ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಾಕ್ಸೈಟು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಾಕ್ಸೈಟು ಇನ್ಪಿನ ಆಲುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹದ ಅದುರು, ಪಡುವಾರೆ ಪದವು, ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಬಾಕ್ಸೈಟು (Bauxite) ಇನ್ಪಿನವು ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹದ ಅದುರು. ಆಲುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹೊಗು ತುಳುಟು ಕೀಜಿ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಲಾ ಬಳಕೆಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬಾಕ್ಸೈಟು ಅದುರುಗು ಕೀಜಿದ ಅದುರು ಇಂದ್ ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್. ಅದುರುಗು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ Ore ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಉಂದು ಮುರಕಲ್ಲುದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಬೊಲ್ದು-ತೆಲಿಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಅದುರುಶಿಲೆ. ಅಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಇನ್ಪಿನ ಅದುರುಲೆಡ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹದ ಅಂಶ ಎಚ್ಚ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಬಾಕ್ಸೈಟು ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಬಾಕ್ಸೈಟು ಖನಿಜದ ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಬೊಕ ಬಾಕ್ಸೈಟು ಅದುರುಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕುದ ಬೈಂದೂರು ಪೇಂಟೆದ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಡುವಾರೆ ಇನ್ಪಿನ ಪದವುಡು ನಿಕ್ಷೇಪವಾದ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾ. ಈ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿನ ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಪಿನಕುಲು ಸುಮಾರಾದ್ ಮೂಜಿ ದಶಕೊಲೆಡ್ದ್ ಇಂಚಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ಸುಪರ್ದಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಇಂಚೊಗು ಪರಿಸರದ ನಿಯಮೊಲೆನ ಅಡಿಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉಂತುದು ಪೋತುಂಡು.

ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲುಕುದ ಪುತ್ತಿಗೆ, ಬಡಗ ಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮಲೆಡ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್[೧] ನಿಕ್ಷೇಪೊಲು ಉಪ್ಪುನ ವರದಿಲು ಬೈದಿಂಡ್. ಊರುದಕಲೆನ ಅಸಹಕಾರದ ಕಾರಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸುರುವಾತಿಜಿ.

ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖಾನಾಪುರ ಪ್ರದೇಶೊಡು ನಾಲ್ ಐನ್ ದಶಕೊಲೆಡ್ದ್ ಇಂಚಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ಬೆಳಗಾಂದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಲೋಹ ಉತ್ಪಾದನೆದ ಕಾರಕಾನೆಗ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅದುರು ಬಳಕೆಯಾವೊಂದು ಉಂಡು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಬಾಕ್ಸೈಟ್ - ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಅದುರು- ಗೋಲಿರೂಪೊಡು
ಬಾಕ್ಸೈಟ್ - ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಅದುರು- ಗೋಲಿರೂಪೊಡು

ಬಾಕ್ಸೈಟು ಬೊಕ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಅದುರುಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡು, ಬೊಕ ಫೆರಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ "ಕಯೊಲಿನ್" (Kaolin) ಬೊಕ " ಮಾಂಟ್ಮಾರಿಲ್ಲನೈಟ್" (Montmorillonite) ಇನ್ಪಿನ ಸೇಡಿದ ಅಂಶೊಲು ಸೇರ್ದ್ ಉಪ್ಪುವಾ.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. Geo Karnataka: An Overview(1994) in B. M. Ravindra & N. Ranganathan (editors) "Geo Karnataka: Mysore Geological Department Centenary Volume". Karnataka Assistant Geologists Association, Department of Mines & Geology, Bangalore pp:306-428.