ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್
ನಚ್ ಬಲಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡ್ (೨೦೦೭)ನೇ
ಇಸವಿಡ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್.
ಪುಟ್ಟಿನ
ಮಾಧುರಿ ಶಂಕರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್
ವೃತ್ತಿನಟಿ
ವರ್ಷಗಳು; ಸಕ್ರಿಯ೧೯೮೪–೨೦೦೨
೨೦೦೭
ಸಂಗಾತಿಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ (೧೯೯೯–ಪ್ರಸಕ್ತ)

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ (ಮಾಧುರಿ ಶಂಕರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ , ಪುಟ್ಟು: ೧೫ ಮೇ ೧೯೬೭) ಒರ್ತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ. ಮೇರ್ ಸುಮಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರೊಲೆಡ್ ಅಬಿನಯಿಸಾದೆರ್. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಲವುವೇಳೆ ಮಾಧುರಿಯವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.[೧][೨]ಮೇರ್ ನಾಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೊಟ್ಟುಗು ಐನ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದ್ ದೆರ್. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೦೮ ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಮೆರೆಗ್ ಭಾರತದ ನಾಲನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್.

ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ ೧೫, ೧೯೬೭ ತಾರೀಕ್ ಗ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್.[೩]

ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬುಕ್ಕ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೧೯೯೧: ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೩: ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಟಾ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೫: ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಮ್ ಆಪ್‌ಕೆ ಹೆ ಕೌನ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೮: ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಗಲ್ ಹೆ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೨೦೦೩: ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇವ್‌ದಾಸ್ ಚಿತ್ರೊಗ್

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೧೯೮೯: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೇಜ಼ಾಬ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೦: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೨: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಜನ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೪: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಲ್‌ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರೊಗ್ಗಿ
 • ೧೯೯೪: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಜಾಮ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೬: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜಾ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೬: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಾನಾ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೨೦೦೧: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಕಾರ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೨೦೦೨: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಜ್ಜಾ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೨೦೦೮: ಫ಼ಿಲ್ಮ್‌ಫ಼ೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಜಾ ನಚ್‌ಲೆ ಚಿತ್ರೊಗ್

ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೧೯೯೪: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಮ್ ಆಪ್‌ಕೆ ಹೆ ಕೌನ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೫: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜಾ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೧೯೯೭: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೃತ್ಯುದಂಡ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೨೦೦೨: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇವ್‌ದಾಸ್ ಚಿತ್ರೊಗ್

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು

ಜ಼ೀ ಸಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೧೯೯೮: ಜ಼ೀ ಸಿನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ ತೋ ಪಾಗಲ್ ಹೆ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೨೦೦೨: ಜ಼ೀ ಸಿನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಜ್ಜಾ ಚಿತ್ರೊಗ್

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೨೦೦೦: ಜ಼ೀ ಸಿನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಕಾರ್ ಚಿತ್ರೊಗ್
 • ೨೦೦೩: ಜ಼ೀ ಸಿನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇವ್‌ದಾಸ್ ಚಿತ್ರೊಗ್

ಐಐಎಫ಼್ಎ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು

 • ೨೦೦೦: ಐಐಎಫ಼್ಎ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಕಾರ್ ಚಿತ್ರೊಗ್

ಸ್ಟಾರ್‌ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೨೦೦೮: ಸ್ಟಾರ್‌ಡಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಜಾ ನಚ್‌ಲೆ ಚಿತ್ರೊಗ್

ಮಾನಾದಿಗೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೧೯೯೭: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರೊರ್ದ್ "ಕಲಾಭಿನೇತ್ರಿ" ಪ್ರಶಸ್ತಿ[೪]
 • ೨೦೦೧: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ೨೦೦೭: "ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ"[೧]
 • ೨೦೦೮: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರೊರ್ದ್ ಭಾರತೊದ ನಾಲನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ[೫]
 • ೨೦೦೮: ಐಎಫ಼್ಎಫ಼್ಎಲ್ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ಼ಿಲ್ಮ್ ಫ಼ೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲಸ್‌ ಡ್ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ[೬]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ೧.೦ ೧.೧ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರ
 2. http://economictimes.indiatimes.com/articleshowpics/5661380.cms
 3. "Madhuri Dixit - Biography". IMDb. Retrieved 7 March 2024.
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರ
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರ
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರ