ಕಂಗ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಂಗ್

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುಲೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ.[೧] ಬಜ್ಜೆಯಿ ಆಪುನ ಮರಕ್ಕ್ ಕಂಗ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಗ್‍ನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಅಡಿಕೆ ಮರ ತುಳುಟು ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಮರ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕಂಗ್‍ದ ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ತಾರೆದ ಮರತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಉದ್ದ ಬುಲೆವುನ ಮರ. ಆಂಡ ತಾರೆದಾತ್ ತೋರ ಉಪ್ಪಂದೆ ಸಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಮರಕ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಅರೆಕಾನಟ್ ಟ್ರೀ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕಂಗ್‍ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Areca catechu. ಕಂಗ್ ದ ಮರಟ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಧಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕಂಗ್‍ದ ತೋಟ

ಧಾಮಿ‍ಕ ಆಚರಣೆಡ್ ಕಂಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಿಂಗಾರ ನಾಗ ಮಂಡಲೊಗು
 • ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆಗ್
 • ಪಾಲೆ- ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟ್ ನಗ
 • ಅಷ್ಟೆಮಿಡ್ ಕಂಗ್ ದ ಮರೊನು ಎಡ್ಡೆ ಪಿರೆಸ್ ದ್ ಚರ್ಬಿ(ಎಣ್ಣೆ) ಪೂಜಿದ್ ದೀಪೆರ್ ಐಕ್ ಮಿತ್ತರುನ ಪಂತೊ ನಡಪುಂಡು.
 • ಕಂಗ್ ದಪಂಪ ಪಾಡಿಯೆರೆ

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ಬಚ್ಚಿರೆದೊಟ್ಟು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ್ ತಿನ್ಪೆರ್
 • ಕಂಗ್ ದ ಮರಟು ಪಿಂಗಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಡ್ ಪಿಂಗಾರದ ಈ ಪೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಪೂಜೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.
 • ಕಂಗ್ ದ ಮರಟ್ಟು ಇಲ್ಲಗು ಬೊಡಾಯಿನ ಪಕ್ಕಾಸ್ , ರೀಪು, ದೊಂಪೊಗು ಕಂಬ ಆದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು.
 • ಐಟುಪ್ಪುನ ಪಾಲೆಡು ಇತ್ತೆ ತಟ್ಟೆ-ಬಟ್ಟಲು ಮಲ್ಪುವೆರು.ಉಂದು ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭೊಡು ಉನಿಯೆರೆ ತಿನಿಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದು ಉಂಡು.
 • ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ,
 • ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಕಾರ್ ಗ್ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟನಗ ಪಾಲೆ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಬಜ್ಜೆಯಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://kn.vikaspedia.in/agriculture/c95cc3cb7cbf-c89ca6ccdcafcaec97cb3cc1/c85ca1cbfc95cc6-c95cc3cb7cbfc95cb0
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಂಗ್&oldid=116249"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು