ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಂದಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೆಂಪು ಮಂದಾರ
ಮಂದಾರ ಪೂತ ಬಿತ್ತ್
ಬೊಲ್ದು ಮಂದಾರ

ಮಂದಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂ ಆಪಿನ ಮರ [೧] ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ೧೫ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರೊ ಮುಟ್ಟ ಬಳಪಿನಂಚಿನ ಮರ. ಮಂದಾರೊಡು ಕೆಂಪು, ಮಂಜಲ್ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣೊದ ಪೋಕುಲು ಉಂಡು[೨]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್- ಬೌಹಿನಿಯಾ ವರಿಟಾಗ
 • ತುಳು- ಮಂದಾರ
 • ಕನ್ನಡ- ಕಾಂಚನಾರ,ಕೆಂಪು ಮಂದಾರ
 • ಮಲಯಾಳಂ-ಕೋರಲ,ಕಾಂಚನ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ-ಕಾಂಚನಾರ
 • ತೆಲುಗು-ದೇವ ಕಾಂಚನಮು
 • ತಮಿಳು- ಮಂದಾರ

ಮರತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂದಾರ ಪೂತ ಮರ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಅಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ೧೦ ಡ್ದ್ ೨೦ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರೊ ಬಳಪುಂಡು. ಈ ಮರತ ಇರೆತ ಕೊಡಿ ತಿಗ್‌ರ್‌ನ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಂದಾರೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಅಪಿನ ಮರ ಉಂಡು ಇ ಮರತ ಇರೆಕುಲು ತಾಳ್ದ್ ಪೋಯಿನಪಗ ಉಂದೆಟ್ ಪೂ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ತೂಯೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು.ಉಂದೆಟ್ ಪೂ ಆನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರೆಕುಲು ತಾಳ್ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದಯಿಟ್ ಕೊಂಬು(ಕೋಡು)ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆತ ಉಲಯಿಡ್ ಬಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಿತ್ತ್ ತಾಳ್ದ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ್ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕೊಡಿತ್‌ದ್ ದಯಿ ಆಪುಂಡು

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂದಾರದ ಮರ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮರ. ಉಂದೆಕ್ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೊದ ಗ್ರಂಥೊಡು ಗಂಡಾರಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್[೩] ಕಾಂತನಾರ ಗುಗ್ಗುಳು,ಕಾಂಚನಾರಾದಿ ಕ್ವಾಥ,ಕಾಂಚನಾ ಗುಟಿಕಾ ಪನ್ಪಿ ಮರ್ದ್ಲೆನ್ ಮಂದಾರೊತ ದಯಿದ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಕುಷ್ಠರೋಗೊ ನಿವಾರಣೆಡ್‌ಲ ಉಂದೆತ ಮರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಪನ್ಪಿ ಗ್ರಂಥೊಡು ಉಲ್ಲೇಕ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರುದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯನಕುಲು ಮಂದಾರ ದಯಿತ ಚೆಕ್ಕೆಡ್ದ್ ಕುಷ್ಠರೋಗೊಗು ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

 • ಚರ್ಮ ರೋಗ ದಾದಂಡಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಂದಾರ ಮರತ ಚೆಕ್ಕೆದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಚರ್ಮನು ದೆಕ್ಕ್ಂಡ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಜ್ಜಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
 • ಬಾಯಿಕಜ್ಜಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಂದಾರ ಮರತ ಚೆಕ್ಕೆದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಲಿಪೊಡು.
 • ಮಂದಾರ ಪೂತ ಗುಲಕುಂದ್ ಮಲ್ತ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೆರಿಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
 • ಮಂದಾರದ ಮರತ ಮರ್ದ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಗರ್ಭಾಶಯೊಗು ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆಲೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿತ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
 • ಕಂಟೆಲ್ ಬಾಪುನ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಂಟೆಲ್‌ಡ್ ಕಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ(ಗಂಡ ಮಾಲಾ) ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ಮಂದಾರ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆದ ಮರ್ದ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು
 • ಮಂದಾರ ಪೂ ಉರಿ ಮೂತ್ರೊನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.nbrienvis.nic.in/WriteReadData/CMS/Bauhinia%20variegata.pdf.
 2. https://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Kachnar.html
 3. https://www.planetayurveda.com/library/kachnar-bauhinia-variegata/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಂದಾರ&oldid=163328"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು