ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ವಿಂಧ್ಯದ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ಪದರೊಲು,ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕೈತಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ,ಭಾರತ
ವಿಂಧ್ಯದ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ಪದರೊಲು,ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕೈತಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ,ಭಾರತ
ವಿಂಧ್ಯದ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ಪದರೊಲು,ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕೈತಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ,ಭಾರತ
ವಿಂಧ್ಯದ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ಪದರೊಲು,ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕೈತಲ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ,ಭಾರತ
ಪೊಯ್ಯೆ-ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತಿದಿನ ಕೋನಾರಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒರಿಸ್ಸಾ
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಟ್ಟೋಣ,ಫತೆಪುರ ಸಿಕ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಟ್ಟೋಣ,ಫತೆಪುರ ಸಿಕ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಬಾದಾಮಿ ಕೆಂಪು ಪೊಯ್ಯೆಕಲ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ವಾತಿನ ಚಾಲುಕ್ಯೆರೆನ ಕಾಲೊದ ಗುಹಾದೇವಾಲಯೊಲು
ಬಾದಾಮಿ ಕೆಂಪು ಪೊಯ್ಯೆಕಲ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ವಾತಿನ ಚಾಲುಕ್ಯೆರೆನ ಕಾಲೊದ ಗುಹಾದೇವಾಲಯೊಲು

ಪೊಯ್ಯೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಅಯಿನ ಕಲ್ಲುನು ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ಮರಳುಗಲ್ಲು ಇನ್ಪಿನ ಶಿಲೆ ಆಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ sandstone - ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂದ್ ಈ ಶಿಲೆಕ್ಕು ಪುದರ್. ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಣಕುಲೆನ ರಾಶಿ, ತುದೆ ಜಲಾಶಯ ಕಡಲ್ ಇಂಚಿನ ಜಲಮೂಲೊಲೆನ ಅಡಿಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾದ್ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷೊಲು ಕರಿನ ಬೊಕ ಪೊಯ್ಯೆ ಕಣಕುಲು ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಸೇರ್ದ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲ್ ಆಪಿನ ಉಂಡು.

ಪೊಯ್ಯೆ-ಕಲ್ಲುಡು ಕನಿಜೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಯ್ಯೆಕಲ್ಲುಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಪ್ಪುನ ಕನಿಜೊಲು- ಬೊಲ್ಕಲ್ (ಕ್ವಾರ್ಜ್ Quartz), ಫೆಲ್ಸ್ ಪಾರ್( Feldspar), ಅಭ್ರಕೊಲು(micas), ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್ (calcite) ಬೊಕ ಸೇಡಿಲು (clays)

ಜಲಜಶಿಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ನೀರ್ದ ಅಡಿಟ್ ಆಪಿನ ಕಾರಣ ಅವೆನ್ ಜಲಜಶಿಲೆ (ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್- Sedimentary rock ) ಇನ್ಪಿನ ವರ್ಗೊಗು ಸೇರಾದೆರ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕಡಲ್ದ ಬೊಕ ಜಲಾಶಯೊಲೆನ ಅಡಿಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾದ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ಉಲ್ಲಾ. ಕೆಲವು ಮರುಭೂಮಿ ಪರಿಸರೊಲೆಡ್ಲಾ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲ್ ಉಂಡಾಪುಂಡು.

ಕಾಲದಗಿ -ಬಾದಾಮಿ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ಕಾಲದಗಿ ಬೊಕ ಬಾದಾಮಿ ಇನ್ಪಿನ ವರ್ಗದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಲಾ ರೂಪಿಕೆಲು ಉಲ್ಲಾ. ಈ ಶಿಲಾರೂಪಿಕೆಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಬಾದಾಮಿದ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ) ಸುತ್ತಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪೊಯ್ಯೆದಕಲ್ಲುಲೆನ ನಿಕ್ಷೇಪೊ ಲು ದಿಂಜ ಉಂಡು. ಬಾದಾಮಿದ ಗುಹೆತ ಉಲಾಯಿ ರಚನೆಯಾತಿನ ಗುಹಾದೇವಾಲಯೊಲು ಇಂಚಿನ ಕೆಂಪು ಪೊಯ್ಯೆಕಲ್ಲುಡು ರಚನೆಯಾತಿನವು. ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು,ಐಹೊಳೆ ಇನ್ಪಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಊರುಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಚಾಲುಕ್ಯರೆನ ಕಾಲೊದ ವಾಸ್ತು ರಚನೆಲು ಇಂಚಿನ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ಪದರೊಲೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾತಿನವು.

ವಿಂಧ್ಯ ದ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತೊಲೆನ ಕೈತಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶೊ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶೊ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಉಂಡಾತಿನ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲುಲು ೧೪೦೦ ಡುದು - ೧೨೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷೊಲೆನ ಪಿರಾಕುಡು ಆನಿದ ನಿರಾಳ ಕಡಲುಲೆಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾತಿನವು ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಅಲಹಬಾದುದ ಕೈತಲ್ ಪೊಯ್ಯೆಕಲ್ಲುಲೆನ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ದಿಂಜ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಉಲ್ಲಾ. ಈ ಪೊಯ್ಯೆಕಲ್ಲು ಲೆನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೊಯ್ಯಯೆದ ಲೆಕ್ಕೊ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲುನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಯ್ಯೆನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಾವರೆ ಆಪುಂಡು.ಅವು ಅತ್ತಾಂದೆ ಈ ತಿರ್ತು ತೋಜಾಯಿನ ಉಪಯೋಗೊಲೆಗ್ಲಾ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು.

  • ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸೊಲೆಗ್ ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ಬಳಕೆ
  • ಆಲಂಕಾರಿಕ ಶಿಲೆಯಾದ್, ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆಗ್ ಬಳಕೆ
  • ಪೊಯ್ಯೆಕಲ್ಲುದ ಇಟ್ಟಿಗೆಲಾದ್ ಬಳಕೆ
  • ನೆಲಕ್ ಪಾಡುನ ಓಡುಲಾದ್ ಬಳಕೆ
  • ಸಮಾಧಿ ಕಲ್ಲುಲಾದ್ ಬಳಕೆ
  • ಸ್ಮಾರಕೊಲೆಗ್ ಬಳಕೆ
  • ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣೊಗು ಬಳಕೆ
  • ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೊಯ್ಯೆದ ರೂಪೊಡು ಬಳಕೆ
  • ಕಾಜಿದ(ಗ್ಲಾಸ್) ತಯಾರಿಕೆಡ್
  • ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಉದ್ದಿಮೆಡ್

ಕ್ವಾರ್ಜೈಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಯ್ಯೆದ ಕಲ್ಲು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಬೊಕ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಯಾದ್ ಕ್ವಾರ್ಜೈಟ್ (Quartzite) ಇನ್ಪಿನ ಶಿಲೆಯಾಪುಂಡು.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1.http://geology.com/rocks/sandstone.shtml

2.https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/rocks_minerals/rocks/sandstone.html

3.http://study.com/academy/lesson/what-is-sandstone-formation-properties-types.html

4.http://www.galleries.com/rocks/sandstone.htm

5.https://link.springer.com/article/10.1007/BF02703031. (Age of Vindhyan formations)

6.The Chalukyas of Badami Ed. Dr. M. S. Nagaraja Rao, The Mythic Society, Bangalore 1978.