ಪೊಂಜೊ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷೆರೆನ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೊಗು ನೇಮಕ ಆಯಿನ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಪಟ್ಟಿಡ್ ದೇಸೊಲೆನ್ ಆಳ್‍ನ ರಾಣಿನಕುಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪೊಂಜೊ ಪ್ರಧಾನಿಲು ಸೇರ್ದ್‌ಜೆರ್.

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಂಡಾರನಾಯಿಕೆ ಕುಮಾರತುಂಗ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಂಡಾರನಾಯಿಕೆ ಕುಮಾರತುಂಗ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
ಪುದರ್ ದೇಶ ಪಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲ
ಖೆರ್ತೆಕ್ ಅನ್ಚಿಮಾ-ಟೊಕ ಟನ್ನು ಟುವಾ ಲಿಟಲ್ ಖುರಲದ ಪ್ರಿಸಿಡಿಯಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರು ೧೯೪೦ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೧, ೧೯೪೪
ಸುಹ್ಬಾಟರಿನ್ ಯಂಜ್ಮಾ ಮಂಗೋಲಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೩ ೧೯೫೨ - ಜುಲೈ ೭ ೧೯೫೪
ಇಸಾಬೆಲ್ ಮಾರ್ಟಿನೇಜ್ ದೆ ಪೆರಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜುಲೈ ೧ ೧೯೭೪ - ಮರ್ಚ್ ೨೪ ೧೯೭೬
ಲಿಡಿಯ ಗ್ವೀಲರ್ ಬೊಲಿವಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನವೆಂಬರ್ ೧೭ ೧೯೭೯ - ಜುಲೈ ೧೮ ೧೯೮೦
ವಿಗ್ಡಿಸ್ ಫಿನ್ಬೋಗಡೊಟಿರ್ ಐಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೧ ೧೯೮೦ - ಆಗಸ್ಟ್ ೧ ೧೯೯೬
ನಟಾಸ್ಯ ಮಿಚಿಕ್ ಸರ್ಬಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ೨೦೦೨ - ೨೦೦೪
ಬಿಲ್ಯಾನ ಪ್ಲಾವ್ಸಿಚ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕಾ ಸರ್ಪುಸ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ೧೯೯೨
ಅಗಾಥ ಬಾರ್ಬರ ಮಾಲ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೫ ೧೯೮೨-ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೫ ೧೯೮೭
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಪೆರೇರ ಗಿನಿ-ಬಿಸೌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೇ ೧೪-ಮೇ ೧೬ ೧೯೮೪
ಕೊರಾಜಾನ್ ಅಕ್ವೀನೊ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೫ ೧೯೮೬ - ಜೂನ್ ೩೦ ೧೯೯೨
ಎರ್ಥ ಪಾಸ್ಕಲ್-ಟ್ರೂಯಿಲೊ ಹೈತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾರ್ಚ್ ೧೩ ೧೯೯೦ - ಫೆಬ್ರುವರಿ ೭ ೧೯೯೧
ಸಬೀನ ಬೆರ್ಗ್ಮನ್-ಫೋಲ್ ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ ಫೋಕ್ಸಕಮ್ಮರ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೫ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ ೧೯೯೦
ವಿಯೋಲೆಟ ಚಮೋರ ನಿಕರಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೫ ೧೯೯೦-ಜನವರಿ ೧೦ ೧೯೯೭
ಮೇರಿ ರಾಬಿನ್‍ಸನ್ ಐರ್ಲೇಂಡ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩ ೧೯೯೦-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨ ೧೯೯೭
ರುಥ್ ಡ್ರೇಫುಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ೧೯೯೩-೨೦೦೨
ಸಿಲ್ವಿ ಕಿನಿಗಿ ಬುರುಂಡಿ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 1993 -ಫೆಬ್ರುವರಿ 5 1994
ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಮಾರತುಂಗ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನವೆಂಬರ್ ೧೨, ೧೯೯೪ - ನವೆಂಬರ್ ೧೯, ೨೦೦೫
ರುಥ್ ಪೆರಿ ಲೈಬೀರಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 1996 - ಆಗಸ್ಟ್ 2, 1997
ರೋಸಾಲಿಯ ಆರ್ಟೇಗ ಸೆರಾನೊ ಎಕ್ವಡೋರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 9,1997 -ಫೆಬ್ರುವರಿ 11 1997
ಮೇರಿ ಮ್ಯಾಕ್‍ಅಲೀಸ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನವೆಂಬರ್ ೧೧, ೧೯೯೭ - ಹಾಲಿ
ಜೆನೆಟ್ ಜಗನ್ ಗಯಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 1997- ಆಗಸ್ಟ್ 11, 19
ವೈರ ವಿಕೆ-ಫ್ರೀಬೆರ್ಗ ಲಾಟ್ವಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜುಲೈ ೮, ೧೯೯೯ - ಹಾಲಿ
ಮಿರೇಯ ಮಾಸ್ಕೋಸೊ ಪನಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 1999 - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 2004
ತಾರ್ಯ ಹಾಲೊನೆನ್ ಫಿನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾರ್ಚ್ ೧, ೨೦೦೦ - ಹಾಲಿ
ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಮಕಪಾಗಲ್-ಅರ್ರೋಯೊ ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜನವರಿ ೨೦, ೨೦೦೧ - ಹಾಲಿ
ಮೇಘಾವತಿ ಸುಕಾರ್ನೋಪುತ್ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜುಲೈ ೨೩, ೨೦೦೧ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦, ೨೦೦೪
ನೀನೊ ಬುರ್ಯನಾಡ್ಜೆ ಜಾರ್ಜಿಯ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನವೆಂಬರ್ 23, 2003- ಜನವರಿ 25, 2004
ಎಲ್ಲೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್-ಸರ್ಲೀಫ್ ಲೈಬೀರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜನವರಿ ೧೬, ೨೦೦೬ - ಹಾಲಿ
ಮಿಷೆಲ್ ಬಾಕಲೆಟ್ ಚಿಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾರ್ಚ್ ೧೧, ೨೦೦೬ - ಹಾಲಿ
ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜುಲೈ 25, 2007 - ಜುಲೈ 25, 2012

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]