ರಾಜ ಪಾಳಯಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Pink nose, paws & mouth.
Rajapalayam Puppies

ತಮಿಳ್ ನಾಡುದ ನಾಯಕೆರೆ ರಾಜ ವಂಶದ ಅಕುಲೆನ ಮೋಕೆದ ನಾಯಿಲು ಉಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡುಲಾ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಸಾಂಕುವೆರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಮೈ ಕಟ್ಟ್, ಪೇರ್ ಬೊಲ್ದುದ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುನ ಮೈ, ಬಂಗಾರ್ದ ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣ್, ಗುಲಾಬಿದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮೂಂಕು ಇಂದೆತ ವಿಶೇಷ. ಕಾಡುದ ದೇರುನ ಬೊಂಟೆದ್ ಇಂದೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ. ಯಜಮಾನಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ತೋಜವುನ ಜಾತಿ ಉಂದು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.