ವರ್ಗೊ:ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವರ್ಸೊ ಆಚರಣೆ ದಿನೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ಗೊ. ಈ ವರ್ಗೊಡು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವರ್ಸೊ ಆಚರಣೆದ ಲೇಸ್‍ದ ದಿನೊಕುಲೆನ್ ಸೇರಾವೊಲಿ.

"ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವರ್ಸೊ ಆಚರಣೆ ದಿನೊ" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಈ ವರ್ಗೊಡು ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಟೊ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು