ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಭಾರತ ದೇಶೊದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ಬಡಕಾಯಿ ಕೊಂಕಣ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡ್. ಅಂಚನೆ ಕೇರಳದ ಸೀಮೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಡ್ ರೂಡಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪಡ್ದಾಯಿ ಕರಾವಳಿದ ಭೂಮಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡ್ದ್. ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣೊದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ವಿವರ ಅಂಚನೆ ಅಯಿತ ಪಿರಾವುದ ವಿಷಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆದ ದಾಖಲೆಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಱಾನ ತೆರಿಪಾವುನ ಅಂಶೊಲೆನ್ ಈ ಲೇಖನೊಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ.

ಐತಿಹ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಶುರಾಮನ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಶುರಾಮೆ (ಕೈಟ್ ಕುಡಾರಿ ಪತ್ತ್‌ದ್‍ನ ರಾಮೆ)[೧] ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುನ ಆಜನೇ ಅವತಾರ ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ವೇದೊಲೆಡ್ ಪರಶುರಾಮನ ಉಲ್ಲೇಕ ತೋಜುಜಿ. ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಬೇತೆ ಪುದರುಲೆಡ್ ಪರಶುರಾಮನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಟ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಒರಿ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಬ್ರಾಣೆಯಾದ್, ಒರಿ ಋಷಿಯಾದ್, ರಣಕಲೆ ಕಲ್ಪಾವುನ ಒರಿ ಗುರುವಾದ್ ವರ್ಣನೆಯಾತ್ಡ್ಂಡ್. ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಪರಶುರಾಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಇನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅವತಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಪುರಾಣೊಲೆನ ಕಾಲೊಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂದ್ ತೆರಿಯೊಡಾಪುಂಡು.[೧] ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಆಯನ ಪಾತ್ರ ಮಹಾರಥಿ ಕರ್ಣನ ಗುರುವಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕೆರೆನ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಶುರಾಮನ ಉಲ್ಲೇಕ ಅಂದಾಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ೫೦೦ ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪುರಾಣೊಲೆಡ್ ದಾಖಲೆಯಾತಿನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದ್ ದುಂಬು ಆಯನ ಪುದರ್ "ರಾಮ ಜಮದಗ್ನ್ಯಾ" (ಇನ್ನಗ, ಜಮದಗ್ನಿನ ಮಗೆ ರಾಮೆ) ಮಾತ್ರಾ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಪರಶುರಾಮಗ್ ಭಾರ್ಗವ, ಭಾರ್ಗವ ರಾಮ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಲುಲಾ ಉಂಡು. ಭೃಗು ಋಷಿನ ವಂಶೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ ಆಯಗ್ ಭಾರ್ಗವ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರಾಂಡ್ ಇಂದ್ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು.

ಪರಶುರಾಮೆ ಋಷಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬುಡೆದಿ ರೇಣುಕಾ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗೆಯಾದ್ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಮೊಕಲೆಡ ಬಯಕಿನೆನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಸುರಭಿ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪೆತ್ತದ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರೊನು ಸಾವಿರ ಕೈತ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನೆ ಇನ್ಪಿನ ಒರಿ ರಾಜೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಅವು ತನಕ್ ಬೋಡು ಇಂದ್ ಆಸೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಋಷಿ ಜಮದಗ್ನಿಡ ಅವೆನ್ ಕಣತ್ ಕೊರು ಇಂದ್ ಕೇಣುವೆ. ಆಶ್ರಮೊಡು ದಿಂಜ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಸುರಭಿ ಪೆತ್ತನ್ ಬುಡುದು ಕೊರಿಯರೆ ಜಮದಗ್ನಿಗ್ ಮನಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯೆ ಅಡೆಗ್ ಉಂತಂದೆ ಬಲಾತ್ಕಾರೊಡು ಸುರಭಿನ್ ಕೊಣೊಪೆ. ಈ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯಿನ ಪರಶುರಾಮೆ ಕೋಪೊಡು, ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ್ ಎದುರಿಸಾವೆ. ಆ ಯುದ್ದೊಡು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿಗ್ ಬಲಿಯಾಪೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿಯೆನ ಸುತ್ತದ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ರಾಜೆರುನಕುಲು ಪರಶುರಾಮನ ಮಿತ್ತ್ ಪಗೆ ಸಾಧಿಸಾವೆರೆ ಬರ್ಪೆರ್. ಅಕಲೆನ್ ಮಾತಾ ಪರಶುರಾಮೆ ಕೆರ್ದ್ ನಾಶ ಮಲ್ತುವೆ.

ಪರಶುರಾಮನ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕತೆ ಇನ್ನಗ ಆಯೆ ತನ್ನ(ಆಯನ) ಅಪ್ಪೆನ್ ಕೆರಿನವು. ಅಪ್ಪೆ ರೇಣುಕಾ ದಿಂಜ ಸಂಸ್ಕಾರದ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋವು. ಋಷಿ ಜಮದಗ್ನಿನ ಆಶ್ರಮೊಗು ನೀರ್ ಕಣರೆ ಆಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸುದೆಕ್ ಪೋದ್ ಸುದೆಬರಿತ ಆವೆ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಯನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಯಿಟ್ ನೀರ್ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ರೂಡಿಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ್ಗೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಆಲ್ ಸುದೆ ಬರಿಕ್ ಪೋನಾಗ ಸುದೆಟ್ ಒರಿ ಗಂಧರ್ವೆ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತೆನೆನ್ ತೂದ್ ಅಲೆನ ಮನಸ್ ಒಂತೆ ಚಂಚಲವಾದಿಪ್ಪು. ಆನಿ ನೀರ್ ದಿಂಜಾವರೆ ಆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಂಡಿ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಕಡ್ಯ ನೀರ್ ದಿಂಜಾದ್ ಆಶ್ರಮದ ಮುಟ್ಟ ಕೊಣೊವರೆ ಆಯಿಜಿ; ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡೆ ಅವು ಕರಾದ್ ನೀರ್ ಗೂಸುದ್ ಪೋಂಡ್. ಆಶ್ರಮೊಗು ಆಲ್ ಬಜಿ ಕೈಟ್ ನೀರ್ ದಾಂತೆನೆ ಬರ್ಪಿನೆನ್ ತೂದ್ ಕಂಡನೆ ಜಮದಗ್ನಿಗ್ ಸೋಜಿಗವಾಂಡ್. ಆಯೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂದ್ ನಡತಿನ ಘಟನೆನ್ ತೆರಿವೊಂಡೆ. ಅಲೆನ ಮನಸ್ ಚಂಚಲವಾಯಿನ ತೆರಿದ್ ತಡೆವರೆ ಆವಂದಿನಾತ್ ಕೋಪಿಷ್ಟೆ ಆಯೆ. ಕೋಪೊಡೇ, ತನ್ನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲುಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಅಪ್ಪೆನ್ ಕೆರಿಯರೆ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೆ. ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆನ್ ಕೆರಿಯರೆ ಸುತಾರಾಂ ಒಪ್ಪೊಜೆರ್. ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದುಂಬು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಆದೇಶೊನು ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಜಮದಗ್ನಿಗ್ ಪರಶುರಾಮನ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಆದ್ ನಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವರ ಕೇಣ್ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆ. ಅದಗ, ಪರಶುರಾಮೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಜೀವ ಮಲ್ತ್ ಕೊರು ಇಂದ್ ಕೇಣ್ದ್ ಅಲೆನ್ ಜೀವ ಮಲ್ಪಾವೆ. ಇದೊಂಜಿ ಕತೆ.[೨]

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪರಶುರಾಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ತುಳುನಾಡುಡು, ಕೇರಳೊಡು ಜನಜನಿತವಾದಿಪ್ಪುನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕತೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಕದಂಬೆರೆನ ಕಾಲೊಡು ರಚನೆಯಾತಿನ (ಅಂದಾಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ ೫೦೦) ಪುರಾಣ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗೊದ ಅನುಸಾರ, ಪರಶುರಾಮೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಮುದ್ರರಾಜಡ ತನ್ನ ಕುಡಾರಿ ಫೋಪಿನಾತ್ ಜಾಗೊನ್ ಬುಡುದು ಕೊರೊಡು ಇಂದ್‍ದ್ ಕೋಣೊನುವೆ. ಪರಶುರಾಮೆ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಕಡಲದ್ದ ಬರಿಟ್ ಉಂತುದು ಕಡಲದಂಚಿ ಕುಡಾರಿ ಬೀಜಿದ್ ದಕ್ಕುವೆ. ಸಮುದ್ರರಾಜೆ ಕೊರಿನ ಪಾತೆರದಂಚೆನೆ ಕುಡಾರಿ ಪೋಯಿನಾತ್ ದೂರ ಪಿರ ಪೋದ್ ಉಂತಿಯೆ ಇನ್ಪಿನವು ಕದಂಬೆರೆನ ಕಾಲದ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೊಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆನ ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ತಲಾಂತರೊಡ್ದ್ ಬೈದಿನ ಕತೆ.

ಭೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಡುವಣ ಕಡಲ್ದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಶುರಾಮನ ಕರಾವಳಿ ಭೂಮಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಾಯಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪವಾಡಟ್, ಫ್ಯಾಂಟಸಿದ ಕತೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಲ್ ಪಿರ ಪೋಪಿನವು (ಕಡಲ್ದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ [೩]) ಇಜಿಂಡಾ ದುಂಬು ಬತ್ತ್ ದ್ ಕರೆತ್ತಾ ನೆಲೊನು ದಿಂಗುನವು [೪] (ಕಡಲ್ದ ಅತಿಕ್ರಮಣ - marine transgression ), ಭೂಮಿದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಸಹಜವಾದ್ ಆತಿನ ಘಟನೆಲು. ಭೂಮಿದ ಇತಿಹಾಸೊಡು ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಚತುರ್ಥ ಮಹಾ ಯುಗೊಟು (ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಎರಾ) ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕಡಲ್ ಪಿರ ಪೋಯಿನ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಬೈದಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಲು ನಡೆತಿದಾ.(ತುಳುನಾಡ್ದ ಭೂ ಇತಿಹಾಸ). ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ [೫](marine regression)ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ, ಸಹಜವಾದ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ನಡತ್ತಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆನ್ ಕದಂಬೆರೆನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಕುಲು ಪರಶುರಾಮೆ ಇನ್ಪಿನ ಒರಿ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಗ್ ಪವಾಡವಾದ್ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗವಾದ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಇನ್ಪಿನವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಲೆನ ವಾದ.

ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಡಲ್ದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಪ್ರಸಂಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಶುರಾಮನ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗೊಲೆಡ್ ಬೈದಿನ ಕಡಲ್ದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯಿನಿ ಏಪಾ ಇನ್ಪಿನವೆನ್ ಲಭ್ಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಲೆನ ಆಧಾರೊಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ಸುಮಾರಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷೊಲೆನ ಪಿರಾವುಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ್ ಪಿರ ಪೋತಿನ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಘಟನೆ ಆದ್ ಪೋತಿ ನೆಕ್ಕ್ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಚನೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಲು ತಿಕ್ಕುವಾ.

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿದ ಗೋಮಾಂತಕ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಭೃಗು ವಂಶದ ರಾಜೆರ್ನಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆತ್ತ ಸುರು ಮುದೆಲ್ಡ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಇಂದ್ ಚರಿತ್ರಕಾರೆರ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್. ಮೊಕಲೆಗ್ ಭಾರ್ಗವ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡಾ ಪರಶುರಾಮೆ ಇನ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ದಿನೆಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಲು ತಿಕ್ಕುಜಾ. ಪುರಾಣೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಪರಶುರಾಮೆ ಜಮದಗ್ನಿನ ಆಶ್ರಮೊಡು ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಾಯೆ. ರಾಜ ಮನೆತನ ದಾಯೆನಾ ಅತ್ತಾ ಉಂದು ಮಾತಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಲು ಇಜ್ಜಿ. ಪರಶುರಾಮನ ವೃತ್ತಾಂತೊಲು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತೊಡುಲಾ (ಇತ್ತೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ) ಇತ್ತಿನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರೇಣುಕಾ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂಡು.

ಜಮದಗ್ನಿನ ಪುದರ್ ವಿಶೇಷ ಇಂದ್ ತೋಜುಂಡು. ಜಮ ಇನ್ಪಿನ ಪದ ಬಳಕೆ ಇತ್ತಿನ ಊರುಲು ಕರಾವಳಿಡ್ ಉಲ್ಲಾ. ಉದರ್ಮೆಗ್ ಅಂಕೋಲಾದ ಕೈತಲ್ ಜಮಗೋಡು ಇನ್ಪಿನ ಊರು ಉಂಡು.

ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕಡಲ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪ್ರಸಂಗೊಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚ ಪಿರಾ ಪೋತುಂಡು ಇನ್ಪಿನೆನ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಲು ಪೂರಕವಾದುಲ್ಲಾ. ಅವೆನ್ ಈ ತಿರ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ್ಂದ್ಂಡ್.

ತುಳುನಾಡುದ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಂದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡ್ ಸಹಸ್ರಮಾನೊಲೆನ ಪಿರಾವುದ ತುಳುನಾಡು/ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಅಧ್ಯಯನೊಗು ತಿಕ್ಕುನ ದಾಖಲೆಲು ಇನ್ನಗ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲು ಪ್ಲೇಟೋ ಪ್ಲಿನಿ ಇನ್ಪಿನಕುಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬರೆತಿನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಹಿತಿಲು. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಬರವುಲೆಡ್ ದಾಖಲೆ ಆತಿನ (೧) ಅದಗದ ತುಳುನಾಡುದ ಬಂದರುಲು ಇತ್ತೆದ ಕರಾವಳಿಡ್ದ್ ಉಲಾಯಿದ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಉಲ್ಲಾ. (೨) ಇತ್ತೆ ಕರಾವಳಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಊರುಲೆನ ಪುದರುಲು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಬರಾವುಲೆಡ್ ತೋಜುಜಾ. ಉದರ್ಮೆಗ್; (೧) ಅದಗ ಇನ್ನಗ ರಡ್ಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಬಸ್ರೂರು ಬಂದರ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಇತ್ತಂಡ್, ಅಂಚನೆ ಒಲೊಕೊಯಿರ ಇನ್ಪಿನ ಆಳುಪೆರೆನ ಊರುದ ಉಲ್ಲೇಖ ಗ್ರೀಕ್ ಬರಾವುಲೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಲೊಕೊಯಿರಾ ಇನ್ಪಿನವು ಕುಡಲ ಪೇಂಟೆದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಳಪೆ ಇಂದ್‌ದ್ ತೆರಿಯೊಣಲಿ, (೨) ಇತ್ತೆದ ಕಡಲ ಕರೆತ್ತಾ ಬಂದರದ ಊರುಲು- ಮಂಗಳೂರು/ಕುಡ್ಲಾ, ಮುಲ್ಕಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಇಂಚಿನ ಅದಗದ ಗ್ರೀಕ್ ಬರಾವುಲೆಡ್ ದಾಖಲೆ ಆತಿಜಾ- ಇನ್ನಗ ಅದಗ ಅವು ಇತ್ತಿನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕಡಲ ಸೆರಂಗುದುಲಾಯಿದ ನೆಲವಾದ್ ಇತ್ತಾ.

ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನದ ಊರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುವೆರೆನ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್[೨] ಬಹುಶಃ ದಿಂಜ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಯಿನವು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ. ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಊರುಲೆನ್ ತೂಲೆ: ಬೋಳ,ಮುಂಡೇರ್, ಕಡಂದಲೆ,ಸೂಡಾ,ಕೆದಿಂಜೆ, ಕಾರ್ಲ ಬೊಕ ಬಸ್ರೂರು. ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಕಡಲ ಕರೆಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಪೇಂಟೆಲು (ಕುಡ್ಲಾ, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬರ್ಪುಜಾ. ಆಂಡಾ ಬಸ್ರೂರು (ಆನಿದ ಬಂದರ) ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ಯ ಪೇಂಟೆ. ಈ ವಿಶೇಷೊಗು ಕಾರಣ (೧) ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ರಚನೆ[dead link] ಮೂಲೊಡು ಆನಗ ಇತ್ತೆದ ಕರೆತ್ತಾ ಪೇಂಟೆಲು ಅಸ್ಥಿತ್ವೊಡು ಇತ್ತ್ ಜಾ.(೨) ಸಿರಿ ಪಾಢ್ದನದ ಮೂಲ ರಚನೆದ ಕಾಲ ತಮಿಳು ಸಂಗಂ ದಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಗಂ ಕಾಲ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆತ್ತ ಸುರುವಾಯಿನ ಕಾಲ) ಇಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಭೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆತ್ತಾ ಭಾಗೊಲು ಅಂದಾಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಕಡಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಇತ್ತಾ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕ್ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರವಾದ್ ಕರಾವಳಿದ ಕರೆತ್ತಾ ಊರುಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುರುತುಲು ತಿಕ್ಕುವಾ: (೧) ಉರುಂಟುದ ಕಲ್ಲುಲು ಇತ್ತಿನ ಮುರಮಣ್ಣು (೨) ಚಂಡಿಯಾಯಿನ, ಮೆದುವಾಯಿನ ಮುರಮಣ್ಣು (೩) ಕಪ್ಪಾದಿಪ್ಪುನ ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ಸೇಡಿದ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು. ಇತ್ಯಾದಿ.

ಉರುಂಟುದ ಕಲ್ಲುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡಲ ಪೇಂಟೆದ ಕೆಲವು ಭಾಗೊಲೆಡ್ ದುಂಬು ಸುದೆ ಪರತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಡೆಕುಲೆಡ್ ಉರುಂಟುದ ಕಲ್ಲುಲು ಮುರಮಣ್ಣುದ ಒಟ್ಟುಗು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವಾ. ಕುಡಲ ಪೇಂಟೆದ ಅತ್ತಾವರ, ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್, ಕದ್ರಿ, ಪಂಪುವೆಲ್, ಕುದ್ಕೋರಿಗುಡ್ಡೆ, ಬೆಂದೂರು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜಾಗೊಲೆಡ್ ಮಣ್ಣುದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿನ ಉರುಂಟುದ ಬೆನಚು ಕಲ್ಲುಲು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವಾ. ಈ ಉರುಂಟುದ ಕಲ್ಲುಲು ಸುದೆಕುಲೆಡ್ ಪರಪುನ ಕಲ್ಲುಲು ಶಿಥಿಲವಾದ್ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಉರುಂಟು ಆತಿನವು. ಸುದೆಕುಲೆನ ಅಳಿವೆಲೆಡ್ ಸಂಗ್ರಹವಾದ್ ಕಡಲ್ದ ಸೆರಂಗುಡು ಸೆರೆಕುಲು ಬೀಜುನವುಲು ( tidal reach) ನಿಕ್ಷೇಪವಾತಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಲುಲು.

ಚಂಡಿಯಾಯಿನ ಮುರಮಣ್ಣ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರಾವಳಿಡ್ ಮುರಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಾ, ಕಡಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ಮುರ್ಕುದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೊಲೆಡ್ ಮುರಕಲ್ಲುದ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ನೀರ್ದ ಸಾನಿಧ್ಯದ ಪರಿಣಾಮೊಡು ಮೆದುವಾದ್ ಚಂಡಿಯಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ್‌ದ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಒರಿದಿನೆನ್ ಕರಾವಳಿದ ಕರೆತ್ತಾ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಈ ಮುರ ಮಣ್ಣುಗುಲಾ ಮೂಡಾಯಿದ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಮುರಕಲ್ಲುಗುಲಾ ದಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ.

ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಬೆಂಟೊನೈಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರಾವಳಿಡ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಸೇಡಿದ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಾ. ಇಂಚಿನ ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ಖನಿಜೊಲು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತದ ಲಾವಾ ಒಸರುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನೀಲ-ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದವು ಆದುಪ್ಪುವಾ. ಆಂಡಾ ಕಡಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ಮುರುಕುದಿನ ಜಾಗೊಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಈ ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು, ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಪ್ರಭಾವೊಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣೊಗು ತಿರಗುವಾ. ಇಂಚ ಕಪ್ಪಾತಿನ ಬೆಂಟೋನೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲೆನ್ ಕರಾವಳಿದ ಕರೆ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ತೂವೊಲಿ. ಉದರ್ಮೆಗ್; ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಅಳಕೆ, ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಉಪಸಂಹಾರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕತೆ , ಕರಾವಳಿದ ಭೂಮಿದ ಭಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಕೈಯಿಡ್ದ್ ಬುಡುಗಡೆ ಯಾಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪವಾಡದ ರೂಪೊಡು ಪುರಾಣೊಡು ಬೈದಿನವು ಅಂಚನೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರಾವಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಜನಮಾನಸೊಡು ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಐತಿಹ್ಯ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಜನ ಈ ಪುರಾಣೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಕತೆನ್ ದೈವಿಕ ಚಿಂತನೆಲೆಗ್ ಸೇರಾವೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ್ ಗೆತೊಣುವೆರ್. ನನೊಂಜಿ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲು ಪುರಾಣೊಲೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗೊಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಣುವೆರ್.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆ, ಕಡಲ್ ಪಿರ ಪೋತಿನವು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾಲಾವಧಿಟ್ ಆತಿನಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇಂದ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷೊಲು ತೆರಿಪಾವಾ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆತ್ತ ಒಂಜಾ ನೊಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬಂದರುಲು (ಬಸ್ರೂರು,ಆಳಪೆ) ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೊಲೆನ್ ತೂನಗ ಕಡಲು ಪಿರ ಪೋತಿನವು ನಿಜವಾಯಿನ ಘಟನೆ ಇಂದ್ ತೋಜುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ೧೦೦ ಡ್ದ್ ೩೦೦ ವರ್ಷಲೆನ ನಡುತ್ತಾ ಕಾಲಾವಧಿಟ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ್ ನಿಧಾನವಾದ್ ಪಿರ ಪೋದ್ ಕರೆತ್ತಾ ಭೂಮಿದ ಭಾಗೊಲೆನ್ ಬುಡುದು ಕೊರಿನವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://tulu-research.blogspot.in/2008/03/102-legends-of-parashurama.html
  2. https://tulu-research.blogspot.in/2008/02/97-siri-paddana-tulu-sangham-epic.html
  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parashurama
  2. ತುಳುನಾಡ್ದ ಭೂ ಇತಿಹಾಸ
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_regression
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_transgression
  5. https://tulu-research.blogspot.in/2008/01/74-alupa-kings.html
  6. https://tulu-research.blogspot.in/2010/10/256-mangalore-antiquity-evolution-3.html
  7. https://tulu-research.blogspot.in/2012/03/296-ancient-port-of-basarur.html
  8. https://tulu-research.blogspot.in/2008/02/94-antiquity-of-siri.html