ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇಂಬೆರ್ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತಕೇರ್.

ಪುಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುನ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಟ್ಟ್‌ದಿನಿ 1854ನೇ[೧] ಇಸವಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲುದ 20ನೇ ತಾರೀಕ್‌ಗ್. ಸಿಂಹ ಮಾಸದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರೊಡು ಆರೆನ ಪುಟ್ಟು. (ಅಂಚಾದ್ ಇನಿಕ್‌ಲಾ ಆರೆನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬೊನು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರೇ ವಿನಹ ತಾರೀಕ್‌ಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಅತ್ತ್.) ಈ ವಿಷಯೊಡ್ ಒಂತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲ ಉಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ತಾರೀಕ್ 28-8-1856 ಪಂಡ್ದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಆರ್ ಪುಟ್ಟ್‌ದಿನಿ ಕೇರಳೊದ ತಿರುವನಂತ ಪುರೊಡ್ದು 12 ಕಿ.ಮೀ. ಬಡೆಕಾಯಿ ಬಾಗೊದ ಚೆಂಬಳಂತಿ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮೊಡು.ಮೇಡಯಿಲ್ಲ್ದ ವಯಲ್ವಾರತ್ತ್ ಬೀಡ್ ಡ್ ಈಳವ(ತೀಯಾ) ಸಮುದಾಯೊದ ಮಾಡಾನ್ ಆಶಾನ್- ಕುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಮೊಕುಲೆನ ನಾಲ್‌ನೇ ಬಾಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಒರಿಯೆ ಆನ್ ಮಗೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಆ ಕಾಲೊದ ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮಹಾರಾಜೆರ‌್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗ್ ಸೇರ್‌ದಿನ ಎಣ್ಮೊ ಜಹಗೀರ್‌ಡ್ ಚೆಂಬಳಂತಿಲಾ ಒಂಜಿ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ವೊದ ಗ್ರಾಮೊಡು ಜಗತ್ತ್‌ದ ಬೊಲ್ಪು ಆದ್ ನಾರಾಯಣ ಪುದರ್‌ದ 'ನಾಣು'ನ ಜನನ ಆಂಡ್. ದಲಿತೆರ್, ಪಿರ ಒರಿದಿನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗ್, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೆರೆಗ್, ಶೋಷಣೆಗ್ ಗುರಿ ಆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಾದಿ ತೋಜಾಯೆರ್.

ಧಾರ್ಮಿಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಜಗತ್ತ್ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿಯೆನೆ ಆಯಿನ ಆ ದೇವೆರ್ನ ಸೃ‍ಷ್ಟಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಅಯೆನ ಜೋಕುಲು.ಎಂಕ್‍ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಿನಿ ಒಂಜೆ ಜಾತಿ,ಒಂಜೆ ಮತ,ಒರಿಯೆನೆ ದೇವೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೋಕೊಗು ಸಾರಿನಾರ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು [೨] ಈ ಲೋಕದ ಒಡೆಯೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತೆ, ಸರ್ವೇಶ‍್ವರ ಆಯಿನ ದೇವೆರ್ ಒರಿಯೆನೆ. ಪಿಲಿ, ಪೆತ್ತ,ಕುದುಕೆ,ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಪ್ರಾಣಿಲುಲ‍್ಲ.ಆಂಡ ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಆಕಾರ,ಬುದ್ದಿ ಉಪ್ಪುನೆದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲಾದ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಉಪ್ಪಿನಿ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ.ಅತ್ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ದ್ ಆರ್ ತೆರಿಯೊನ್ಯೆರ್. ಶಿಕ್ಷಣೊರ್ದ್ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆರ್ದ್ ಗಟ್ಟೈಯಾಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಅರೆನ ಘೋಷಣೆಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಬೆರೆನ ಆರಂಭಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಡೇ ನಡತ್ಂಡ್. ಇಂಬೆರೆನ ತಮ್ಮಲೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಿತೆರ್ಲ ವಿದ್ವತ್ತ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ಲ ಆದಿತ್ತೆರ್. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂತೊಲೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಡ್ 'ನಾಣು' ಮಹಾಭಾರತ,ರಾಮಾಯಣದಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂತೊಲೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೆರ್. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮರ್ದ್ಲೆದ ಪೊಲಬು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೊಂಡೆರ್[೩]. ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ಪಿಳ್ಳೆ ಪನ್ಪಿನಾರೆನ ಕೈತಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯೆರ್.'ಬಿತ್ತ್‌ದ ಬೀಜೊದ ಗುಣೊ ಕೊಡಿಪುಡೇ' ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದಲೆಕೊ ನಾಣು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆಡೇ ಸಮಾಜೊದ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಲೆನ್ ದಿಕ್ಕರಿಸಾಯೆರ್. ಮೇರೆನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯೆರ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದ್‌ದ ಪಂಡಿತೆರ್. ಆರೆನ ಆಶ್ರಯೊಡು ನಾಣುಗು ಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ತಿಕ್ಕ್‌ಂಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡೆತೆರಾಯಿನ ಮಾಮಣ್ಣೆರೆನ ಪ್ರಭಾವೊಡ್ದಾದ್ ಅರ‌್ವತೆಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪುವೆ. ಸುಮಾರ್ನಾ ಪದಿನಾಲ್ ವರ್ಸೊರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ ಇರ್ವತ್ತೊಂಜನೇ ಪಿರಯೊಡ್ ಆರೆಗ್ ವಾರಣಪಳ್ಳಿ-ಪೆರುಪಳ್ಳಿದ-ಚೆರುವನ್ನಾರ್ ಇಲ್ಲದ 'ಕುಮ್ಮಂಪಳ್ಳಿ ರಾಮನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಪನ್ಪಿನ ಗುರುಕುಲೆನ ಕೈತಡ್ ಆರೆನ ವಿದ್ಯೆ ದುಂಬರಿಂಡ್. ಆರೆನ ಕೈತಲ್ ನಾಣು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ನನಲಾತ್ ವಿದ್ವತ್ ಪಡೆಯೆರ್., ವ್ಯಾಕರಣ, ತರ್ಕ, ವೇದಾಂತ ಕಾವ್ಯ, ಉಪನಿಷತ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೊಲೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೆರ್. 21ನೇ ವರ್ಸೊದ ಜವ್ವನೆ ಆನಗ ನಾಣು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೊತ್ತುದ ನಿಧಿ ಆದ್ ಬುಲೆಯೆರ್.

ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ಬದ್‌ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಡಾನ್ ಆಶಾನ್ ರೆರ್ನ ಸೋದರಿನ ಮಗಲ್ 'ಕಾಳಿಯಮ್ಮ'ನ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಆ ಕಾಲೊಡ್ ಈಳವೆರ್ನ ಜಾತಿಡ್ ಮದ್ಮೆಗ್ ಆನ್ ಪೊಣ್ಣನ ಒಪ್ಪಿತ ಕೇನುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತಿಜಿ. ಜಾತಿದ ನೀತಿದಲೆಕ್ಕ ನಾಣುನ ಅಕ್ಕ ಕಾಳಿಯಮ್ಮಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಪೊಸ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಯಲ್. ಈ ಸಮಯೊಡ್ ನಾಣು ಗುರುಕುಲಡ್ ಇತ್ತೆರ್. ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಈ ಮದ್ಮೆನ್ ಒತ್ತಿಜೆರ್. ಮಾತೆರೆನ ಎದುರುಡ್ ನಾಣು ತಾನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನೆಕ್ ಬೇತೆನೆ ಉದ್ದೇಸೊ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪಯೆ ಪಂಡ್ದ್ ಬೊಡೆದಿನ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಜತ್ತ್ ಪೋಪೆರ್. ಇಂಚ ಸಂಸಾರ ಜೀವನನ್ ಬುಡ್ದ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೆರ್.

ಸಾಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಲ್ಲ್ ಜತ್ತ್ ಪೋಯಿನ ನಾಣು ಕಾಡ್ ಗುಡ್ಡೆಲೆಡ್ ರೋಂದೊಂದ್ ಏಕಾಂತ ಜಾಗೆಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. 'ಅಂಚೆತೆಂಗು' ಪನ್ಪಿನ ಊರುದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ನಿಲೆ ಉಂತುದ್, ಸುತ್ತೊಲುದ ಜೋಕುಲೆಗ್, ಬರವು ತೆರಿಯಂದಿನ ಹಿರಿಯೆರೆಗ್ ಅಕ್ಷರ ಆಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವುಲೇ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದುಂಬಗ್ ಆರ್ನ ತಿರ್ಗಾಟದ ಪೊರ್ತುಡ್ ತಿರುವಾಂಕೂರುದ ಯೋಗ ಪರಿಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೀ ಉಪಾಸಕಿಯಾಯಿನಂಚಿನ 'ಯೋಗಿನೀ ದೇವಿ' ನ್ ಬೇಟಿಯಾದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊನುವೆರ್. ಕೇರಳದ ಮಹಾಯೋಗಿ 'ಚಿಟ್ಟಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿ'ಲೆನ ಒಡನಾಟೊಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನೊನ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವೆರ್. ಮಹಾಯೋಗಿ ತೈಕಾಡು ಅಯ್ಯಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲೆಡ ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ್ ಇತ್ತ್ದ್ 'ರಾಜಯೋಗ,, 'ಹಟಯೋಗ'ಲೆನ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊರ್ದ್ ಸುಮಾರ್ 1,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆ 'ಮರುತ್ವ ಮಲೆ'ಟ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತ್ 'ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ' ಪಡೆವೊನುವೆರ್. ಮರುತ್ವ ಮಲೆರ್ದ್ ಜತ್ತ್ ಬತ್ತಿನಾರ್ ನಾಗರಕೋಯಿಲ್, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ತಿರುವನಂತಪುರದ ಸುತ್ತೊಲುದ ಊರುಡ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ್ ತಿರುಗುವೆರ್. 1888ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಅರವಿಪ್ಪುರಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ 'ಚೆರುಕಣ್ಣು' ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡ್ 'ಕೋಟಿ ತೂಕ್ಕಿಕುಡಿ ಮಲಯಂ' ಗುಹೆಟ್ ಕುಡ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಸಮಾಜ ಸುಧಾರ್ನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲೆನ್,ಕುರುಡು ಸಂಪ್ರಾದಾಯನು ಉಂತಾಯೆರ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಿದಯಾನಗ ಅಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲವು ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲು,ಆಲೆಗ್ ೧೨ ವರ್ಷಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮದಿಮೆನ್ ಉಂತಾಯೆರ್. ಎಲ್ಯ ಪಿರಯೊಡೇ ನಾಣುಗ್ ಬಡವೆರ್, ದುರ್ಬಲೆರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾಲೊಡ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿ ಬೇದೊ, ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯತೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಪಿರ ಒರಿದಿನ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೈನಿಲ್ಕೆ ಕುಂಟು ಪಾಡೆರೆಲ ಅವುಕಾಸೊ ಇತ್ತಿಜಿ. ಈ ಬೇದೊಲೆನ್ ತೂಯಿನ ನಾಣುಗ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ತೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ ಪುಟ್ಟುಂಡ್. ಆರ್ ಸ್ವತಹ ಅರೆರ್ದ್ ತಿರ್ತ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ದುಂಬರಿಯೊಡಾಂಡ ಆ ಸಮಾಜೊಡ್ ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಘಟನೆ, ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಬೋಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಗುರುಕುಲೆನ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಆರ್ ಸಮಾಜೊಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯೊಲೆನ್ ಸುದಾರ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊನೆಯೆರ್. ಈಳವ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯೊಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆನ ಅಜ್ಞಾನೊನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೊ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ದ್, ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಮಟ್ಟೊನ್ ಸುದಾರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗ್ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆರ್. ಆತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜೊದ ಕೆಲವು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಲೆಗ್ ನಿಷೇದ ಪಾಡ್ಯೆರ್. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳುವಳಿನ್ಲ ಮಲ್ತೆರ್.

ಬರವುದ ಕ್ರಾಂತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವತ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಗುರುಕುಲು ಸಮಾಜೊಗ್ ಬರವು ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿಯೊಂದ್ ಆ ದಿಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂತೆರ್. ಜನೊಕ್ಲೆನ ಏತೋ ಪೊಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಲು, ಬೇನೆ ಬಂಗೊಲು ಶಿಕ್ಷಣೊರ್ದ್ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಸೊತ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪವುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಚೆಂಬಳಂತಿ, ಅಂಚೆತೆಂಗು ಪನ್ಪಿನ ಊರುಲೆಡ್ ಸಾಲೆ ಜತ್ತ್ದ್ ಐಟ್ ಸೊತ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಿತ ಕಲ್ಪಾವುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಆ ಕಾಲೊಡ್ ಸರಕಾರಿ ಸಾಲೆಡ್ ಈಳವೆರೆಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತಿಜಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಶನರಿ ಸಾಲೆದ ಕರ್ಚಿ ತೂಯೆರೆ ಬಡವೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಿಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಗುರುಕುಲು ಅರವಿಪ್ಪುರ ದೇವಸ್ತಾನೊದ ಕೈತಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ಕಲ್ಪವುನ ಸಾಲೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಶಿವಗಿರಿಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮಲಯಾಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಜೋಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಕಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಅರೆನ ಅಲಚನೆ. ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆಯಾದ್ ಮಲಯಾಳ, ದರ್ಮೊದ ವಿದಿ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಬಾಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಗ್ ಲೋಕ ಜ್ಞಾನೊ ಬೊಕ್ಕ ಸರಕಾರೊದ ಬೇಲೆ ಪಡೆಯೆರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಈ ಮೂಜಿ ಬಾಸೆಲೆನ್ಲ ಕಲ್ಪಾಯೆರೆ ಸಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುರುಕುಲೆಗ್ ಬಜೀ ಅಕ್ಷರದ ಬರವು ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಯಾವುಜಿ ಪಂಡ್ದ್ ತೋಜುಂಡು. ಬರವು ಕಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪುನಲ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ್ದ್ ತೋಜುಂಡು. ಬೇಲೆ ಬೆಂದ್ಂಡನೇ ಜನೊಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುದಾರ್ತ್ದ್ ಐತ ಮುಕಾಂತ್ರ ಸಮಾಜೊದ ಸುದಾರ್ನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಅರೆನ ಅಲಚನೆ. ಅಂಚಾದ್ ಸಮಾಜೊದ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನ್ನಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಟು ನೆಯ್ಪುನಲ ಅಕ್ಲೆನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಆಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆರ್. ಅರವಿಪ್ಪುರೊಟ್ ನೆಯ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಗಿರಿಡ್ ನೆಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರುದ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಪೊಸ ರೀತಿದ ಕೃಷಿ, ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಲೆಗ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತೆರ್. ಪೊಸ ಪೊಸ ಉದ್ಯೋಗೊಲೆದ ತೂಪರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಲೆನ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ವಯಸ್ಕೆರೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಸಾಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬರವು ಕಲ್ಪೆರೆ ಪಿರಯೊದ ಮಿತಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನವು ಗುರುಕುಲೆನ ಅಲಚನೆ. ಎಲ್ಯ ಪಿರಯೊಡ್ ಬರವು ಕಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ದಾಂತಿನ ಪಿರಯದಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅನುವು ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಶಿವಗಿರಿಡ್ ಪಿರಯದಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚೆನೆ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಬೆನೆರೆ ಪೋಪಿನ ಬಡ ಕುಟುಮೊದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಯ್ಯರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಸಾಲೆಲೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. 1904ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಶಿವಗಿರಿಡ್ ರಾತ್ರೆ ಶಾಲೆ, ಚೆಂಬಳಂತಿಡ್ ಪುಲಯ್ಯ ಜನಾಂಗೊದ ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ರಾತ್ರೆ ಶಾಲೆ, 1905ಡ್ ಗುರುಕುಲೆನ 50ನೇ ವರ್ಸೊದ ದಿನೊಟ್ 'ವರ್ಕಳ' ವೆಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮೊಡ್ ಪುಲಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಯ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ರಾತ್ರೆ ಸಾಲೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ತನ್ಕುಲೆನ ಶಿಷ್ಯೆರಾಯಿನ 'ಸತ್ಯವೃತ ಸ್ವಾಮಿ'ಲೆಡ್ದ್ ಸಿಲೋನ್ ಡ್ ಸುಮಾರ್ 42 ರಾತ್ರೆ ಸಾಲೆಲೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ವಸತಿ ಶಾಲೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ತಾನ್ ಕಲ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲ್ ಬುಡ್ದ್ ಆರೆನ ಗುರುಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದ್ ಕಲ್ದಿನ ಅರೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಮುಟ್ಟೊಡ್ ಸಾಲೆದ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶಾಲೆಡೆ ಕುಲ್ದ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ವಸತಿ ಸಾಲೆಲೆನ್ಲ ಮಲ್ತೆರ್. ಇಂಚಿನ ಸಾಲೆಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜಾತಿ ಬೇದೊ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಅರೆನ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ. ಇಂಚಿನ ಸಾಲೆಲೆಡ್ ದರ್ಮಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣೊ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈಳವೆರೆಗ್ 'ಮೂರ್ತೆ' ಮಲ್ತ್ದ್ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದ್ ಈ ಜನಾಂಗೊಗ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ ಪಂದ್ ಗೆನೆತಿನ ಗುರುಕುಲು ಕೆಲವು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಲೆಗ್ ನಿಷೇದ ಪಾಡ್ಯೆರ್. ಗುರುಕುಲೆ ಲೆಪ್ಪುಗ್ ಓಕೊನಿನ ಜನೊಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಸಾದಿಡ್ ನಡತಿನನೇ ದುಂಬಗ್ ಮಲ್ಲ ಚಳವಳಿ ಆಂಡ್.

ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ನಿಷೇಧ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆ ಕಾಲೊಡ್ ಈಳವೆರೆಗ್ ತಾರೆ, ತಾರಿಲೆಗ್ ಮಿತರ್ದ್ ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಮುಕ್ಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಕಸುಬೇ ಕಾರ್ನ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿಯೊನಿನ ಗುರುಕುಲು ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್, ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪುನೆಕ್ ನಿಷೇದ ಪಾಡ್ಯೆರ್. ಪಗತೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುರಿಬಲ್ಲ್ ಪಿಜಿಪುನ ಬೇಲೆ, ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ, ಕುಂಟು ನೆಯ್ಪುನಿ, ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಯೆರ್. ಮುರ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆನ್ ಸಮಾಜೊರ್ದೆ ಪಿದಯಿ ಪಾಡುನ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟಯೆರ್. ಆರೆನ ಪುಟ್ಟುದಿನತಾನಿಯೆ ಮದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಇಸೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ, ಮಾರೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ದ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಯೆರ್. ಈ ಆದೇಶೊಗ್ ಪೋಡನ ಸಮಾಜದ ಜನೊಕುಲು ಗುರುಕುಲೆನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತ್ದ್ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪಿನೆನ್ ಉಂತಾವ ಪಂಡ್ದ್ ಬಾಸೆ ಕೊರ್ಯೆರ್. ಉಂದ್ ಆ ಕಾಲೊದ ಮಲ್ಲ ಚಳುವಳಿ. ತಿರುವಾಂಕೂರು ಪ್ರದೇಶೊಡು ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಳವೆರ್ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುಜೆರ್. ದುಂಬಗ್ ಅರವಿಪ್ಪುರೊಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನಗ ಐತ ಕೈತಡೇ ಕೈಮಗ್ಗ ತರಬೇತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಂಡ್.

ನಾಗಪೂಜೆ ನಿಷೇಧ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂತಾನೊಗಾದ್ ನಾಗನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ನಾಗದೋಷ ಪರಿಹಾರೊಗಾದ್ ಮಲ್ಪುನ 'ಸರ್ಪಂಕಳಿ'ಬೊಕ್ಕ 'ಸರ್ಪಂ ತುಳ್ಳಲ್' ಪನ್ಪಿನ ನಾಗಪೂಜೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಚಿಯಾವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದ್ ಬಡವರೆಗ್ ಬಂಗ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಗುರುಕುಲು ಈ ಪೂಜೆಲೆಗ್ ನಿಷೇದ ಕಂತೆರ್.

ಬೂತ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಿನೆಕ್ ನಿಷೇದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂತೊಲೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನವುಲು ದೈವೊಲೆಗ್ ಕಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಿನೆನ್ ಗುರುಕುಲು ಉಂತಾಯೆರ್.ಈ ವಿಷಯೊದ ಮಿತ್ತ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ತ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಪದೊ ಬರೆಯೆರ್. ಐಟ್ ಮಾತ ಜೀವೊಲುಲಾ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯಲೆಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಐನ್ ಕರುಣೆ ದಾಂತೆ ಕೆರ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ್ದ್ ಕೇನ್ಯೆರ್.

ತಿರಂಡುಕುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿಕುಟಿ ನಿಷೇಧ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮದ್ಮಲಾನಗ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಆಚರ್ನೆಲೆಗ್ 'ತಿರುಂಡು ಕುಳಿ' ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆಟ್ ಊರು ಸೇರಾದ್ ಒನಸ್ ಪಾಡುನ ಕಿರಮೊಲ ಉಂಡು. ಈ ಕಿರಮೊಗ್ ಆಪಿನ ಕರ್ಚಿನ್ ಒರಿಪಾಯೆರೆಗಾದ್ ಗುರುಕುಲು ಈ ಕ್ರಮೊನೇ ಉಂತಾಯೆರ್.

ತಾಳಿಕಟ್ಟು ನಿಷೇಧ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೇರಳೊದ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗೊಲೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಣಕದ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂದೆಕ್ 'ತಾಳಿಕಟ್ಟು' ಪನ್ಪೆರ್.ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಕರ್ಚಿ ಬೂರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಬಡವೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಯೆಲ ಬೋಡಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಯನ ಉಡುಗೆದ ಕರ್ಚಿಲ ಮದ್ಮಲೆ ಇಲ್ಲದಕುಲೆ ತೂವೊಡಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದ್ ಬಡವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದುನ್ನದ ಪುದೆಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಕರ್ಚಿನ್ ಒರಿಪಾಯೆರೆಗಾದ್ ಗುರುಕುಲು ಈ ಪದ್ಧತಿನ್ಲ ಉಂತಾವೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಯೆರ್.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುದಾರ್ನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜನೊಕುಲು ಮದ್ಮೆದ ಮಿತ್ತ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ದಾಂತಿನ ಕರ್ಚಿಲೆನ್ ಉಂತಾಯೆರೆ ಸರಳವಾಯಿನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಯೆರ್. ಬದಿ ದೆತೊನುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನಿ ರಡ್ಡ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ್ದ್ ಬದಿ ದೆತೊನಂದಿಲೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಯೆರ್. ಮದ್ಮೆಡ್ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಸೇರಾವುನೆಕ್ ಆರ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಟು ರೋಗ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಸೀಕ್ ಗುಣ ಆವಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡೆರ್. ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಮದ್ಮೆ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೆರ್. ಆನ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ದೈಹಿಕವಾದ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೆರ್. ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಿ (ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ) ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ್ ಒರಿಯೆ ಆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಿ (ಬಹು ಪತ್ನಿತ್ವ)ನ್ ವಿರೋದಿಸಿಯೆರ್. ಇಂಚ ಮದ್ಮೆಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸುದಾರ್ನೆಲೆನ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಇಂಚೆನೆ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದ್ ಸಾಂಕೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಯೆರ್.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೪] [೫] ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಕಾಲೊಡ್ ಈಳವೆರೆಗ್ ಸಮಾಜೊಡ್ ಇ ತಿರ್ತ ಮಟ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾನೊಮಾನೊ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಗ್ ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಇತ್ತಿಜಿ. ಆಂಡ ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೆರ್ನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬೊಲುಗೆ, ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ಗುರುಕುಲು ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆನನೇ ಆಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟ್ಯೆರ್. ಐಕ್ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲೆರ್ದ್ ಇರೋದ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಿವನ್ ಪಂಡ್ದ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಯೆರ್. ಸುಮಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಎನ್ ಆರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಸುರು ಸುರುಟ್ ಶಿವಲಿಂಗೊನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ ದುಂಬಗ್ ಮೂರ್ತಿ ದಾಂತೆ ಕನ್ನಡಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಆರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಇಂಚ ಉಲ್ಲ.

ಅರವಿಪ್ಪುರಂ ದೇವಸ್ಥಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1888ನೇ ಇಸವಿದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರೆದಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರೊರ್ದ್ 16ಕಿ.ಮೀ. ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ ನೈಯಾರ ಸುದೆತ ದಂಡೆಡ್ ಅರವಿಪ್ಪುರಂ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸುರೂತ ಶಿವಲಿಂಗನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಮೇಲ್ಜಾತಿದಕ್ಲೆರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೋದ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. 1988ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆದ ನೂದನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತ್ಂಡ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಗುರುಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಂಡು.

ಕುನ್ನಂಪಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುರುಕುಲು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ರಡ್ಡನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂದು. 1899ನೇ ಇಸವಿಡ್ ವೃಶ್ಚಿಕ ತಿಂಗೊಲುಡ್ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೊದ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಆಂಡ್. ಉಂದು ಎತ್ತರದ ಕಪ್ಪು ಪಾದೆ ಕಲ್ಲ್ದ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಡೆ ಮಿತರೊಡಾಂಡ 108 ಮುಟ್ಟುಲೆನ್ ಮಿತರ್ದ್ ಪೋವೊಡು. ಉಂದು 'ಒಳಮಟ್ಟಂ' ದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು. ಕೊಚ್ಚು ಕುಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರ್ ಇರ್ವ ಎಕರೆ ಜಾಗೆನ್ ದಾನ ಕೊರಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಗುರುಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊನ್ ಕಟ್ಟ್ಯೆರ್. ರಡ್ಡರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರೊದ ಜಗಲಿದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜೇ ಬಾಕಿಲ್ದ ಗರ್ಬಗುಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆತ ಸುಮಾರ್ ರಡ್ಡರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರೊದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ರಮದ ಕಛೇರಿಲು ಉಂಡು.

ಮಣ್ಣಂತಲ ಆನಂದವಳ್ಳಿ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಮೂಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕುಂಬ ಮಾಸದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೊಡು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಆಂಡ್. ಮೂಲು ಆದಿಶಕ್ತಿನ 51 ರೂಪೊಲೆನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ್ದ್ ದೇವಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ದೆರ್ಗೆ. ದೇವಿನ ಒವ್ವೇ ರೂಪೊಡ್ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಮೂಜಿ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪಂಚಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿದ ಕೈಟ್ ಶೂಲ,ಪಾತ್ರ, ಖಡ್ಗ ಉಂಡು. ಮುಲ್ತ ದೇವಿಗ್ ನಂದಿ ಮಂಟಪ ಉಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷ. ನಂದಿಗ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡ್ ನೈಯಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮುಲ್ತ ದೇವಿಗ್ ಪಿಂಗಾರದ ಸುರುತ ಪಾಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಗುರುಕುಲು ಆದೇಶ ಮಲ್ದೆರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಸ ಮೀನ ತಿಂಗೊಲುದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರೊಡ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್/ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಲುಡ್ ಪತ್ತ್ ದಿನೊತ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಡ್.

ವಕ್ಕಂ ದೇವೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1889 ನೇ ಇಸವಿಡೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಆಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ಸುರೂಟ್ 'ಪುತ್ತನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರ' ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚ ಪಂಡ ಪೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಂಡ್ದ್.2 ಅಡಿ 9 ಇಂಚು ಜಗತಿದ ಮಿತ್ತ್ ಗರ್ಬಗುಂಡೊಡ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಎದುರು ನಂದಿ ಮಂಟಪೊಡ್ ನಂದಿ ಒರ್ದೊಡ್ ಕುಲ್ದ್ಂಡ್. ಸುಮಾರ್ ಪತ್ತ್ ಈಳವ ಕುಟುಮದಕ್ಲು ಈ ಜಾಗೆನ್ ಕಿರಯೊಗ್ ದೆತೊಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗ್ ಬುಡ್ತೆರ್. ಈ ಪತ್ತ್ ಕುಟುಮೊದಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಉಚ್ಛಯ ಸಮಿತಿಡ್ ಮಾತ ಜಾತಿದಕ್ಲುಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಉಚ್ಛಯ ಮೂರ್ತಿನ್ ಆನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಮೆರೊಣಿಗೆ ಕೊನೊಪೆರ್. ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಬಾಕಿಲ್ ಪುಲ್ಯಕಲೊಗ್ 4.30 ಗ್ ಜಪ್ಪುವೆರ್. ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಆರೊತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕೊಲತ್ತುಕತರ ಕ್ಷೇತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಇತ್ತಿನ ಗುಡಿಟ್ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಮೂಲು ದೇವಿಗ್ ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ಬಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಗುರುಕುಲು 13-8-1893ನೇ ವರ್ಸೊದ ಮೀನ ಮಾಸೊಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಶಿವ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿನ್ ಉಂತಾಯೆರ್. ಈ ದೇವೊಲ್ಯದ ಗುಂಡ ಸುಮಾರ್ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಅಗೆಲ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಗುರುಮಂದಿರೊಲ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಕುಂಜು ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಪ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಗುರುಕುಲ್ ಬದ್ಕ್ದುಪ್ಪುನಗನೇ ಬುಡ್ಪಾದಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು.

ತಲಶ್ಶೇರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

13-2-1908ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಆಂಡ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಗುರುಕುಲೆನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶೊದ 'ಪ್ರೊಫ಼ೆಸರ್ ಥವರ್ಲಿ' ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಆರೆನ ಚಿತ್ರೊನ್ ತೂದ್ ಇಟಲಿ ದೇಶೊಡ್ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ತಲಶ್ಶೇರಿಗ್ ಕಡಪುಡ್ಯೆರ್. ಉಂದು ಗುರುಕುಲೆನ ಸುರೂತ ಮೂರ್ತಿ. ಈ ಮೂರ್ತಿನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಗುರುಕುಲೆನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡೇ ಆತ್ಂಡ್.

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1916ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಸಿಂಹ ಮಾಸೊಡ್ ಗುರುಕುಲು ಅರೆನ ಷಷ್ಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿನ ಮನದಾನಿಯೇ ತ್ರಿಶ್ಶೂರುದ ಕೂರ್ಕಂಚೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮೂಲು ಶಿವೆ ಅತ್ತಂದೆ ಗಣಪತಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿನ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲನ ಯೋಗಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ನ್ ನಡಪಾವೊಂದುಂಡ್. ಮೂಲು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉಂಡು. ಮಕರ ಮಾಸದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರೊಡ್ ವಿಶೇಷ ಉಚ್ಛಯ ನಡಪುಂಡು. ಗುರುಕುಲು ಸಮಾಧಿ ಆತಿನ ದಿನೊಟು ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಶ್ರೀ ಭವನೀಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1916ನೇ ಇಸವಿ ಕುಂಭ ಮಾಸೊದ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಮೂಲು ಗುರುಕುಲು ಶಿವ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮೂಲು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಮೂಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಫೋಟೋ ದೀದ್ ಭಜನೆ ನಡತೊಮ್ದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಊರುದ ಜನೊಕ್ಲೆನ ಕೋರಿಕೆದ ಮಿತ್ತ್ ಗುರುಕುಲು ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಯೆರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯೆರ್ ಬತ್ತ್ದ್ 45 ನಿಮಿಷ ಭಾಶ್ಃಅಣ ಮಲ್ದೆರ್ಗೆ. ಮೂಲು ಗಾಂಧಿಯೆರೆಗ್ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ ನಿವಾರಣೆದ ನಿವೇದನಾ ಪತ್ರೊನ್ ಕೊರ್ಯೆರ್ಗೆ. ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನೊಗ್ ಪೊಗ್ಗುನ ದುಂಬು ಆಂಜೊವುಲು ಮೇಲ್ಕುಂಟುನ್ ದೆತ್ತ್ ಪೋಪಿನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ 41 ದಿನೊಕ್ಲೆನ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮೂಲು ವಿಶೇಷ ಉಚ್ಛಯ. ಸುಮಾರ್ ಮೂಜಿಸಾರ ಮುಟ್ಟ ದೀಪೊಲೆನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಸಂಗೀತ, ಬಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವೆರ್ಗೆ.

ಕಾಳಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಗುರುಕುಲೆನ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಊರುದ ಜನೊಕುಲೆನ ದೇವಲ್ಯೊನೇ ಬೋಡುಂದ್ ಹಟೊಕು ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ತಗಡ್ ಡ್ 'ಓಂ ಸತ್ಯಂ, ಧರ್ಮಂ, ದಯಾ, ಶಾಂತಿ' ಪಂಡ್ದ್ ಬರೆದ್ ಗುಂಡೊಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಕ್ರಮೇಣ ಐಟ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಆಂಡ್. ಲಿಂಗೊದ ಪಿರವುಡ್ ಗುರುಕುಲು ದೀತಿನ ತಗಡ್ಗ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಮಕರ ಮಾಸೊಡ್ ಮೂಲು ಪತ್ತ್ ದಿನೊತ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು.

ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಪಿಳ್ಳೆಯಾರ್ ಕೋವಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1921ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಈ ತಮಿಳುನಾಡ್ದ ನಾಗರ ಕೋಯಿಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಊರುದ ಕೊಟ್ಟಾರ್ ದ್ ಪಿಳ್ಳೆಯಾರ್ ಕೋವಿಲ್ ಡ್ ಗಣಪತಿ ಗುರುಕುಲು ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪಿಳ್ಳೆಯಾರ್ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ. ಮೂಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಲೆನ ಗುಡಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಮೂಲು ಅಸುರ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ 'ತಿರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತಿರುಮನ ಮಂಟಪ' ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉಂಡು.ಉಂದು ಸೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸಮಾಜೊಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮೂಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ವೆಳ್ಳಾಲೆರ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನೊಗ್ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನವಿಷಯ. ಈದೇವಸ್ಥಾನೊದ ನಿರೆಲ್ಡ್ 'ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೆಟ್ರಿಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್' ನಡತೊಂದುಂಡ್.

ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

21-2-1912ನೇ ಇಸವಿದ ಬುದಾರದಾನಿ ಗುರುಕುಲು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಕಾಶಿರ್ದ್ ಕನಯ್ದಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್. 1991 ಇಸವಿಡ್ಈ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿಲೆನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ್ ಪೊಸತಾದ್ ಕಟ್ಟ್ಯೆರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಯಿ ದೇಶೊದಕ್ಲೆನ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಕ್ ಆಕರ್ಷಿಸೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಗಣಪತಿ , ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ,ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಭೈರವ, ಕೃಷ್ಣ, ಶನೀಶ್ವರ, ಹನುಮಂತ, ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬ ಅತ್ತಂದೆ ಗುರುಕುಲೆನ ಮೂರ್ತಿಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಲಾ ಉಂಡು.

ಕೃತಿಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃತಿಕ್ಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಉಂದು ದೇವಿ ದೇವತೆನಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವೊಲೆನ ಚಿಂತೆನೆಲೆನ ಕೃತಿಕುಲು. ಸದ್ಯೊಗ್ ಸುಮಾರ್ ೬೦ ಕೃತಿಕುಲು ತಿಕ್ಕ್ದ್ಂಡ್. ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲು. ತಮಿಳು ಬಾಸೆಡ್ ಆರ್ ಬರೆತಿನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲೆನ್ 'ತೇವರಪ್ಪಟಿಕಂ' ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆರ್ ಬರೆತಿನ ಕೃತಿಕ್ಲೆಡ್ ಕೆಲವೆತ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು.

 1. ವಾಸುದೇವಾಷ್ಟಕ
 2. ಮಣ್ಣಂತಲ ದೇವಿ ಸ್ತವಂ
 3. ವಿನಾಯಕಾಷ್ಟಕಂ
 4. ಜನನಿ ನವರತ್ನ ಮಂಜರಿ
 5. ದೈವ ದಶಕಂ
 6. ಗುಹಾಷ್ಟಕ
 7. ಚಿದಂಬರಾಷ್ಟಕ
 8. ದರ್ಶನ ಮಾಲಾ
 9. ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ
 10. ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಶತಕಂ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/lavalavk/languages/tulu/-/articleshow/43167930.cms
 2. "Archive copy". Archived from the original on 2017-07-01. Retrieved 2017-07-02. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 3. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಜಯ ದರ್ಶನ -- ಬಾಬು ಶಿವ ಪೂಜಾರಿ
 4. https://web.archive.org/web/20070321195944/http://www.snaofna.org/ng_b.stm
 5. http://www.sreenarayanaguru.in/temples