ತುಳುನಾಡ್ದ ದೇವಸ್ತಾನೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುದ್ರೊಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊ

ಪುರಾತನೊ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚಿ ಜನೊಕುಲು ನಂಬೊಂದಿತ್ತಿನಾ ತುಳುನಾಡ್‍ದ[dead link] ದೇವಸ್ಥಾನೊನು[೧]ತುಳುವೆರೆನ ಇಲ್ಲ್ ಪಂಡದ್ ಎನ್ನುವೆರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಮನುಷ್ಯೆರೆನ ದೇವೆರೆನ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು. ದೇವೆರ್ ಮಾನವೇರನಾ ನಡುತಾ ಸಂಬಂಧ ಭಕ್ತಿ,ಶ್ರದ್ಥೆಡ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ. ತುಳುವೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾ ಜಾರ್ಜ ಮೈಕೆಲನಾ ವಾಕ್ಯ ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆನ್ ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮದ ಜಗತ್ತನ್ ತೋಜಾಪಾವುನ್ಂಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ನು ನಡಾಪಾವೊಡ್. ವೇದೊದ ಅರ್ಥೊಡ್ ಪನ್ಪುನಾ ೫ ಪದೋಲಾ ತುಳುವೆರ್ ಅಕಲ್ನ ನೀಜ ಜೀವನ್ಡ ಅಳವಡಿಸೊಂಡೆರಡ್.

ವೇದೊತ ೫ ಪದೊಳ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೊಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೋಡ್ ನೇಪಾಳ ದೇಶೊಡ್ ನಂಕ್ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಕಲೆ ಪಂಡ್ ನಾನಾ ತರಹದ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಲದಿನ ಚಮತ್ಕಾರದ ಕಲೆಕುಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿದಾ ನೆನೆಪುನ ಕೊರಪುಂಡು ಅಂಚಿಂದಾ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡ್ ಜನ್ಮಗೆತೊನಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೆರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ವರಪಾವುನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳವನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಪಅರ ಮಹಿಮೆನ್ ವಿದುರ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೀಡಿಳೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಸಾರ್ದ್ ಪನಪಿನ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆರನ್ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಉಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:God