ವರ್ಗೊ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂಡೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ಗೊ. ಈ ವರ್ಗೊಡು ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯದ ಬಗೆತ, ಲೇಸ್‍ದ ಬಗೆತ, ಚಾವಡಿ ಕೂಟೊದ ಬಗೆತ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸೇರಾವೊಲಿ.