ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಲಕ್ಷ್ಮೀ
Mother Goddess
Goddess of Prosperity, Fortune, Wealth, Power, Abundance, Beauty[೧][೨] and Maya

Supreme Goddess in Vaishnavism[೩]

Para Brahman[೪]
Member of Tridevi and Pancha Prakriti
Sri Gaja Lakshmi by Raja Ravi Varma (1896)
ಬೇತೇ ಪುದರ್ಲುBhargavi, Kamala, Narayani, Padma, Sri
ದೇವನಾಗರಿलक्ष्मी
Affiliation
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆVaikuntha, Manidvipa
ಮಂತ್ರ
ಚಿಹ್ನೆPadma (Lotus), Shankha (conch), Discus, Gada (mace), Jnana Mudra, Abhaya Mudra, Varadamudra, Gold
ಮರTulasi
ದಿನFriday
ವಾಹನGaruda, Elephant, Lion or Tiger, Owl
ಪರ್ಬDeepavali (Lakshmi Puja), Sharad Purnima, Varalakshmi Vratam, Navaratri, Sankranti[೫]
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಹೋದರ/ರಿAlakshmi
ಸಂಗಾತಿವಿಷ್ಣು[೬]
ಸಂತತಿKamadeva[೭]

• Bala and Utsaha (Vayu Purana)[೮] • Kardama, Chiklita, and 16 other sons (18 sons) (Rigveda)[೯]

Devasena and Valli (daughters) (South Indian tradition)
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಾ ರವಿ ವರ್ಮದರೆನ ಚಿತ್ರ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಲುಡು ಒಂಜಾತುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ, ಶಕ್ತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಲವತ್ತತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೃದ್ಧಿದ ದೇವತೆ,[೧೦] ಮಾಯೋ ("ಭ್ರಮೆ") ತ ಒಟ್ಟುಗು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುದಲ್. ಪಾರ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ನಕಲೊಟ್ಟುಗು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಲೆನ ತ್ರಿದೇವಿ‌ ಸ್ವರೂಪಾಡ್ ಆರಾಧಿಸುವೆರ್.[೧೧]

ದೇವತೆ-ಆಧಾರಿತವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮಡು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನ್ ಮಾತೃ ದೇವತೆಯಾದ್ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಅಂಶವಾಗದ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೆರ್. [೧೨] [೧೩]ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ‌ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ , ವೈಷ್ಣವೆರ್ ನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಎಪೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೇ; ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂಥೊಡ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಾರೆ, ರಕ್ಷಿಸಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪರೆ ವಿಷ್ಣುಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುವೆರ್.[೧೪][೧೫] ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದುಲ್ಲೆರ್, ಅಯಿಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನ ಭಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುನು ತಲುಪರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದುಂಡು ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಪುಂಡು. [೧೬]ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ಭೂಮಿಗ್ ಅವತಾರವಾದ್ ಜಪ್ಪುನಗ , ಲಕ್ಷ್ಮೀಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ನ ಜತೆಟ್ ಬೊಡೆದ್ ಆದ್ ಅವತಾರ ಬೈದೆರ್. ಉದಾರ್ಮೆಗ್, ರಾಮನೊಟ್ಟುಗ್ ಸೀತೆಯಾದ್, ಕೃಷ್ಣ ನೊಟ್ಟುಗ್ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾದ್. [೧೭][೧೮][೧೯]

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದ್ರಲೋಕದ ಪೂರಾ ಸಂಪತ್ತುಲ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲನಾಗ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ದ ಪ್ರಕಾರ 33ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ಬೊಕ್ಕ 66 ಕೋಟಿ ರಕ್ಕಸೆನಕುಲು ಸೇರುದು ಸಮುದ್ರ ಡ್ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ನ್ ದೀದ್ ವಾಸುಕಿ ನ್ ಬಲ್ಲುದ ಒರುಟು ಪತ್ತುದು ತೊಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮನ್ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡ್. ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಪೆತ್ತ ಕಾಮಧೇನು, ವಾರುಣಿ, ಪಾರಿಜಾತ ಮರ, ಅಪ್ಸರೆ ನಕುಲು, ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ವಂತರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೃತ, ಅಯಿತ ಜತೆಗ್ ತಾವರೆನ್ ಹೊಂದುದು ಪೇರ ಕಡಲ್ಡದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತೆರ್. ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರಾ ರಕ್ಕಸೆನಕುಲು ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಪಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಬಯಕಿಯೆರ್. ಅದಗ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಕೈಟ್ ವರಹಾಮಾಲೆ ಕೊರ್ದು ಏರ್ ಬೋಡು ಅಕಲೆನ ನಾಲಿಗ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡುದು ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪುಲಾ ಪಂಡೆರ್. ಅಂಚಿನ ತುಂಬುದಿನ ಸಭೆಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೀಗ್ ತೋಜಿನಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವೇರ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚ ಅರೆನ ನಾಲಿಗ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡುದು ಸದಾ ಅರೆನ ವೃಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ಡ್ ನೆಲೆ ಆದುಪ್ಪುವೇ ಪಂದ್ ಅಲೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೇರ್. [೨೦][೨೧]

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೀನ್ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಟ್ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ದುತ್ತೈತೊಡು, ಸಮೃದ್ಧಿದ ಬಂಗಾರದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ, ತಾವರೆದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಪದ್ಮಾಸನ ಪಾಡುದಿನ ಭಂಗಿಡ್ ಅಥವಾ ಉಂತುದಿನ ಭಂಗಿಡ್, ಕೈಟ್ ತಾವರೆ ನ್ ಪತ್ತೊಂದು, ಅದೃಷ್ಟ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆದ ಸಂಕೇತ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೊಂದು,ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪದ ಪೊಂಜುವಾದ್ ಚಿತ್ರಿಸಾದೆರ್. [೨೨][೨೩] ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೀನ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರಲು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಮಾನವ ಜೀವನದ ನಾಲ್ ಅಂಶಲಾಯಿನ ಧರ್ಮ, ಕಾಮ, ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುನ ನಾಲ್ ಕೈಲೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು. [೨೪][೨೫]

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂತ್ರ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೊ, ದೇವಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಲೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ್ ಎಡ್ಮ ಅಥವಾ ಪದಿನೆಡ್ಮ ಕೈಲೆನ್ ಹೊಂದುದೆರ್ ಅತೆ ಅತ್ತಾವಂದೆ, ಗರುಡೆ, ಸಿಂಹ, ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಳ್ದೇರ್ ಪಂದ್ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು.[26][27][28] [೨೬][೨೭][೨೮]

ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಮಹಾತ್ಮೈಡ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂದ್ ಚಿತ್ರಿಸಾದೇರ್.[೨೯]

ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯೊಡು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ದಿನ, ದೀಪಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗದ್ ಆಚರಿಲ್ಪಡುವುಂಡು.[೩೦]

ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನ್ ಲಕ್ಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾದುಂಡು. , ಉಂದೆತ ಅರ್ಥ ಕ್ರಮವಾದ್ 'ಗ್ರಹಿಸುವುನು, ಗಮನಿಸಾವುನು, ತಿಳಿಯೊನ್ನು, ಅರ್ಥ ಮಂತು ಕೊರ್ಪಿನ' ಬೊಕ್ಕ 'ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ'.[೩೧]

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೀಗನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವೇತೋ ವಿಶೇಷಣಲೆನ್ ಹೊಂದುದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುರಾತನ ಸ್ತೋತ್ರಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೀಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಡ್ ಮಂತ್ರ ನ್ ಪಠಿಸಾವೇರ್ .[39][40] [೩೨]

 • ಶ್ರೀ (ಕಾಂತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ವೈಭವ, ಸಂಪತ್ತು),
 • ಪದ್ಮ (ತಾವರೆ ಡ್ ನೆಲೆ ಆತೀನಾರ್),
 • ಕಮಲಾ ಅಥವಾ ಕಮಲಾತ್ಮಿಕಾ (ತಾವರೆ ದ ಲೆಕ್ಕ), *ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ತಾವರೆ ನ್ ಇಷ್ಟ ಪಡುನಾರ್ ), *ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರ ದೇವಿ (ತಾವರೆದ ಮಾಲೆನ್ ಪಾಡುದಿನ ದೇವಿ)
 • ಪದ್ಮಮುಖಿ (ತಾವರೆ ದ ಲೆಕ್ಕೊ ಮೋನೆ ಇತ್ತಿನಾರ್ )
 • ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ( ತಾವರೆ ದ ಲೆಕ್ಕೊ ಕಣ್ಣ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ )
 • ಪದ್ಮಹಸ್ತ (ತಾವರೆ ದ ಲೆಕ್ಕೊ ಮೋನೆ ಇತ್ತಿನಾರ್ )
 • ಪದ್ಮಸುಂದರಿ (ತಾವರೆ ದ ಲೆಕ್ಕೊ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಿನಾರ್) *ಪದ್ಮಾವತಿ ( ತಾವರೆ ಡ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಾರ್)
 • ಶ್ರೀಜಾ (ಶ್ರೀಜಾತಿಕಾ)
 • ನಾರಾಯಣಿ ( ನಾರಾಯಣನ ಬೊಡೆದಿ)
 • ವೈಷ್ಣವಿ ( ವಿಷ್ಣುನ ಶಕ್ತಿ)
 • ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ (ವಿಷ್ಣು ಗ್ ಇಷ್ಟ ದಾರ್)
 • ನಂದಿಕ (ಆನಂದನ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್)
 • ಮಹಾದೇವಿ ( ಮಾ ಮಲ್ಲ ದೇವತೆ)
 • ಮಹಾಮಾಯೆ (ಮಾ ಮಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ)
 • ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿ (ಕರವೀರ/ಕೊಲ್ಹಾಪುರಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುನಾರ್)

ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇಡ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ , ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆದ್ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಲು ಪಂದ್ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪುವೆರ್.

 • ಭುವನೇಶ್ವರಿ ( ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಾಣಿ )
 • ಕಾತ್ಯಾಯನಿ (ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿನ ಮಗಳ್)
 • ಕೌಶಿಕಿ (ಅಥವಾ ಕೋಶ / ಕವಚಡ್ ದ್ ಪಿದಯಿ ಬೈದಿನ ಶಕ್ತಿ)
 • ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ( ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ)
 • ಕಾಮಾಕ್ಷಿ (ಕಣ್ಣುಡೇ ಆಸೆಲೆನ್ ಪೂರೈಸುನಾಲ್)
 • ಚಂಡಿ (ಮಹಿಷಾಸುರನ್ ಕೆರ್ತಿನಾಲ್)
 • ಚಾಮುಂಡಾ (ಚಂಡ- ಮುಂಡರೆನ್ ಕೆರ್ತಿನಾಲ್)
 • ಮಧು ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ( ಮಧು ಕೈಟಭರೆನ್ ಕೆರ್ತಿನಾಲ್)
 • ದುರ್ಗ (ದುರ್ಗಮಾಸುರನ್ ಕೆರ್ತಿನಾಲ್)
 • ಮಹೇಶ್ವರಿ (ಮಹೇಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ)
 • ವರಾಹಿ (ವರಾಹನ ಶಕ್ತಿ)
 • ನಾರಸಿಂಹಿ (ನಾರಸಿಂಹನ ಶಕ್ತಿ)
 • ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ (ವಿದ್ಯೆ ಗ್ ದೇವತೆ)
 • ಶ್ರೀ ಮಂತ್ರ ರಾಜ ರಜಿನಿ ( ವಿದ್ಯೆ ಗ್ ರಾಣಿ)
 • ಷಡಧರಾದಿ ದೇವತಾ (ಆಜಿ ಚಕ್ರಲೆನ ದೇವತೆ).[೩೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Journal of Historical Research, Volumes 28-30. Department of History, Ranchi University. 1991. p. 3. Lord Visnu is the refuge of the world and Goddess Lakshmi is the energy behind the Universe.
  1. Amulya Mohapatra; Bijaya Mohapatra (1 January 1993). Hinduism: Analytical Study. Mittal Publications. p. 26. ISBN 9788170993889. Sri or Laxmi is the goddess of wealth and fortune , power and beauty.
  1. Bulbul Sharma (2010). The Book of Devi. Penguin Books India. p. 47. ISBN 9780143067665. Sri or Lakshmi, as depicted in the sacred texts, is the goddess of wealth and fortune, royal power and beauty.
  1. Stephen Knapp (2012). Hindu Gods & Goddesses. Jaico Publishing House. p. 132. ISBN 9788184953664. Goddess Lakshmi is the consort and shakti, or potency, of Lord Vishnu. Lakshmi, or Sri when she is especially known as the goddess of beauty (though sometimes considered to be separate entities), is the goddess of fortune, wealth, power, and loveliness.
  1. David Kinsley (1 January 1989). The Goddesses' Mirror: Visions of the Divine from East and West. SUNY Press. p. 55. ISBN 9780887068362.
  1. David Monaghan; Ariane Hudelet; John Wiltshire (10 January 2014). The Cinematic Jane Austen: Essays on the Filmic Sensibility of the Novels. McFarland & Company. p. 153. ISBN 9780786453221. In Hindu mythology, Lakshmi is the goddess of wealth, power and beauty.
  1. Kaushal Kishore Sharma (1988). Rabindranath Tagore's Aesthetics. Abhinav Publications. p. 26. ISBN 9788170172376. Lakshmi, our Goddess of wealth, represents not only beauty and power but also the spirit of goodness.
 1. lakṣmī Archived ೨೦ ಮೇ ೨೦೧೫ at the Wayback Machine, Monier-Williams' Sanskrit–English Dictionary, University of Washington Archives
 2. Lakshmi Tantra, Volumes -13. Motilal Banarasidas Publishers. 2007. p. 70. ISBN 9788120817357.
 3. Mahalakshmi Ashtakam. Padmaasanasthite Devi Parabrahma Svaroopini Paramesi Jaganmaata, Mahalakshmi Namostu Te.O Devi, You are seated on the lotus, You are the Supreme Brahman, You are the great Lord and Mother of the universe, O Mahaalakshmi, obeisance to Thee.
 4. "Translating the secrets of Makara Sankranti". Times of India. 14 January 2021.
 5. ಉಲ್ಲೇಕೊ ದೋಸೊ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named anandrao167
 6. "The Seven Holy Cities [Chapter 7]". 6 September 2020.
 7. "CHAPTER TWENTYEIGHT". doc-08-9g-docs.googleusercontent.com.
 8. "Prayers to Goddess Lakshmi".
 9. James G. Lochtefeld (15 December 2001). The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Volume 1. The Rosen Publishing Group, Inc. ISBN 978-0-8239-3179-8.
 10. Mark W. Muesse. The Hindu Traditions: A Concise Introduction. Fortress Press. p. 157. ISBN 978-1451414004.
 11. Upendra Nath Dhal (1978). Goddess Laksmi: Origin and Development. Oriental Publishers & Distributors. p. 109. Goddess Lakşmī is stated as the genetrix of the world; she maintains them as a mother ought to do . So she is often called as the Mātā.
 12. Williams, George M. (2003). Handbook of Hindu Mythology. ABC-CLIO, Inc. pp. 196–8. ISBN 1-85109-650-7.
 13. Anand Rao (2004). Soteriologies of India. LIT Verlag Münster. p. 167. ISBN 978-3-8258-7205-2. Archived from the original on 26 December 2018. Retrieved 22 September 2016.
 14. Williams, George M. (2003). Handbook of Hindu Mythology. ABC-CLIO, Inc. pp. 196–8. ISBN 1-85109-650-7. Sashi Bhusan Dasgupta (2004). Evolution of Mother Worship in India. Advaita Ashrama (A Publication House of Ramakrishna Math, Belur Math). p. 20. ISBN 9788175058866.
 15. Carman, John Braisted; Vasudha Narayanan (1989). The Tamil Veda : Piḷḷān's interpretation of the Tiruvāymol̲i. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-09305-0. OCLC 18624684.
 16. Coulter, Charles Russell; Turner, Patricia (4 July 2013). Encyclopedia of Ancient Deities. Routledge. ISBN 9781135963903.
 17. Williams, George M. (2003). Handbook of Hindu Mythology. ABC-CLIO, Inc. pp. 196–8. ISBN 1-85109-650-7.
 18. Monaghan, Patricia (31 December 2010). Goddesses in World Culture. ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-35465-6.
 19. van Buitenen, J. A. B., trans. Classical Hinduism: A Reader in the Sanskrit Puranas, edited by Cornelia Dimmitt. Temple University Press. ISBN 978-0877221227. pp. 95–99
 20. Why Lakshmi goes to wrong people?". english.webdunia.com. Archived from the original on 20 December 2019. Retrieved 24 August 2020
 21. James G. Lochtefeld (2002). The Illustrated Encyclopedia of Hinduism: A-M. The Rosen Publishing Group. pp. 385–386. ISBN 978-0-8239-3179-8. Retrieved 15 October 2016.
 22. Heinrich Robert Zimmer (2015). Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. Princeton University Press. p. 100. ISBN 978-1-4008-6684-7. Retrieved 15 October 2016.
 23. Rhodes, Constantina. 2011. Invoking Lakshmi: The Goddess of Wealth in Song and Ceremony. State University of New York Press, ISBN 978-1438433202. pp. 29–47, 220–52.
 24. "Divali – THE SYMBOLISM OF LAKSHMI." Trinidad and Tobago: National Library and Information System Authority. 2009. Archived from the original on 8 November 2014.
 25. D. R. Rajeswari (1989). Sakti Iconography. Intellectual Publishing House. p. 19. ISBN 9788170760153. According to Sapta Sati the iconographical characteristics of Lakshmi are as follows: She is having 18 hands carrying rosary, axe, mace, arrow, thunderbolt, lotus, pitcher, rod, Sakti, Sword, Shield, Conch, bell, wine-cup, trident, noose and the discus
 26. Saligrama Krishna Ramachandra Rao (1991). Pratima Kosha: Descriptive Glossary of Indian Iconography, Volume 5. IBH Prakashana. p. 65.
 27. H. C. Das (1985). Cultural Development in Orissa. Punthi Pustak. p. 337. The Bisvakarmasastra depicts her holding a pot, a club in her right hands, and a shield and a wood apple in the left. The Markandeya Purana describes the developed form of Laksmi having as many as 18 hands.
 28. Jaitentra Prakash Jain (1951). Skand Puran (PDF). Motilal banarasidas. p. 66. Archived from the original (PDF) on 17 October 2022. Retrieved 19 July 2022. Obeisance to Sri. the mother of the worlds. Obeisance, obeisance to the mother of Brahma. Hail to you, to the lotuseyed one. Obeisance, obeisance to the lotus-faced one
 29. Jones, Constance (2011). J. G. Melton (ed.). Religious Celebrations: An Encyclopedia of Holidays, Festivals, Solemn Observances, and Spiritual Commemorations. pp. 253–254, 798. ISBN 978-1598842050.
 30. "lakṣ, लक्ष्." Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary. Germany: University of Koeln. Archived 20 May 2015 at the Wayback MachineRhodes, Constantina. 2011. Invoking Lakshmi: The Goddess of Wealth in Song and Ceremony. State University of New York Press, ISBN 978-1438433202. Vijaya Kumara, 108 Names of Lakshmi, Sterling Publishers, ISBN 9788120720282
 31. Rhodes, Constantina. 2011. Invoking Lakshmi: The Goddess of Wealth in Song and Ceremony. State University of New York Press, ISBN 978-1438433202. Vijaya Kumara, 108 Names of Lakshmi, Sterling Publishers, ISBN 9788120720282
 32. Prabhakar T. Malshe (1974). Kolhapur: A Study in Urban Geography. University of Poona. p. 3. Munindra Misra (4 August 2015). Lord Vishnu & Goddess Lakshmi. Osmora Publishing. ISBN 9782765916727.