ವರ್ಗೊ:ಕಾಡ್ ಮೃಗೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಾಡ್‌ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮೃಗೊಲೆಗ್ ಕಾಡ ಮೃಗೊ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್

"ಕಾಡ್ ಮೃಗೊಲು" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೨ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೨ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.