ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟೊನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ತುತೊ. ಈರೆಗ್ ಈ ಲೇಕನೊನು ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ವಿರೋದೊ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮಾಜಾಯರ ಪಾಡಿನ ಲೋಕೊನುಲು ಪುಟೊಡು ತೆರಿಪಾಲೆ

ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಬೋಡಾಯಿನಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ

ಈ ಜಗತ್ತ್ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿಯೆನೆ ಆಯಿನ ಆ ದೇವೆರ್ನ ಸ್ಋ