ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಗ ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ನಂಕ್ ಶೋಕುಡ್ ಪರಡ್ದಿನ ಕಡಲ ಕರಾವಳಿ. ಅಲ್ಪ ರೈಸುನನ್೦ಚಿನ ತಾರೆ ಕಂಗ್‍ದ ಸಾಲುಲು. ಸುತ್ತೊಗು ಗೋಡೆ ಕಟ್ ನಂಚಿನ ಪಕ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಲು. ನೆತ್ತ ನಡುಟ್ ಪಲವತ್ಥಯಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ. ಕಡಲ್ದ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ದ್ ಬೀಜುನ ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿಗ್ ಮೆಯಿಒಡ್ಡುದ್ ಬುಲೆವುನಂಚಿನ ಕಡಲ್ದ ಕರೆಡ್ದ್ ಮೀನ್‌ನ್ ಪೆಜಿದ್ ತಿನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಸಂಕುಲ. ಸೂರ್ಯೆ ಪುಟ್ಟುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ಥಮನ ಅಪಿನ ನಡುಟ್ ಆರಾಮದ ಬದ್ ಕ್ ಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲೆನ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಮನಸ್ಗ್ ಸಮಾದಾನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನೊಳು ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್, ಒಂಜತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಪೌರನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ವೈಭವನ್ ಪುರೆರ್ಗ್ ತೋಪವುನೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವೈಸದ್ಂಡ್.

ಪೂರ ಊರು ಬುಲೆಯಿನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬುಲೆವೊಡುಂದು ಅಂಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಭೂತ ಐತ ಬುಲೆನ್ ಪತೊನೊಡು. ಈ ಬದಲಾವನೆಗ್ ಅಧುನಿಕ ಜನಕುಲು ಸ್ಪಂದಿಸುವೆರ್. ಅಂಡ ಅತಿ ಆಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಪೊರ್ಲುನು ಅಂಚನೆ ಶುದ್ದತೆನ್ ಒರಿಪೆರೆ ಅವಂದಿನಡೆಗ್ ಎತ್ತಪುಂಡು.

ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆ. ಎತೋ ವಾಹನಳು ಜಿಂಜಿದ್ ಪೋಥೆಂಡ್ . ಅಂಚೆನೆ ಜನಕುಲ್ ಜಿನ್ಜಿದ್ ಪೋಥೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೆರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಥಿದ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ . ಮೂಲಪ ಯಿತ್ತಿನಕುಳು ಪೂರ ಒರಿಯೇಗ್ ಒರಿಯೇಗ್ ಸಹಾಯ ಮಳ್ತ್ಹೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಗುಣ ಈ ಕುಡ್ಲ್ ದ ಅಕುಲೆನ .

ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ವೈಭವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಆಶ್ರಯೊಡು ದಸರಾ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡಪುಂಡು. ೯ ದಿನ ದೇವಿಗ್ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು.

ಕೈಗಾರಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆದ ಜಾಗ್ ಆತ್ತ್ಂಡ್. ಮೂಲು ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್, ನಾಗರ್ಜುನ ದಂಚಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಉಂಡು. ಅಂಚನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೆಲ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಅವುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಅವೊಂದು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]