ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪುಚ್ಚೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪುಚ್ಚೆ
ಪುಚ್ಚೆಲೆನ ಆರಾಧನೆ

ಪುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಂಕುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ[೧]. ಉಂದು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗದ ಫೆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಸ್ ವರ್ಗೊಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಇಂದೆಕ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಬೆಕ್ಕು, ಹಿಂದಿಡ್ ಬಿಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಣ್ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಗಂಟ/ಕಂಟ ಪುಚ್ಚೆಂದ್, ಪೊಣ್ಣು ಪುಚ್ಚೆನ್ ಮಂಗುಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಬೊಲ್ದು, ಕಪ್ಪು, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡ್. ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಮೀಸೆ, ಬೀಲ ಉಂಡು. ಪುಚ್ಚೆದ ಕಿನ್ನಿನ್ ಪುಚ್ಚೆ ಐತ್ತ ಬಾಯಿಡ್ ದೆರ್ತೊಂದು ಕೊನೊಪುಂಡು. ಪುಚ್ಚೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಎಲಿ, ಅರಣೆ, ಎಕ್ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಜೀವಿಲೆನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಮೊ.

ಪಿಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ (ಚಿರತೆ), ಪೂಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪುಚ್ಚೆದ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಲು. ಪುಚ್ಚೆ ಐತ್ತ ಮೈನ್ ಸ್ವಚ್ಚವಾದ್ ದೀಪುಂಡು, ಐತ್ತ ನಾಲಾಯಿಡ್ದ್ ನಕ್ಕ್ ದ್ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಪೇರ್ ಪರ್ಲೆಕ, ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ತುಳು-ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ.

ಪುಚ್ಚೆ ಎಕ್ಕಲೆ ತಿಂದ್ಂಡ ಬಚ್ಚುಂಡು ಪಡ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಗಾದೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಪುಚ್ಚೆ ಪೇರ್ ಪರಿಲೆಕ್ಕ
  2. ಪುಚ್ಚೆದ ಮಂಡೆಡ್ ಚಿಮಿಣಿ ದೀಯಿಲೆಕ್ಕ.
  3. ಪುಚ್ಚೆನ್ ಮೀನ್ ಕಾಪೆರೆ ದೀಯಿಲೆಕ್ಕ.
  4. ಪುಚ್ಚೆ ಕೆರಿಲೆಕ್ಕ ಕುಂಬರುವೆ.

ಪುಚ್ಚೆ - ಚಿತ್ರ ದರ್ಶಿನಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುಚ್ಚೆ&oldid=160716"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು