ಪುತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸಿರಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಉಂತುಂಡ ಆರ್‍ ಭಾಮಿನಿಡ್ ಕಬಿತೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಉಂದೆತ್ತ ಕೆಲವು ಕಬಿತೆಲು ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ಪ್ರಸಾರವಾದ್‌ಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟವಾದ್‌ಲಾ ಕಬಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್‍ ಬೈದ್‌ಂಡ್. ಕಬಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಭ್ದ ಸಂಪೊತ್ತು ಈ ರಡ್ಡೆಗ್‌ಲಾ ಆರ್‍ ನಾಡೊಡಾತ್ ಬರ್ಪುಜಿ.

ಕೃತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮಾಣಿಗೆರಡ್ ಪಾತೆರ
  • ಈಶ್ವರ ಪುರಾಣ
  • ಬೆಸ್ನೀರ್ ಕೇಣ್ವೆ