ಪಿಜಿನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕ ಕೆಂಪಿರುವೆ
ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಶಿಲಾರಾಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಹೋಗಿರುವ ಕೆಲವು ಇರುವೆಗಳು.

ಪಿಜಿನ್ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೊ ವರ್ಗೀಕರಣತ್ತಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಮೆನೋಪೆಟ್ರಾ ವರ್ಗಡ್ ಫಾರ್ಮಿಸೀಡೇ ಕುಟುಂಬೊಗ್ ಸೇರಿನ ಜೀವಿ. ಕಣಜ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬಿಲು  ಈ ವರ್ಗಗ್ ಸೇರಿನ ಜೀವಿಲು. ಪಜಿನ್ ಟ್ ೧೨,೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕೊ ತಳಿಲು ಉಂಡು. ಉಷ್ಣ ವಲಯಡ್ ಪಿಜಿನ್ತ್ತಾ ಪ್ರಬೇಧ ಬೆತೆ ಕಡೆಡ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಪಿಜಿನ್ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾತ ಬುಕ್ಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಪೊತ್ಂಡ್. ಪಿಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ಟ್ ಕೆಲೊವೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಜಿನ್ ನೆಲೆಸುದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ವಿಭಾಗಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಿಜಿನ್ ತಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಗುಣಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗತ್ ಅರೆಬಂಜೆ ಅತ್ತಾಂಟ ಪೂರ್ಣಬಂಜೆ ಪೊಣ್ಣ್ ಪಿಜಿನ್, ಅಣ್ ಪಿಜಿನ್ ಬುಕ್ಕ ರಾಣಿ ಪಿಜಿನ್ಂದು ವಿಭಾಗೊ ಅತ್ತ್ಂಡು. ರಾಣಿ ಬುಕ್ಕ  ಇತ್ತೆತಾ ಇತರೊ ಪೊಣ್ಣ್ ಪಿಜಿನ್ ಬೆಲೆತ್ತಾ ಪಿಜಿನ್ ( ಇಂಚಿನ ಜಾತಿಲು), ಸೈನಿಕ ಪಿಜಿನ್ ಇತ್ತೆ. ಬೆತೆ ರಡ್ಡ್ ಉಪಗುಂಪುಲು ಉಂಡು. ಅಣ್ ಪಿಜಿನ್ ನ್ ಡ್ರೋನ್ಂದು  ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ನೆಲದಡಿತ್ ಪಿಜಿನ್ಗೂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾತ್ ಆ ಪ್ರದೇಶೊಡ್ ಆವರಿಸಿರಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.
 • ಪಜಿನ್ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಪೂರಾ ಭೂಪ್ರದೇಶೊಡ್  ತೊಜಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಟಾ ಅಂಟಾರ್ಕಟಿಕ, ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹವಾಯ್, ಬುಕ್ಕ ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿಜಿನ್ ತೊಜಾತ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿತ ಪ್ರಕಾರೊ ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಪಿಜಿನ್ ಒಟ್ಟು ತೂಕೊ ಭೂಮಿತಾ ನೆಲತಾ ಮೇಲಿತಾ ಪ್ರಾಣಿಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಕ ೧೫% ದಿಂದ ೨೫% ರಷ್ಟಾತ್ಂಡು.
 • ಬೊಲ್ದ್ ಪಿಜಿನ್ಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳಲು ಪಿಜಿನ್ತಾ ಲೆಕ್ಕೊ ಸಂಘಟಿತ ಕುಟುಂಬಜೀವಿಯಾತ್ ಪಿಜಿನ್ ಗುಂಪುಗ್ ಸೇರುಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಜಿನ್ ಹೋಲುವ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಪಿಜಿನ್ ವಾಸ್ತವಡ್ ರೆಕ್ಕೆರಹಿತ ಪೊಣ್ಣು ಕಣಜ.

ಇರುವೆಯ ವಿಕಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಶೋಧನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನೊಲ ಪ್ರಕಾರೊ ಪಿಜಿನ್ ಕಣಜೊಡ್ತ್ ವಿಕಸನವಾಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಸುಮಾರು ೧೨೦ ರಿಂದ ೧೭೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಲ ಪಿರಾವ್ ಪಿಜಿನ್ ಕಣಜೊಡ್ತ್ ಬೇರೆಯಾತ್ ಪೊಸ ತಳಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿಯಾತ್ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿತೆಂದು ನಂಬುತೆರ್. ೧೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಪಿರಾ ನೆಲದ ಮೇಲ್ ಆಂಗಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಸ್ಯಳ ವಿಕಸನವಾದ ನಂತರ ಪಿಜಿನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆತ್ವುತದಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪೊಸ ಪೊಸ ತಳಿಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶೊಡ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿದುವು. ಪಿಜಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಕಣಜಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ೮೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೊಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ದೇಹರಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲಸಗಾರ ಇರುವೆಯ ದೇಹರಚನೆ.
ಗೂಳಿ ಇರುವೆಯ ಒಸಡುಗಳ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ನೋಟ.
 • ಬೆತೆ ಕೀಟೊಲಂಚನೆ ಪಿಜಿನ್ಲಾ  ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಹೊರಕವಚನ್ ಪಡೆತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಕವಚೊ ಶರೀರೊತ ಬೆತೆ ಅಂಗೊಳೆಗ್ ರಕ್ಷಣಾಕವಚವಾತ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ನಾಯುಗಳೆನ್ ಶರೀರಕ್ ಅಂಟುನ ಸ್ಥಾನವಾತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೊಂತ್ ಉಂಡ್.  ಮಾನವ ಬುಕ್ಕ ಇತೆರ ಕಶೇರುಕಗಳೊಡ್ ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರತ ರಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾತ್ಂಡ್. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ.
 •  ದೇಹದೊಳಕ್ಕ್ ಆಮ್ಲಜನ ಬುಕ್ಕ ದೇಹಡ್ತ್ ಪಿದಾಯಿಗ್ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲಲು ಮಿತ್ತ್ ತೆರಿದಿಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕವಚಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದ್ವಾರೊಲು ಉಳಾಯಿ ಪೊಂತ್ಯಿಂಪ್ಪುಂಡು. 
 • ಈ ನಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾತ್ ಶರೀರೊತ ಅಂತರಿಕ ರಸವಸ್ತುಲು ಬುಕ್ಕ ಹೆಮೋಲಿಂಫ್ ಎಂಬ ಜೀವರಸ ತರೆ ಭಾಗಕ್ಕ್ ಪೊಂತ್ ಇಪ್ಪುಂಡ್ ಪಿಜಿನ್ ನರತಂತುಲು ವವಸ್ಥೆಲು ಸಹ ಸರಳ. ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ನರತಂತು ಶರೀರೊತ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಾಚಿದ್ದು ಇಂದೆಡ್ತ್ ಬೆತೆ ಶಾಖೆಲು ಶರೀರದ ಅಂಚುಗಳೆಗ್ ಹಬ್ಬಿರುತ್ತವೆ. ಪಿಜಿನ್ಗ್ ಬುಕ್ಕ ಇತರ ಕೀಟೊಲು ಕೆಲ ಮುಖ್ಯೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲು ಉಂಡು.
 • ಪಿಜಿನ್ ತರೆಟ್ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಯಗಳೊಲ್. ಪಿಜಿನ್ಲಾ ನೊಣಚಂನೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ ಪಡೆತ್ತ್ಂಡು. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಣ್ಣು ಒತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಅಪುಂಡು ಕೆಲ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸುತ್ತಲಿನ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಲನೆಗಳೆನ್ ಸಹ ಗುರುತ್ ದಿಯರ ಸಹಕಾರಿಯಾತ್ಂಡು. ಇಂಚನೆ ಜೊತೆಗ್ ಪಿಜಿನ್ ರಡ್ಡ್ ಸರಳ ಕಣ್ಣುನ್ ತರೆತಾ ಮೇಲ್ಭಾಗಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವು ಬೆಳಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರಾವಪುಂಡು
 •  ಪಿಜಿನ್ಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬಲು ಮಂದ ಬುಕ್ಕ ಹಲವು ತಳಿಯ ಪಿಜಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕುರುಡು. ಇದಕ್ಕ್ ಅಪವಾದವೆಂಬಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯತಾ ಬುಲ್ ಡಾಗ್ ಇರುವೆಯು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆತ್ಂಡು. ತರೆ ಭಾಗಕ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಜಿನ್ ರಡ್ಡ್ ಫೀಲರ್  (ಮೀಸೆ) ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಗ್ರಾಹಕಗಳ್ ರಾಸಾಯನಿಕೊನ್ನ್ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಿಜಿನ್ಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾತ್ಂಡ್. ಪಿಜಿನ್ಗ್ ಈ ಮೀಸೆಲು ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನವಾಗಿ ಸಹ ಬಳಕೆಯಾಪುಂಡು.
 •  ಪಿಜಿನ್ಗ್  ಹೊರಸೂಸಿದ ಫೆರೋಮೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೀಸೆ ಸಹಾಯ ಅಪುಂಡು
 • ಪಿಜಿನ್ಗ್ ಬಾಯಿಯ ಉಳಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಚೀಲೊನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು  ಪಿಜಿನ್ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಬಂದ ಎಳೆಯ ಲಾರ್ವಾಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್

ಬೆಳವಣಿಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕ ಇರುವೆಯ ಗೂಡಿನ ದ್ವಾರ.
ಫಲವತಿ ರಾಣಿಯು ಹೊಸ ವಸಾಹತಿಗಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಿರುವಳು.
 • ಕೆತ್ತಿ ಪಿಜಿನ್ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾಪುನ. ಕೆತ್ತಿ ಫಲಿತವಾಯಿನ ಬುಕ್ಕ  ಪೊಣ್ಣ್ ಪಿಜಿನ್  ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ ಅಣ್ ಪಿಜಿನ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಪಿಜಿನ್ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತುನ ದುಂಬು ಲಾರ್ವಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಪಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕರಿತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಲಾರ್ವಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾತ್ ಅಸಹಾಯಕವಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತನ್ನ ಬೇಕುಬೇಡಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರರನ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಲಾರ್ವಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವೂಡಿಸುವ ರೀತಿಯ ಮಿತ್ತ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪಿಜಿನ್ ಪಂಗಡ ನಿರ್ಧರವಾಪುಂಡು *ಉದಾಹರಣೆಗ್ - ರಾಣಿ ಪಿಜಿನ್ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಜಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲೆತಾ ಪಿಜಿನ್ ಜಾತಿ ಯಾವುದೆಂದು. ಲಾರ್ವಾಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಲೆತಾಯೆ ಸರಿಯಾತ್ ದುಂಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿಸಿ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಲಾರ್ವಾ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯೂಪಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಒಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಪೊಸ ಬೆಲೆತಾ ಪಿಜಿನ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲ ದಿನಗಳನ್ನು ರಾಣಿ ಪಿಜಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಮರಿ ಪಿಜಿನ್ ಆರೈಕೆಯಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ನೆಲ ಅಗೆಯುವ ಬುಕ್ಕ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ. ಬೆತೆ ಬೆಲೆಗ್ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವು. ಅಂತಿಮವಾತ್ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬುಕ್ಕ ಗೂಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬೆಲೆಟ್  ಸಹ ತೊಡಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಪಿಜಿನ್ ಕುಟುಂಬಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಯಾ ಜಾತಿ ಪಿಜಿನ್ಗ್ ತಮಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಲೆನ್ ಮಾಲ್ಪುಂಡು.
 • ಕೆಲ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇತೆಬೇತೆ ಜಾತಿಯ ಪಿಜಿನ್ ವಿಭಿನ್ನೊ ಶರೀರ ಗಾತ್ನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ದೇಹಶಕ್ತಿಗ್ ಅನುಗುಣವಾತ್ ಬೆಲೆಟ್  ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಕ್ರಮೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಜಿನ್ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಧವಾತ್. ರಾಣಿ ಪಿಜಿನ್ಬುಕ್ಕ ಇತರ ಕೆಲ ಫಲವತಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ನೊಂಟ್ಟುಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 • ಗರ್ಭದಾನ ಮಾಡುವ ಅಣ್ ಪಿಜಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಗರ್ಭ. ಧರಿಸುವ ರಾಣಿ ಬುಕ್ಕ ಇತರ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಜಿನ್ ಪ್ರೌಡವಸ್ಥೆಗ್ ಎತ್ತುಂಡು.
 • ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿತ್ ಅಣ್ ಪಿಜಿನ್  ಸ್ಯೆಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣ್ ಪಿಜಿನ್ ನೆಲಕ್ಕಿಳಿದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅರಸುತ್ತವೆ. ಬುಕ್ಕ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಹಾಕುವ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಜಿನ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅಯ್ನ್ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಅಣ್ಡತ್ ಪಡೆದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಣ್ಣಿರುವೆಗಳೂ ಅದನ್ನು ತಾವಿಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹೊರಬರುವ ಕೆಲಸಗಾರ ಪಿಜಿನ್ ಮಸ್ತ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಸಶಕ್ತವಾಗಿರುವುವು. *ದುರ್ಬಲವಾದರೂ ಸಹ ಈ ಬೆಲೆತಾಯೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂದ ಸೇವಟ್ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಡಿಪಾತ್ ಇಪ್ಪೊಡು 
 • ರಾಣಿ ಪಿಜಿನ್ ೩೦ ವರ್ಷಗಳವರೆಗ್ಜೀ ವಿಸಬಲ್ಲುದು. ಬೆಲೆತಾಯೆ ಪಿಜಿನ್ತಾ ಆಯುಷ್ಯ ೧ ರಿಂದ ೩ ವರ್ಷಗಳು. ಅಂಚಾಟ ಅಣ್ ಪಿಜಿನ್ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳವರೆಗ್ ಜೀವಿಸಿರುವುವು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತುಂಡು. ಶೀತವಲಯದ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ  ಪೊಯರಾ ಪಿಜಿನ್ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಂಚಾಂಟ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೊಜಾತ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ.

ಒಇರುವೆಯ ಬಹುರೂಪಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇರುವೆಗಳು ಮುಂದಾಗಿಯೇ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.

ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆ ಸಂವಹನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೂಡಿನ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯ ದಿಬ್ಬಗಳು ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇರುವೆ ಸಮೂಹ.

ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಸಡನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೇಕಾರ ಇರುವೆ.
ಕೆಂಪಿರುವೆಯೊಂದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರ ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪು.

ಗೂಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೇಕಾರ ಇರುವೆಗಳ ಪರ್ಣಕುಟಿ.
ನೆಗೆಯುವ ಇರುವೆ.

ತಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಹಾರಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕ ಇರುವೆಗಳು.

ಇತರ ತಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹನಿಡ್ಯೂಗಾಗಿ ಕೀಟವೊಂದನ್ನು ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇರುವೆ.
ಆಫಿಡ್‌ನಿಂದ ಹನಿಡ್ಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇರುವೆ.

ಮಾನವ ಮತ್ತು ಇರುವೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಇರುವೆಗಳು (ಅಟ್ಟೀನಿ).
ಸುಮಾತ್ರಾದ ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು.

ಹೊರಸಂಪರ್ಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇರುವೆ ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ...ಅನಿತಾ ಈ.Tue,24/05/2016 prajavani. [[೧]]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಿಜಿನ್&oldid=160023"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು