ವರ್ಗೊ:ಜಿಲ್ಲೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸಂಪರ್ಕೊದ ಪುದರ್[[ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಜಿಲ್ಲೆಲು]] ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ಗೊ. ಈ ವರ್ಗೊಡು ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ಇವರೊ ಕೊರೊಲಿ.

"ಜಿಲ್ಲೆಲು" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೯ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೯ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.