ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಲಾವಂಚ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಲಾವಂಚದ ದಯಿ
ಲಾವಂಚದ ಬೇರ್

ಲಾವಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂತಿದಂಚಿನ ದಯಿ. ಉಂದೆನ್ ತುಳುಟು ಮುಡ್ಡೆಲ ಪಂದ್‌ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅವೆನಾತೆಗೆ ಬಳಪುನಂಚಿನ ದಯಿ ಅದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳದ ಬೇರ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಅವೆನ್ ಬುಳೆಪಾವುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಮಣ್ಣ್ ಜರಿಪುನೆನ್ ತಡೆಗಟ್ಟಿಯೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ದಯಿನ್ ಬುಳೆಪಾವುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ದಯಿತ ಬೇರ್ ೨-೩ ಫೀಟ್ ಉದ್ದೊಗು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಲಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮಣ್ಣ್‌ನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಮಣ್ಣ್ ನೀರ್‌ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರದ್ ಪೋವಂದಿಲೆಕ್ಕ ತಡೆಪುಂಡು [೧].

ಈ ದಯಿ ತೂಯೆರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನೇಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಪುಂಡೆಲಾದ್ ಬುಳೆಪುಂಡು . ಉಂದೆತ ಇರೆಕುಲು ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣೊಡಿತ್ತ್‌ದ್ ೧-೩ ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಬಳಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂದೆತ ಬೇರ್‌ಲ ೨-೩ ಫೀಟ್ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಬಳಪುಂಡು. ಈ ದಯಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ನೀರ್‌ದ ಹಿಂಗುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ.ಲಾವಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೊಯ್ಯೆಮಣ್ಣ್ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಮುನೆದ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್‌ಲ ಬಳಪುನಂಚಿನ ದಯಿ. ಈ ದಯಿಟ್ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಆಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - ವೆಟಿವೇರಿಯ ಝಿಝನಿಯಾಯ್ಡಿಸ್
 • ಸಂಸ್ಕೃತ - ಉಶಿರ
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಸ್,ವಟ್ಟಿವರ್
 • ಕನ್ನಡ - ಲಾವಂಚ
 • ಹಿಂದಿ - ಖಾಸ್
 • ತುಳು - ಮುಡ್ಯೆಲ
 • ತಮಿಳು -ವಟ್ಟಿವೆರ್
 • ಮಲಯಾಳಂ -ರಾಮಚಂ

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಾವಂಚದ ಬೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್‌ದ ಸತ್ವೊ ಇತ್ತಿನ ಬೇರ್

 • ಜ್ವರ ಉಪ್ಪುನಗ ಬೇರ್‌ನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ನೀರಗ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಪರ್ಂಡ ಬಂಜಿ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜ್ವರಲ ಕಡಿಮೆ ಅಪುಂಡು
 • ಲಾವಂಚದ ಬೇರ್‌ನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಚರ್ಮೊಗು ಪೂಜಿಂಡ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.ಉಂದೆಟ್ ಒವ್ವೆ ರೀತಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲೆನ ಚರ್ಮೊಗುಲ ಪೂಜೊಲಿ[೨]
 • ಲಾವಂಚದ ಬೇರ್‌ದ ಪೊಡಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪೇರ್ಡ್ ಕಲಡಾದ್ ಪರ್ಂಡ್ ಕಕ್ಕುನ ,ಉರ್ಚುನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 • ಲಾವಂಚದ ಬೇರ್‌ನ್ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಕೊದಿಯದ್ ಪರ್ಂಡ ತಂಪಾದ್ ದೊಂಬುದ ಉರಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು
 • ಲಾವಂಚದ ಬೇರ್‌ನ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಕೊದಿಯದ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ಂಡ್ ಕುಜಲ್‌ದ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ತಂಪಾದಿಪ್ಪುಂಡು[೩]

ಬೇತೆ ಉಪಯೋಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಾವಂಚದ ಬೇರೆ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಯಿತ್ ಬೇರ್‌ಡ್ದ್ , ಬೀಸಣಿಗೆ, ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ವಸ್ತುಲು, ಪಜೆ ಸೋಪು, ಅಗರು ಬತ್ತಿ,ಪರಿಮಳದ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್‌ದ ಕೈತೋತೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. http://herbfinder.himalayawellness.in/vetiveria-zizanioides.htm
 2. https://www.easyayurveda.com/2015/01/08/vetiver-vetiveria-zizanioides-uses-research-side-effects/
 3. https://www.planetayurveda.com/library/ushira-vetiveria-zizanioides/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲಾವಂಚ&oldid=163244"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು