ಪುಚ್ಚೆಲೆನ ಆರಾಧನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಪುಚ್ಚೆಲುನು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಕುಲು ದೇವೆರ್ ಲೆಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೧] ೪೯೫೦ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸುರೂಟು ಪುಚ್ಚೆಲುನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ದೇಶ ಪಂಡ್ಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಪುಚ್ಚೆಲುನು ಈಜಿಪ್ಟ್‍ಡ್ ದೇವೆರ್ ಲೆಕ ತೂವೆರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಕುಲು ಅಕುಲೆನ ದವಸಧಾನ್ಯನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ದೀವೊಂತ್ತೇರ್. ಅವೆನ್ಪೂರ ಎಲಿಲು ಬತ್ತ್ದ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೋಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಪಗ ಪುಚ್ಚೆಲು ಎಲಿಕುಲೆನ್ ಕೆರ್ಪುನೇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಜನಕುಲು ಗಮನಿಸಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರ್. ಪುಚ್ಚೆಲು ಎಲಿಕುಲೆನ್ ಕೆರ್ದ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಜನಕುಲೆನ ದವಸಧಾನ್ಯನ್ ರಕ್ಷಿಸ್ದ್ ಅಕುಲ್ನ ದುಃಖನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲೆನ್ ರಕ್ಷಿಸುಂಡು ಉಂದೇಡ್ದಾದ್ ಪುಚ್ಚೆಲುನು ದೇವೆರಾದ್ ಈಜಿಪ್ಟ್‍ದ್ ತೂವೋಂದಿತ್ತೇರ್.

ಈಜಿಪ್ಟ್‍ಡ್ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಕುಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ದೇವೆರಾದ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಅನ್ಯಯ ಮಲ್ತಿನ. ಪುಚ್ಚೆಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಕುಲೆನ ಜೀವನನ್ ಉಚ್ಚು, ಎಲಿಕುಲೆಡ್ಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ವಿಷ ಇಪ್ಪುನ ಉಚ್ಚುಲು ಜನಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಪುಚ್ಚೆಲು ಅವೆನ್ ಪತ್ತ್‍ದ್ ಕೆರ್ಪುಂದು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Cats in ancient Egypt


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.