ಮುನ್ಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ ಗೆರೆ
ಕೆಂಪು ಮುನ್ಚಿ

ಮುನ್ಚಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ವಿದೊಕುಲು ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ

ಎಡ್ಡೆ ಮುನ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನನೊಂಜಿ

ಕಜಿಪುದ ಮುನ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡೊದ ಮೆಣಸು ತುಳುಟು ಮುನ್ಚಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ 'ಚಿಲ್ಲಿ' ಪನ್ಪೆರ್. ಹಿಂದಿಡ್ ಮಿರ್ಚಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಮುನ್ಚಿಂದ್ ಪಂಡ ಕಾರೊ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು. ಅವು ಷಡ್ರಸೊಡು ಒಂಜಿ. ತುಲುವೆರೆ ಅಟಿಲ್‍ಡ್ ಮುಂಚಿಗ್ ಮುಕ್ಯ ಸ್ತಾನ ಉಂಡು. ಉಂದ್ ಕಾರ ಇತ್ತಿನೆರ್ದ್ ಕಜಿಪುಗ್ ಕಾರ ಕೊರೆರೆ ಮುಂಚಿನ್ ಗಲಸುವೆರ್.[೧] ಮುನ್ಚಿ ನಮೊನ ದೇಸೊಗು ಪಿದಾಯಿಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ. ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಮುನ್ಚಿಲು ನಮೊನಲ್ತ್ ಬೇತೆ ದೇಸೊಗು ಪೋಪುಂಡು. ಅಯಿಟ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುನ್ಚಿಲಾ ಒಂಜಿ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಯುರೋಪುದಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರತೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿನ್ ರಫ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ. ಮುನ್ಚಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲುಂಡು.

ಹರೇಕಳ ಮುಂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಮುಂಚಿನ್ ಪಾವೂರು, ಹರೇಕಳ, ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಪನಿನ ಊರುಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಬುಲೆಪೆರ್. ಹರೇಕಳನ್ ತುಲುಟ್ 'ಪರ್ಯಲ' ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಪರ್ಯಲ ಮುಂಚಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ ಇತ್ತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಮಾಸದ ಅಟಿಲ್ ಡ್ ಈ ಮುಂಚಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಸುವೆರ್.[೨]

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡಕಾಯಿದ (ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ) "ಬ್ಯಾಡಗಿ' ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡ್ ಬುಲೆಪೆರ್. ಈ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ 'ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ' ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.ಈ ಮುಂಚಿ ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ. ಆಂಡ ರಂಗ್ ಕಡು ಕೆಂಪು. ಅಟಿಲ್ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗ್ ಕೊರೆರೆ ಈ ಮುಂಚಿನ್ ಗಲಸುವೆರ್.[೩]

ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ

ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ[೪]

ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾಂಧಾರಿ ಮುನ್ಚಿ[೫]

ಕೆಂಪು ಗಾಂದಾರಿ ಮುನ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾಂದಾರಿ ಮುನ್ಚಿ

ಬೊಳ್ದು ಗಾಂದಾರಿ ಮುನ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಾಂದಾರಿ ಮುನ್ಚಿ

ಮುಂಚಿದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಯಿಮುಂಚಿನ್ ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಗ್, ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ ಕೊದ್ಯನಗ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆರ್, ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಕಜಿಪುದ ಸಂಬರದೊಟ್ಟುಗು ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಅವೆನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಗರಮ್ ಮಸಾಲೆ ಮಾತಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೀರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿ ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಮರ್ದ್ ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕಜಿಪುಗು ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡ್ ಅರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಮುಂಚಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು, ಸಾರ್, ಕೊದ್ದೆಲ್, ತರಕಾರಿ ಆಜಾವೆರೆ, ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ, ಮೀನ್ ಮಾಸದ ಕಜಿಪು ಒವ್ವೇ ಆವಡ್ ಐಕ್ ಮುಂಚಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು.

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಆಯೆ ಮುನ್ಚಿದ ಲೆಕೊ ಪೊತ್ತುವೆ.
  • ಆಯೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುನ್ಚಿದ ಲೆಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.itslife.in/goodness-of-nature/chili-pepper
  2. http://www.thehindu.com/news/cities/Mangalore/harekala-menasu-to-get-a-new-lease-of-life/article8236274.ece
  3. http://www.itslife.in/goodness-of-nature/chili-pepper
  4. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/kn/thumb/a/a8/Dried_Peppercorns.jpg/250px-Dried_Peppercorns.jpg
  5. http://3.bp.blogspot.com/-x3WX34NDapQ/UDdyIDV2t9I/AAAAAAAAAWY/ubb43qz1K-s/s1600/111.jpg
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುನ್ಚಿ&oldid=125879"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು