ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Redirect

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Notice

This template produces a hatnote:

ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊಂಡಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ವಿಸಯೊನು ಒಂಜೇ ಪುದರ್‌ದ ಲೇಕನೊಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊಂಡಿ ಕೊರಪುನೆ. ಉದಾರಮೆಗ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಮಂಗಳೂರುವು ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊಂಡಿಯಾದ್ ಉಂಡು Its purpose is to reduce confusion by helping users get to their intended page if they were redirected to another page while, for example, searching for a topic. An example would be when a user searches for Achilleus (as in the emperor), but ends up on the page titled Achilles (as in the mythical hero) after being redirected.

Examples[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • {{Redirect|Foo}}
  "Foo" redirects here. For other uses, see Foo (disambiguation).
 • {{Redirect|REDIRECT||PAGE1}}
  "REDIRECT" redirects here. For other uses, see PAGE1.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1}} → ಗ
  "REDIRECT" redirects here. For USE1, see PAGE1.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
  "REDIRECT" redirects here. For USE1, see PAGE1. For USE2, see PAGE2. For USE3, see PAGE3.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|and|PAGE2}}
  "REDIRECT" redirects here. For USE1, see PAGE1 and PAGE2.
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}}
  "REDIRECT" redirects here. For USE1, see PAGE1. For USE2, see PAGE2 and PAGE3.
 • {{Redirect|Achilleus|the Emperor with this name|Achilleus (emperor)|other uses|Achilles (disambiguation)}} (as used on the page Achilles) →
  "Achilleus" redirects here. For the Emperor with this name, see Achilleus (emperor). For other uses, see Achilles (disambiguation).

TemplateData[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly error report for this template.

TemplateData for Redirect

This template produces a hatnote similar to: "Foo" redirects here. For other uses, see [[Foo (disambiguation)]].

Template parameters

This template has custom formatting.

ಪರಿಮಿತಿಇವರೊಇದೊಸ್ತಿತಿ
Redirecting page1

Name of page that redirects here

ಮೂಲೊಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಲಿ
ಉದಾಹರ್ಮೆಲು
ಕಾಲಿ
Auto value
ಕಾಲಿ
ಪುಟೊಬೋಡಾಯಿನ
Use12

Displayed as: For Use1, see ... If left empty, defaults to For other uses, see ...

ಮೂಲೊಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಲಿ
ಉದಾಹರ್ಮೆಲು
ಕಾಲಿ
Auto value
ಕಾಲಿ
ನೂಲುಐಚಿಕೊ
Target13

Page to link to. Default is [[PAGENAME (disambiguation)]].

ಮೂಲೊಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಲಿ
ಉದಾಹರ್ಮೆಲು
ಕಾಲಿ
Auto value
ಕಾಲಿ
ಪುಟೊಐಚಿಕೊ
Use24

Second use. Can be 'and' to give: For Use1, see [[Target1]] and [[Target2]]

ಮೂಲೊಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಲಿ
ಉದಾಹರ್ಮೆಲು
ಕಾಲಿ
Auto value
ಕಾಲಿ
ನೂಲುಐಚಿಕೊ
Target25

Page to link second use to.

ಮೂಲೊಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಲಿ
ಉದಾಹರ್ಮೆಲು
ಕಾಲಿ
Auto value
ಕಾಲಿ
ಪುಟೊಐಚಿಕೊ
Use36

Third use, can be 'and'

ಮೂಲೊಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಲಿ
ಉದಾಹರ್ಮೆಲು
ಕಾಲಿ
Auto value
ಕಾಲಿ
ನೂಲುಐಚಿಕೊ
Target37

Page to link third use to.

ಮೂಲೊಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಲಿ
ಉದಾಹರ್ಮೆಲು
ಕಾಲಿ
Auto value
ಕಾಲಿ
ಪುಟೊಐಚಿಕೊ

See also[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Hatnote templates ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Wikipedia template messages ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Wikipedia editor navigation

External links[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]