ತುಳು ಕರ್ಣಪರ್ವ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ಕರ್ಣಪರ್ವ ತುಳುತ ಪಿರಾಕ್ದ ಕೃತಿ. ಹರಿಯಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದ ಅರಸೆ ಉಂದೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಕರ್ಣಪರ್ವೊನು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೆ ೨ನೇ ಹರಿಹರೆ(ಹರಿಯಪ್ಪೆ) ಬರೆತಿನಿ ಪನ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೆರೆ ಎರಮನೆಟ್ಲಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಉಂದು ಉದಾಹರಣೆ.ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ ಬರೆತಿನ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತೊ ಕಾವ್ಯೊಡ್ಲಾ ಹರಿಯಪ್ಪನ ತುಳು ಕರ್ಣಪರ್ವೊದ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು.ಕಾವ್ಯೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಗ್ರಹಕುಂಡಲಿದ ಆಧಾರೊಡು ಕಾವ್ಯೊದ ಕಾಲ ಕೃ.ಶ ೧೩೮೦ ಪನ್ದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

http://puninchathaya.com/tulu_grantha.html