ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಉಲ್ಲಾಲೊದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಉರ್ತೊ

ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ರಾಣಿ ಆದಿತ್ತಿನಾಲ್. ೧೬ನೆ ಶತಮಾನೊದ ರಡ್ಡನೆ ಭಾಗೊಡ್ ಪೋಚು೯ಗೀಸೆರೆಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನ ಚೌಟ ಮನೆತನೊದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವು. ಮೂಡುಬಿದಿರೆನ್ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿ ಚೌಟ ವಂಶೊಗು ಸೇರ್‍ನ ವೀರ ಪೊಂಜೊವು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿರಾಕ್ದ ಬಂದರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದಾರ್ ಪೋತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತ್೦ಡ್. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆತ ಬರಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮೊ. ಅಬ್ಬಕ್ಕಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯೊ ಇತ್ತಿನಡ್ದ್ ಅಭಯ ರಾಣಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಅಲೆಗಿತ್ತ್ಂಡ್. ಚೌಟ ವಂಸೊದಕುಲು ಮರ್ಮಾಯ ಸಂತಾನ(ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್) ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದ್‍ ಇತ್ತಿನಕುಲು. ಅಂಚಾದ್ ರಾಜಾಡಳಿತ ಉಂದೆತ ಪ್ರಕಾರನೆ ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ್ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್‌ದ ಪ್ರಕಾರೊ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಾರೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಬೀರೆದಿ ಪೊಂಜೊವು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಪುದರ್:ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಚೌಟ
 • ಕಂಡನಿ:ಬಂಗರಸು.
 • ಸ್ತಾನೊಮಾನೊ:ರಾಣಿ
 • ಬೇಟಿ ಮಾಲ್ತಿನಕುಲು:ಪಿಯೆಟ್ರೋ ಡೆಲ್ಲ ವೇಲ್,ಪಿಯೆಟ್ರೋ ಡೆಲ್ಲ ವೇಲ್‌ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ್ ಬೇಟಿಮಲ್ಪುವೆರ್
 • ಪೊರ್ತು:೧೫೨೫ ಡ್ತ್ ೧೫೮೦ರ ದಶೊಕ
 • ರಾಜಮನೆತನೊ:ಚೌಟ ಅರಸೆರ್

"ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ" ಅತ್ತಂಡ 'ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ' ತುಳುನಾಡ್‌ದ ರಾಣಿ ಆದಿತ್ತಲ್.[೨] ಮೊಲು ೧೬ನೇ ಶತಮಾನೊತ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧೊಡ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರ್ನೊಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಳು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೇವೊಸ್ತಾನೊಲೆನ ಪಟ್ಟೊನೊ ಬೆದ್ರತ ಪ್ರದೇಸೊನು ಆಳಿನ ಚೌಟೆರೆನ ವಂಸೊಗು ಸೇರ್ದಿನಾಲ್.[೩] ಬಂದರು ನಗೊರೊ ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಜಧಾನಿ ಆತಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಆಯಕಟ್ಟ್‌ತ ಜಾಗರ ಉಳ್ಳಾಲೊನು ಗೆಂದ್ಯರ ಬೋಡಾತ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನೊಲೆನ್ ನಡಪ್ಪಯೆರ್. ಆಂಡ ರಾಣಿ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರಯತ್ನೊನ್ ನಾಲ್ ದಸಕೊಗು ಮುಟ್ಟ ಪಿರವು ಒರಿಪ್ಪಾಯಲ್. ಅಲೆನ ಬಿರೇದಿಗಾತ್ರೊ ಅಭಯ ರಾಣಿಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ ಪಡೆದಿತ್ತಲ್. ಅಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮೊನ ದೇಸೊಡು ಸುರುಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಸೆರೆನ ಇರೊದೊ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿನ ಸುರುತ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊಂಜೋವು.[೪]

ಪಿರಾಕ್‌ದ ಜೀವನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಚೌಟೆ ಅರಸೆರ್‍ನವು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನೊ ಕ್ರಮೊ. ಇಂಚಾದ್ ಮಾಮು ತಿರುಮಲರಾಯೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕೆಗ್ ರಾಣಿಯಾದ್ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಯಾಲದ ಪ್ರಬಲೆ ಅರಸು ಆತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಅರಸುನೊಟ್ಟುಗ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಯೆ. ಮಾಮು ತಿರುಮಲರಾಯೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕೆಗ್ ಲಡಾಯಿ-ತಂತ್ರೊಲೆನ್ ಪನ್ದ್ ಕೊರ್ಯೆ. ಮದ್ಮೆತ ಸಂಬಂದೊ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯೊ ಒರಿಜಿ, ಅಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲೊಗೂ ಪಿರ ಬತ್ತೊಲ‍್.
 • ಉಂದೆಡ್ತಾತ್ರ ದುಂಬುಗು ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರೆನ ಇರುದ್ಧೊ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಲಡಾಯಿಡ್ ಕಂಡನಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿರುದ್ಧೊ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಪಾಯರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರೆನ ಪರೊ ಸೇರೊಂಡೆ. ಪೊಣ್ಣಿ ೧೫ ೨೦೦೩ ದಾನಿ ಭಾರತ ಸರಕೊರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಚಿತ್ರೊನು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆದ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್,[೫]

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊಲಾ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರ್‌ಡ್ ಉತ್ಸವ/ಸಮ್ಮೇಳನೊ ನಡಪಾವೆರ್.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕೊಂಡಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. kn:ಉಳ್ಳಾಲ
#kn:ತುಳುನಾಡು
Rani Abbakka Tulu Study Centre and Museum, Sanchayagiri, Bantwal
ICGS Rani Abbakka during its commissioning
Rani Abbakka Class ICG

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. http://www.boloji.com/history/028.htmಉಳ್ಳಾಲದ[dead link] ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿ
 2. https://web.archive.org/web/20070927121226/http://www.ignca.gov.in/nl001903.htm Abbakka Rani – The unsung warrior queen
 3. https://web.archive.org/web/20060307184311/http://www.hindu.com/2006/01/09/stories/2006010904870400.htm Rani Abbakka has not been given her due
 4. http://pib.nic.in/release/rel_print_page.asp?relid=6707 Queen Abbakka's triumph over Western colonisers
 5. http://www.deccanherald.com/Archives/jun192006/state2216232006618.asp Brave Abbakka still awaiting her due