ವರ್ಗೊ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಉಂಡೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ಗೊ. ಈ ವರ್ಗೊಡು ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯದ ಬಗೆತ, ಲೇಸ್‍ದ ಬಗೆತ, ಚಾವಡಿ ಕೂಟೊದ ಬಗೆತ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸೇರಾವೊಲಿ.

ಉಪವರ್ಗೊಲು

ಈ ವರ್ಗೊಡು ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಪವರ್ಗೊ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು.

"ಚಾವಡಿ" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೬ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೬ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.