26 August 2023.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ