ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪಿಂಗಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಂಗ್‍ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪೂ ನು ಪಿಂಗಾರ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಅಡಿಕೆ ಹಿಂಗಾರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ದೈವ ದೇವೆರೆನ ಕಜ್ಜ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪಿಂಗಾರ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನವು.ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡ್, ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್, ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಉಂದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ಪೊಂಜೋವುನಕುಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರವಾದ್ ಗಲಸುನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಬಯಕೆ ಪಾಡುನ ಪೊರ್ತುಗು, ಪಿಂಗಾರ ಮುಡಿಪಾವುನನೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಉಂಡು. ಬಯಕೆಗ್ ಪೋಯಿನ ಪೊಂಜೊವುಲು ಪಿಂಗಾರ ಮುಡಿಪೊಡು, ಪಿಂಗಾರ ದೀತಿ ಪೊಂಜೊವು ಬಯಕೆಗ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲುಂದ್ ತೆರಿವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಿಂಗಾರ&oldid=135975"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು