ಮುಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ದೈವೊಗ್ ಕಟ್ಟಿನ ಮುಗ

ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಮುಗ ಪಂಡಲಾ ಮೋನೆ, ಮುಖವಾಡ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು.

ಮುಗ ದೀಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಗ ದೀಪುನಿ[೧] ಪಂಡ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಒರಿ ದೈವದ ಮುಗೊನು ಪತೊಂದು ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮೋನೆಗ್ ದೀಪೆ. ಉಂದೆನ್ ಮುಗ ದೀಪುನಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಮುಗ ದೀಪುನಿ ಪಂಡ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಒರಿ ದೈವದ ಮುಗೊನು ಪತೊಂದು ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮೋನೆಗ್ ದೀಪೆ . ಉಂದೆನ್ ಮುಗ ದೀಪುನಿ ಪನ್ಪೆರ್ .

ಮುಗತ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವೊಲೆನ ಮುಗ (ಮುಖವಾಡ)[[ತುಳುನಾಡ್|ತುಳುನಾಡ್] ಡ್ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊನುನವು. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ನರಮಾಯನ್ಯ ಮೋನೆಗ್ ಉದ್ದ ನಾಲಯಿ, ಪಂಜಿ, ಪಿಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಮುನೆದ ಅನೇಕ ಮುಗೊಕುಲು, ಆಯಾ ದೈವೊಲೆಗ್ ಹೊಂದೊಂದು ಉಪ್ಪುವ. ಪಾಲೆದ ಮುಗೊಡ್ದು ಸುರುವಾದ್ ಕಂಚಿ, ಪಿತ್ತಾಲೆ, ಬೊಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರ್ದ ಮುಗೊಕ್ಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲ. ಮುಗನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಣೆ ಮಂಚವುಡು ದೀಯೆರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಬಂಡಾರದೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ದೀಪೆರ್. ಕೋಲ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗ ಏರುನವು, ಮುಗತ್ತ ಎಚ್ಚಿ, ಮ್ಮೂಗತ್ತ ನುಡಿಗಟ್ಟ್, ಮುಗ ಜಾಪಿನವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಹಂತೊಲಾದುಲ್ಲ.

ತುಳು ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನರಮಾನಿ ಮುರಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ತ್ ದಿತ್ತೆರ್ಡ 'ಮುಗೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಾರ್ ದಕ್ಕ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಪೊರಿ ಆವು'ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kmahendranath.blogspot.in/2014_05_01_archive.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಗ&oldid=59109"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು