ತಾರಿ ಕಂಡೊಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದ್ ತುಲುತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ನೆಟ್ಟ್ ಸಮಾಜೊಡ್ ನರಮಾನಿ ಒರಿ ಎಂಚ ಬದುಕುವೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮೊನ್ ಪನ್ಪುಂಡು.

ವಿವರೆನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಲುವೆರೆನ ಮುಕ್ಯ ಕಸುಬು ಬೇನ್ನಿ, ಬೇಸಾಯ, ನಟ್ಟಿತ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿತ್ ಪುಟ್ಟುನ ಈ ನಾಡ್ ಅಯಿನೆತ್ತರ ಈ ತಗ್ಗಿ ಕಂಡೊತ ಉದಾರ್ಮೆ ಬರುಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿತ ಲೆಕ ಮುಲ್ತ ಜನೊಕುಲುಲ ಮೆತ್ತೆನೆ ಅತ್ ತಾರ್ ತ್ ಬಗ್ಗ್ ತ್ ನಡಪುನಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಲ ಅರ್ತೊಲ ಉಂಡು.

ನಮ ಊರುತ ತಗ್ಗ್ ಟ್ಟುಪುನ ಕಂಡೊಗ್ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕುತ್ಲ ನೀರು ದತ್ತ್ ತ್ ಬರುಪುಂಡು, ನುಸುಲು ಮಣ್ಣುಲ ಅದುಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾಂತ ವಿಸಯೊಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನ ತಾರಿ ಕಂಡೊಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆಕ್ಲ್ ಅಯಿನ ಕೊಳಕೆ,ಸುಗ್ಗಿ, ಎನಿಲ್ ಬುಲೆಕ್ ಬೊಡಪಿನ ನೀರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ನೆಕ್ಕ್ ವಿರ್ದ ಅತ್ ತಗ್ಗ್ ತ್ ಬಗ್ಗ್ ತ್ ನಡಪುನಾಯಗ್ ನಾಲ್ ಗುದ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]