ದೂಪದ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ದೂಪೊದ ಪೂವು

ಧೂಪದ ಮರ ಡಿಪ್ಟರೋಕಾರ್ಪೇಸೀ ಕುಟುಮ್ಮೊಗು ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಮರ. ರಾಳದಮರ ಪಂಡ್‍ದ್ ಇಂದೆಕ್ ಬೇತೆ ಪುದರ್. ವ್ಯಾಟೀರಿಯ ಇಂಡಿಕ ಇಂದೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್.[೧] ಉಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಕೇರಳೊಡು 4,000ಡ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಬೂಮಿಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಲಕ್ಷಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು 20' - 30' ಅಡಿ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಲೆಪುಂಡು. ಚೋಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡಲಾ ಬೊಲ್ದು ಮಿಸ್ರೊದ ಬೊನ್ಯೊ ಬಣ್ಣೊದವು ಆತ್ಂಡ್. ಚೋಲಿದ ದಪ್ಪೊ 3/8". ಚೋಲಿದ ಪದರೊ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಬೂರುಂಡು. ಬುಡೊತ ಬಾಗೊ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣೊತವು. ಇಂದೆನ ಕಡೆ ಕೆಂಪು. ದೂಪೊದ ಮರತ ಪೂ ಬುಡ್ಪುನ ಕಾಲೊ ಜನವರಿ - ಮಾರ್ಚ್.

ಮರತ್ತ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂದೆತ ಬೀನೆನ್ ಪಾಲಿಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗೊಗು ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗಳಸುವೆರ್. ದಿಂಜ ಪೀಟೋಕರಣೊನು ಇಂದೆಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬುಡೊದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಮರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ರಾಳ ಅತ್ತಂಡ ದೂಪ(ಡ್ಯಾಮರ್) ಪನ್ಪೆರ್.[೨]

ದೂಪದ ಮರತ ಇರೆ

ರಾಳಡ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಒತ್ತಾದ ರಾಳ (ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮರ್)
  2. ಕೋಶಮಯ ರಾಳ (ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯಾಮರ್)
  3. ಕಪ್ಪುರಾಳ (ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಮರ್)

ರಾಳ ತಿಕುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರತ್ತ ಪ್ರಾಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಳೊದ ಸಂಗ್ರಹೊ ವಿದಾನೊನು ಅನುಸರಿಸದ್ ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆಕುಲು ತಿಕುಂಡು. ಬಿಡೊನು ಕೊರೆಂಡ ಅಂಟ್ ತಿಕುಂಡು. ಇಂದು ಟರ್ಪಂಟೈನ್‌ಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಗಂಗಸರೊಡು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ಕರಾಪುಂಡು. ಮರಮಟ್ಡ್‌ಲೆಗ್ ಪೊಲಬ್ಬು ಕೊರಿಯರೆ ಇಂದೆನ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಬಿರಾದ್ ಮಯನೊದ ಬತ್ತಿನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿನ ಮಯನೊ‌ಡ್ದ್ ಕೃತಕ ಮಣಿಕುಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಯನೊಗು ದಿಂಜ ಮರ್ದ್‌ದ ಗುನೊ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟುಗು ಕಾಯ್ತ್‌ದ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ವಾತೊದ ಬಾಪು ಗುಣಾಪುಂಡು. ರಾಳೊದ ಮರತ ಬಿತ್ತ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಗಟ್ಟಿ ನೆಯಿ ಉಂಡು. ಇಂದೆಕ್ಕೊ ಸಸ್ಯಮೂಲ ಬೊಲ್‌ನೆಯಿ (ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಟರ್) ಪನ್ಪೆರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇಂದೆನ್ ದೀಪೊ ಪೊತ್ರಾಯರ, ತೆನಸ್‌ಗ್ ಪರಿಮಲೊ ಕೊರಿಯೆರೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ನೆಯಿ, ನೆಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನೆಗ್ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್. ಕಾಯಿಡುಪ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆಗ್ ದಿಂಜ ಮರ್ದ್‌ದ ಗುನೊ ಉಂಡು. ಕಾಯಿನ್ ಗುದ್ದ‍್‌ದ್ ಬೆಚ್ಚನೀರ್‌‍ಡ್ ದೀಡ್ದ್ ಪರ್ಂಡ ಕಕ್ಕುನವು ಉಂತುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಎಣ್ಣೆನ್ ವಾತೊ ಬತ್ತಿನಕುಲೆಗ್ ಮೈಕ್ ಪೂಜುವೆರ್. ಎಣ್ಣೆಡ್ದ್ ಮೋಂಬತ್ತಿನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಡ್ ಮರತ್ತ ಚೋಲಿನ್ ಹೆಂಡ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುಲಿ ಬರಿಯೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್. ಮರತ್ತ ಇರೆಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ರಾವಳಿದಂಚಲಾ ಗಳಸೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://indiabiodiversity.org/species/show/19732
  2. http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Vateria+indica
Wikisource-logo.svg
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದೂಪದ_ಮರ&oldid=133413"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು