ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲು. ಮೇ ೨೨,೨೦೦೪ನೆ ತೇದಿಡ್ದ್ ಅಧಿಕಾರಡ್ ಇತ್ತೆರ್.೨೦೧೪ನೆಯ ಮಹಾಚುನಾವಣೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋತುನೈಡ್ದಾವರ ಅಧಿಕಾರಡ್ದ್ ಜತ್ತ್‍ದ್ ಇತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಗ್ ಬತ್ತ್‍ದೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.