ನುಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ

ಎಟ್ಟಿ ಕಡಲ್‍ಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ತಿನ್ಪಿನ ಸೊತ್ತು. ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತ ಗಂಜಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ ಬಾರಿ ರುಚಿ, ತವುತೆ, ಕೇಂಬುಡೆ, ಇಂಚ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ ಬೆರೆಕೆ ಪಾರ್ದ್ ಗಸಿ ಮನ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಗಲಸುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರೇಗಲಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿ‌ನ್ ನುಂಗವೆರ್, ಒಂತೆ ತಿಂಗೊಳ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ ಮಾರುವೆರ್, ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಕಜಿಪುಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಎಟ್ಟಿನ್ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪರೆ ಗಳಸುವೆರ್. ದುಂಬು ಬಂಗ ಇಪ್ಪುನಗ ಮೀನ್ ಮಾಸ ಕನವೆರೆ ಕಾಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಈ ನುಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿಡ್ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಬೊಡಾಪಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ನುಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿ
  • ತಾರಯಿದ ಪೂ
  • ಉಪ್ಪು
  • ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ
  • ಪುಲಿ
  • ಮುಂಚಿ
  • ನಿರುಳ್ಳಿ
  • ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಪ್ಪು,ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ,ಕೊತ್ತಂಬರಿ,ಪುಲಿ,ಮುಂಚಿ ಉಂದೆಲ್ ಮಾತ ಕಡೆಪಿನ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಕಡೆದ್, ಐಕ್ ತಾರಯಿದ ಪೂ ಪಾರ್ದ್ ಮುರೆಪೊಡ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಣಲೆಗ್ ತಾರಯಿದ ಎಣ್ಣೆ, ನಿರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್‌ರ್ದ್ ಕಲಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲೆ,ನುಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದ್ ಮುರೆಪೊಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Shreeraksha. "ಕರಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಣಮೀನು ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ". kannada.boldsky. Retrieved January 30, 2021.