ಬಾರೆದ ಪೂಂಬೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಬಾರೆದ ಪೂಂಬೆ

ಬಾರೆ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್‌ನಗ ಬರುಪುನಾವು ಪೂಂಬೆ. ಉಂದು ಬಾರೆದ ಪೂ.

ವಿಸೇಸ ಪೂ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲ್ಲ ಪೂಂಬೆ[೧]ದ ದಿನೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಅವು ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್‌ಯ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂಂಬೆ ತಿರ್ತ್ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಪಿರಾವುಡ್ದದು ಕಾಯಿನ್ ದೀವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಪೂಂಬೆ ಸುಮಾರ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ದೈಟ್ಟೇ ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದಾಯೆನ್ನಗ ಸುಮರ್‍ ತಿರ್ತ್ ಬನ್ನಟ ಕಯಿ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಮಡು. ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಪೂ ಮಾತ್ರ. ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಪಿರದ ಕಾಯಿ ಬುಳೆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಪೂಂಬೆದ ಕಜಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂಂಬೆದ ಕೈಪು ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಬಾರೀ ರುಚಿತ ಕೈಪು. ಉಂದೆನ್ ಸನ್ನ ಮೂರ್ದ್ ಒಗ್ಗರನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಆಜಾವೊಡು. ಉಪ್ಪಕರಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಉಣರೆ ಬಾರೀ ರುಚಿಯಾಪುಂಡು.

ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂಂಬೆನ್ ಕಣತ್ತ್‌ದ್ ಐತ್ತ ಮೃಏಲ್ದ ದಪ್ಪೊದ ಪಾಲೆಲೆನ್ ಪೂರಾ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಐತ್ತ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣೊದ ಪೂಂಬೆನ್ ಸನ್ನ ಮೂರೊಡು. ಮೂರುನೈಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬೋಗೊಣಿಡ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್‍ ದೀದ್ ಐಕ್ಕ್‌ ಲಿಂಬೆಪುಲಿನ್ ಪುಂಟುದು ಅ ನೀರ್‌ಡ್ ಈ ಪೂಂಬೆನ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ್ ನಿಮಿಷ ಮುರ್ಕಾದೀವೊಡು. ಉಂದು ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡಾ ಪೂಂಬೆ ಮೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ನನೆತ್ತ್ ದೀಂಡ ಕಪ್ಪಾಪುಜಿ. ನಮ ಕಣತ್ತಿನ ಪೂಂಬೆನ್ ಇನಿಡ್ದ್ ಇನಿಕ್ಕೇ ಕೈಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯಿಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಪೂಂಬೆನ್ ತೆಲೂಪುದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಡ್ ಸುತ್ತುದೀವೊಡು.

ಪೂಂಬೆದ ಕಜಿಪು

ಪೂಂಬೆದ ಚಟ್ನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂಂಬೆದ ಚೀಪೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆನ್ನ ಪೂ ತ ನಡುಟ್ಟು ಚೀಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕ್ ಚಣಿಲ್, ಗಿಳಿ, ಬಾವೊಲಿಲು ಒಲ್ತಾಂತಿನವುಲಾ ಬರ್ಪ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.tulusiri.com/channels.asp?id=605&catg=story[dead link]