ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಂಗ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಂಗ್

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುಲೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ.[೧] ಬಜ್ಜೆಯಿ ಆಪುನ ಮರಕ್ಕ್ ಕಂಗ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಗ್‍ನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಅಡಿಕೆ ಮರ ತುಳುಟ್ಟು ಕಂಗ್ ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಮರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕಂಗ್‍ದ ರೂಪೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ತಾರೆದ ಮರತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಉದ್ದ ಬುಲೆವುನ ಮರ. ಆಂಡ ತಾರೆದಾತ್ ತೋರ ಉಪ್ಪಂದೆ ಸಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಮರಕ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಅರೆಕಾನಟ್ ಟ್ರೀ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕಂಗ್‍ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Areca catechu. ಕಂಗ್‍ದ ಮರಟ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದೊಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕಂಗ್‍ದ ತೋಟ

ಧಾಮಿ‍ಕ ಆಚರಣೆಡ್ ಕಂಗ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಪಿಂಗಾರ ನಾಗ ಮಂಡಲೊಗು
 • ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆಗ್
 • ಪಾಲೆ- ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟ್‌ನಗ
 • ಅಷ್ಟೆಮಿಡ್ ಕಂಗ್‍ದ ಮರೊನು ಎಡ್ಡೆ ಪಿರೆಸ್‍ದ್ ಚರ್ಬಿ(ಎಣ್ಣೆ) ಪೂಜಿದ್ ದೀಪೆರ್ ಐಕ್ ಮಿತ್ತರುನ ಪಂತೊ ನಡಪುಂಡು.
 • ಕಂಗ್ ದೊಂಪ ಪಾಡಿಯೆರೆ
 • ಕಂಗ್‍ದ ತಲಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟೆರೆ, ಸೂನಗ್
 • ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ಬಚ್ಚಿರೆದೊಟ್ಟು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ್ ತಿನ್ಪೆರ್
 • ಕಂಗ್‍ದ ಮರಟ್ಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಡ್ ಪಿಂಗಾರದ ಈ ಪೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಂಡು, ಪೂಜೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.
 • ಕಂಗ್‍ದ ಮರಟ್ಟ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಪಕ್ಕಾಸ್, ರೀಪು, ದೊಂಪೊಗು ಕಂಬ ಆದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
 • ಐಟುಪ್ಪುನ ಪಾಲೆಡ್ ಇತ್ತೆ ತಟ್ಟೆ-ಬಟ್ಟಲು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭೊಡು ಉನಿಯೆರೆ ತಿನಿಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದು ಉಂಡು.
 • ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ,
 • ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಕಾರ್‌ಗ್ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟನಗ ಪಾಲೆ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಭೂತೊದ ಅಣಿಕ್ಕ್ ಪಾಲೆ ಗಲಸುವೆರ್
 • ಕಜಿಪುಗು, ತರಕಾರಿ, ಪರ್ಂದ್‍ಲೆನ್ ಮುರ್‌ನಗ ಅಡಿಕ್ಕ್ ದೀಯೆರೆ ಪಾಲೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್
 • ಕಡೆಪಿಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕಜಿಪು, ಬಂದ ಕಡೆನಗ ಪಾಲೆದ ಕಡ್ಡಿ ಆದ್ ಅರೆಪ್ಪು,ಬಂದನ್ ಕೂಟೆರೆ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್
 • ದುಂಬು ಇಲ್ಲ್‌ಗ್, ಜಗಲಿಗ್ ಅಂಬಿ ಪೋಜಿನಗ ಪಾಲೆದ ಕಡ್ಡಿನ್ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್
 • ಬಜ್ಜೆಯಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಂಗ್&oldid=149241"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು