ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಿವಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (೧೮೮೩ - ಜನವರಿ ೮, ೧೯೫೯) ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ನ ಕಾಲೊಡು, ಮೈಸೂರ್‌ದ ದಿವಾನರಾಗಿದಿತ್ತೆರ್. ಕಾಕಾಜಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಸಕ್ಕರೆತ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಕಾರ್ಖಾನೆಳೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಮೈಸೂರರ್‌ಡು ಉಪ್ಪುನ ವೃಂದಾವನ ಪೂತೋಟೊನ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನನಾರ್ ಮಿರ್ಜೆರ್. ಸಂಸ್ಥಾನೊದ ಎಡ್ಡೆಗಾದ್ ಆರ್ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆನ್ತೆರ್. ಆರ್ ಬ್ಯಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದುಲೆನ ಸಾಮರಸ್ಯೊಗು ಕಾರಣೆರಾತೆರ್. [೧].

ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇಂಬೆರ್ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಸೊದ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್‍ದ್ ಬತ್ತಿನಾರ್. ಆಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಆರೆನ ಅಜ್ಜೆರ್. ಆರ್ ಆರೆನ ೧೬ನೆ ವರ್ಸೊಡೇ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್. ಬರವು ಇಜ್ಜಾಂಡಲಾ ಬೇರೊಡು ಹುಸಾರು, ಬುದ್ಧಿವಂತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಗ್ ಅರ್ಹೆರ್. ಮಹಾರಾಜೆರ ವಿಸ್ವಾಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆಲಾ ಆರೆನ ಪುದರ್‍ದ ಮಾರ್ಗೊ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಉಂಡು. ಮಿರ್ಜೆರೆ ಅಮ್ಮೆರು ಆಗಾಖಾನ್, ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯೆರೆ ಕಾಪುನಾರಾತಿತ್ತೆರ್. ಈ ಇಲ್ಲತಾಕುಲು ಇಂಚನೆ, ಮಹಾರಾಜೆರೆ ವಿಸ್ವಾಸೊ, ನಂಬಿಕೆಗ್ ಅರ್ಹರಾತಿತ್ತೆರ್.[೨].
 • ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲೆರ್ ೧೮೮೩ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬೊಕ್ಕ ವೆಸ್ಲಿಯನ್ ಮಿಶನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‍ಡ್, ಬರವು. ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯೆರ್ ೧೮೯೪ಡ್, ತೀರ್ ಪೋಯೆರ್. ಆರೆನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರೆಗ್ ಅಪಗ ಬಜಿ ೧೦ ವರ್ಸೊ ಪ್ರಾಯ. ಅರಮನೆದ, "ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್" ಡ್ ಆರೆನ ಬರವು ನಡತ್ತ್ಂಡ್. ಒಟ್ಟು ೯ ಜನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಆ ವಿಸೇಸೊ ಸಾಲೆಡ್, ಮಹಾರಾಜೆರ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿರ್ಜಾರ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.
 • ೧೯೦೧ಡ್ ಮಿರ್ಜಾ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ದ ಸೆಂಟ್ರೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಸೇರಿಯೆರ್. ಆರ್ ಅವುಲು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಸಯೊನು ಕಲ್ತೆರ್. ೧೯೦೫ಡ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಪಾಯೆರ್. ಆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೋಲೀಸ್ ಬೇಲೆ. ಮಹಾರಾಜೆರ್ ಮಿರ್ಜಾಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರೆನ್, ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ್ ಬೇಲೆಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ್.
 • ಅಪಗದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಡೇಂಟ್‍ಲು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತುದು, ಅಕುಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೆಲವರೆನ್ ಸೇರ್ಪಾಲೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಪ್ತ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಒರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನರಮಾನಿ ಇತ್ತೆ. ಊರ್‍ದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆಯೆರ ಹುಜೂರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬೇಲೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.

ಹುಜೂರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಡ್‍ದ್, ಮೈಸೂರುದ ದಿವಾನೆರಾದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೯೧೩ಡ್ ಮೈಸೂರ್‍ದ ದಿವಾನೆರೆ ಬೇಲೆ ಕಾಲಿ ಆಂಡ್. ಅಪಗ ಮಹಾರಾಜೆರ್ ಮಿರ್ಜೆರೆನ್ ಲೆತ್ತ‍ದ್ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರ್ಪಾಯೆರ್. ಮಹಾರಾಜೆರೊಟ್ಟುಗ್ ಬೇಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನೆ ೩ ಜನೊ. ದಿವಾನೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇತ್ತೆರ್. ಮಿರ್ಜೆರ್ ೧೯ ವರ್ಸೊ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ೧೯೨೯ಡ್ ಅರೆನ್ ದಿವಾನೆರಾದ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೆರ್. ೧೯೪೧ಡ್ ಸಮರ್ಥ ದಿವಾನ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ಂಡ್.

ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯೆರೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್‍ನ ಬೇಲೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೧೯೧೮ ಮುಟ್ಟೊ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯೆರ್ ದಿವಾನೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಆರ್ ದಿಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಮಿರ್ಜೆರ್ ಅವೆನ್ ದುಂಬು ದೆತ್ತೊಂದ್ ಪೋಯೆರ್. ಮಂಡ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಭದ್ರಾವತಿದ ಕರ್ಬೊದ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಎಚ್. ಎ. ಎಲ್. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಂದು ಮಾತೆನ್ ಆರ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿನೆ.
 • ದ ಮೈಸೂರ್ ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಪೆನಿನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅವೆಡ್ತಾದ್ ಊರ್‍ದಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್.
 • ಊರು ಊರುಗು ವಿದ್ಯುತ್ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕೊ ಮಲ್ತೆರ್.
 • ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಡ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೆರ್.
 • ಹಳ್ಳಿಲೆಗ್ ನೀರು ದೆಪ್ಪಿಯೆರ ಪಂಪ್‍ಲೆನ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ತೆರ್.
 • ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಗ್ ಪರಿಯೆರ ನೀರ್ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕೊ ಮಲ್ತೆರ್.
 • ಮೈಸೂರ್‌ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.

ಜೈಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಹೈದರಾಬಾದ್‍ಗ್ ಪೋಯೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮೈಸೂರ್‌ಡ್ದ್ ಆರ್ ಜೈಪುರಗ್ ೧೯೪೨ಡ್ ದಿವಾನರಾದ್ ಪೋಯೆರ್.
 • ೧೯೪೬ಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಅರಮನೆಡ್ ದಿವಾನೆರಾಯೆರ್.
 • ಆರ್ ಮೇ ೧೯೪೬ಡ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರಿಯೆರ್. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿಯೆರ್. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಗ್ ಪೋಯೆರ್. ೧೯೫೨ಡ್ದ್ ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ದೇಸೊಳೆಗ್ ಪೋಯೆರ್.
 • ೧೯೫೪ಡ್ ಆರೆನ್ ಆತ್ಮಕಥೆನ್ ಬರೆಯೆರ್.

ಬೆಂಗಳೂರುಗು ಪಿರ ಬತ್ತೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಹೈದರಾಬಾದ್‍ಡ್ದ್ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಗ್ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತೆರ್. ೧೯೫೯ಡ್ ತೀರ್ ಪೋಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.kanaja.in/%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%9C%E0%B2%BE-%E0%B2%87%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%AF%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B3%8D/[dead link]
 2. https://honalu.net/2014/01/08/%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%A1%E0%B2%AA%E0%B2%B0-%E0%B2%86%E0%B2%A1%E0%B2%B3%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B297%E0%B2%BE%E0%B2%B0-%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E2%80%8D%E0%B2%9C%E0%B2%BE-%E0%B2%87/[dead link]