ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ

ತುಳು ನಾಡ್‍ಡ್ ಪ್ರಾಭಾವೊಲು;ಈ ಜಗತ್ತ್ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿಯೆನೆ ಆಯಿನ ಆ ದೇವೆರ್ನ ಸೃ‍ಷ್ಟಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಅಯೆನ ಜೋಕುಲು.ಎಂಕ್‍ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಿನಿ ಒಂಜೆ ಜಾತಿ,ಒಂಜೆ ಮತ,ಒರಿಯೆನೆ ದೇವೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೋಕೊಗು ಸಾರಿನಾರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ[೧] ಲು. ಇಂಬೆರ್ ೧೮೫೬ ಅಗೊಸ್ಟ್ ೨೮ಕ್ ಕೇರಳದ ಚೆಂಬಳಂತಿ ಪನ್ಪಿನ ಊರುದ ಈಳವ ಕುಟುಂಬದ ಮಾದಾನ್ ಆಶಾಣ‍ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಈ ಲೋಕದ ಒಡೆಯೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತೆ, ಸರ್ವೇಶ‍್ವರ ಆಯಿನ ದೇವೆರ್ ಒರಿಯೆನೆ. ಪಿಲಿ, ಪೆತ್ತ,ಕುದುಕೆ,ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಪ್ರಾಣಿಲುಲ‍್ಲ.ಆಂಡ ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಆಕಾರ,ಬುದ್ದಿ ಉಪ್ಪುನೆದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲಾದ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಉಪ್ಪಿನಿ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ.ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲೆನ್,ಕುರುಡು ಸಂಪ್ರಾದಾಯನು ಉಂತಾಯೆರ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಿದಯಾನಗ ಅಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲವು ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲು,ಆಲೆಗ್ ೧೨ ವರ್ಷಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮದಿಮೆನ್ ಉಂತಾಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.freeindia.org/biographies/sages/narayanaguru/index.htm