ತುಳುಟ್ಟು ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಸಾಹಿತಿಲೆ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಂತೊಲು ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಐವ, ಅಜ್ಪ, ಎಲ್ಪತೈನ್ ವರ್ಸೊದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುದಪಗ, ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನದಗ ಈ ಸಂಚಿಲು ಅಬಿನಂದನ ಸಂಪುಟೊ, ಸಂಸ್ಕರಣ ಗ್ರಂತೊ, ನೆಂಪುದ ಗ್ರಂತೊ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‍ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಊರ, ಪರವೂರ, ಹಿತೈಷಿಲೆ, ಶಿಷ್ಯೆರೆ, ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗೊದಕುಲೆನ ಸಾಕಾರೊಡು ಗ್ರಂತೊನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗ್ ಕೈ ಪಾಡುನವು ಸಾಹಸದ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲಾ ಮದಪೆರೆ ಆವಂದಿ ಸಾಹಿತಿಲೆನ ವಿಚಾರೊನು ದಾಕಲ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಗ್‌ಲೆಗ್ ಪುಗರ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು.

ಉಂದು ದಾಲಾ ಸುಲಬೊದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ್, ಸಂಪಾದಕೆರೆನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಂಪುಗಾದ್ ಸಂಚಿ ತಯಾರ್ ಆಪುಂಡಲಾ ಅಗ್‍ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತೊನುಡು, ಅಗ್‍ಲೆನ ಪಾಸಡಿದಕುಲೆನ್, ಕುಟುಮ್ಮೊದಕುಲೆನ್, ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಾರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬರವು, ಸೇವೆ, ನೆತ್ತ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊಲಬು ಇತ್ತಿ ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡಲಿನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ, ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ, ಯಾನ್ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ, ಮದಪೆರೆ ಆವಂದಿನಾರ್, ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್, ಅತ್ತಂದೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಾರೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದೊ ಪಡೆಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಲೇಕನೊಲು, ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಂತಿ, ಬಾಸೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಲೇಕನ ಅಗ್‍ಲೆಡ್ದ್ ಬರೆಪಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂದೆನ್ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನವೊಡಾಪುಂಡು.

ಇಂಚಿತ್ತಿ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲೆಡ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತಿಲೆನ ಪರಿಚಯ ಅಗ್‍ಲೆನ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಕಟ ಆವಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ತಿರ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ನಂಕ್ ತೆರಿವುನತ್ತಂದೆ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಂತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಜೀವನ, ಪಿರವುದ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ, ಇಂಚ ತುಳು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಇಚಾರೊದ ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಕನೊಲು ನೆಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲು ಬರೆಪಿನಗ್‍ಲೆಗ್, ಓದುನಗ್‍ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನವು ಆದಿತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಉಂದೆತ್ತ ಸಂಗ್ರಹೊ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ನೆತ್ತ ಸಕಾಯ ದೆತೊನುನವು ಮದಪೆರಾವಂದಿನಗ್‍ಲೆನ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರಿವೊನುನವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ನಮನ್, ನಮ ನಾಡ್‌ನ್ ತೆರಿಯೊಂಡಿಲೆಕೊ ಆಪುಂಡು.

ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಕೆಲವು ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊತೊಂಡ ಐತ ಪೊರ್ಲು, ಐತ ಬಿಲೆ, ಐತ ಇಚಾರೊ ಎಂಚಿನವು ಪಂಡ್ದ್ ನಂಕ್ ತೆರಿವು.

ಸುದರ್ಶನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಡಾ. ತೋನ್ಸೆ ಮಾದವ ಅನಂತ ಪೈ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1977 ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ 594 ಪುಟತ್ತ ಈ ಸಂಚಿದ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್. ಜೀವನದರ್ಶನ, ರಂಗದರ್ಶನ, ಹಿನ್ನೆಲೆ- ಈ ವಿಭಾಗೊಳೆಡ್ ಅರೆ ಬದ್ಕ್ದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ್ಂಡ, ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭೂತಾರಾದನೆ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಸುಮಾರ್ 120 ಸಾಹಿತಿಳೆ ಲೆಖನೊಲು ನೆಟ್ಟುಂಡು.

ಲೋಕ ಮಿತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಪ್ರೊ. ಕು.ಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಮೆರೆನ ನೆಂಪು ಸಂಚಿ. ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ದೇ ಜವರೇ ಗೌಡ. 1989 ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಬೂಕುಡು 335ತ ಪುಟೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್ದ್- ಅಗುಲು ಮೊಗುಲು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ, ಕು.ಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಲೆ ಬಿಲೆ, ಸಾಧನೆ, ಸಿದ್ದಿ, ಈ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಡು ಅರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ್ಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ, ಉಡುಪಿದ ರಂಗಕಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸುಮಾರ್ 35 ಲೇಖಕೆರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖನೊಳು ಉಂಡು.

ಸೂರ್ಯಕೀರ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಡಾ. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಪಿ.ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾ. ಕೆ. ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ. 635 ಪುಟತ್ತ್ ಈ ಬೂಕು 2000ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ಸುರುಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಪುರಾತತ್ವ, ಶಾಸನ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕಡೆಕ್ಕ್ ಬದಕ್ ಬರವು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸುಮಾರ್ 70 ಲೇಖಕೆರ್ನಗಲ್ನ ಲೇಖನ ಉಂಡು.

ಏರ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಏರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯನ ಆಳ್ವೆರೆ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1999ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆತಿ ಈ ಬೂಕುಡು 588 ಪುಟ ಇತ್ತ್ದ್ ಸರ್ವ ಶ್ರೀ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ, ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್, ಜಿ. ಎನ್. ಭಟ್, ನಾಗರಾಜ ಜವಳಿ ಮೊಗಲ್ನ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಲಿಡ್ ಈ ಸಂಚಿ ತಯಾರಾತ್ಂಡ್. ಮೂಜಿ ಭಾಗೊಡು ಏರ್ಯದರೆನ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಾಲನೇ ಬಾಗೊಡು ಸಾಂಸ್ಕಂತಿಕ ತುಳುನಾಡು, ಕುಣಿತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚ ಸುಮಾರ್ 60 ಲೇಖಕೆರ್ನಗಲ್ನ ಲೇಖನೊಳು ಉಂಡು.

ಸಿರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಪ್ರೊ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. ಡಾ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಶ್ರೀ ಎ.ವಿ.ನಾವಡ, ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೊಗುಲು ಈ ಬೂಕುದ ಸಂಪಾದಕೆರ್ನಗುಲು. 1995 ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಈ ಬೂಕುಡು 476 ಪುಟೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಆಜಿ ವಿಭಾಗೊಡು ಸುಮಾರ್ 70 ಲೇಖಕೆರ್ನಗಲ್ನ ಅಮೃತೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಚಾರೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖನೊಳು ನೆಟ್ಟುಂಡು.

ನುಡಿ ಒಸಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಡಾ ಕೆ.ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಡಾ. ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ. 2005ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಈ ಬೂಕುಡು 328 ಪುಟೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್ದ್ ನೆಟ್ಟ್ ಬದುಕಿನೊಸಗೆ, ಬರಹದೊಸಗೆ, ಸಿರಿಯೊಸಗೆ, ಮನದೊಸಗೆ, ಮನೆಯೊಸಗೆ, ಪನ್ಪಿ ವಿಭಾಗೊಳು ಇತ್ತ್ದ್ 56 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಖಕೆರ್ನಗಲ್ನ ಲೇಖನೊಳು ನೆಟ್ಟುಂಡು.

ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಅರ್ಕುಳ ಸುಬ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1988 ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಈ ಬೂಕುಡು 437 ಪುಟೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತ್ದ್ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಆರ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರ್ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕೆರಾದ್, ಮುಳಿಯ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ಟ ಮೇರ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕೆರಾದ್ ಉಂದೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಳ್ತ್ದೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಬದ್ಕ್‌ದ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟುಗು ಯಕ್ಷಗಾನೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಇತ್ತಿನ ಸುಮಾರ್ 46 ಲೇಕಕೆರ್‍ನಗ್‍ಲೆನ ಲೇಕನೊಲು ಉಂಡು.

ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಶ್ರೀ. ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1999ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಬೂಕುಡು258 ಪುಟ ಇತ್ತ್ದ್ ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಡ್ ಪೆರ್¯ ಯಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ವಿದ್ವಾನ್, ಹಿರಣ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ, ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, . ಜಿ. ಕೆ. ಭಟ್ ಸೇರಾಜೆ, ಯಸ್. ವಾಸುದೇವರಾಜ್ ಮೊಗುಲು ಬೇಲೆ ಮಳ್ತ್‌ದೆರ್. ಶೇಣಿ ಪ್ರತಿಭಾಲೋಕ, ಶೇಣಿ ದರ್ಶನಾಲೋಕ, ಯಕ್ಷಗಾನಲೋಕ, ಜ್ಞಾನಲೋಕ, ಇಂಚ ನಾಲ್ ಬಾಗೊಲೆಡ್ ಲೇಕನೊಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಐನನೆ ಬಾಗೊಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಾಲೋಕ ಪನ್ಪಿ ಇಬಾಗೊದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸೂಚಿ ಪನ್ಪಿ ಲೇಕನೊಡು ಸುಮಾರ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾರ ಯಕ್ಷಗಾನೊಲೆ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಐಟ್ ಐತ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತುಲೆನ ಪುದಾರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಂಡು.

ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಲು ಸಾಹಿತಿಲೆನ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟದ ಲೆಕ್ಕಲಾ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಂತೂ ಈ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಲು ಅದ್ಯಯನೊಗು ಯೋಗ್ಯದವು ಆದಿತ್ತ್‌ದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಬ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಟೆ ನನಲಾ ಕೆಲವು ನೆಂಪು ಸಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಿಳೆ ಪುದರ್ಲೆನ್ ತೆರಿಯೊನ್ಗ.

  1. ರಂಗವೈಖರಿ- ಉಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಂಬಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತೆರೆ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1981
  2. ಕೆರೋಡಿ ಸುಬ್ಬರಾಯರು- 1989, ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ ಕೃ;ಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ 1988
  3. ತುಳುವಾಲ- ಉಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಅಮುಣಂಜೆಗುತ್ತು ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ, 1990
  4. ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ- ಉಂದು ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ . 1993
  5. ಸಾರ್ಥಕ- ಉಂದು ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ, 1995
  6. ದೀವಿಗೆ- ಉಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ, 1999
  7. ಅಕ್ಕರೆ-ಉಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 1999
  8. ಮುಳಿಯ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ಟ- 2001
  9. ಶತಾಂಜಲಿ- ಉಂದು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ. 2002
  10. ಸಿರಿ ನಿವಾಸ- ಉಂದು ಯು.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಮೆರೆನ ನೆಂಪುದ ಸಚಿಚಿ. ಸಂ. ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]