ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು ೬

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬಗೆಟ್ ನಡಪುನ ಆಜನೆದ ಲೇಸ್.

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳು ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನೆ
 2. ಪೊಸ ಲೇಕಕೆರೆಗ್ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಡ್ ಲೇಖನ ಎಂಚ ಸೇರವುನೆಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪುನೆ
 3. ನನ ದುಂಬುಗು ವಾ ರೀತಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಲೆನ್ ತುಳುಕು ಕೊನರುನೆ
 • ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ ಪಟ್ಟಿ
 • ಸಕಾಯ ಫೈಲ್ (ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್)
 • ಸಕಾಯ ವಿಡಿಯೋ (ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್)

ಲೇಸ್‌ ನಡಪುನ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುಡ್ಲ

ಲೇಸ್‌ದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ನವೆಂಬರ್ ೫, ೨೦೧೬ನೆದಾನಿ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನೊ ೨ ಗಂಟೆಗ್

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‍ನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಸೈನ್/ಪುದರ್‍ನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಲೆ.

 1. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೫೨, ೩ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 2. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೧೪, ೪ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 3. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೬, ೪ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 4. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೪೩, ೪ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 5. --Suma s barkur (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೩೨, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 6. --Babitha managalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೩೫, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 7. --M Sanjiva Pujary (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೩೯, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇನಿತ ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲೆ ಪಡೆಯಿನಕುಲು

 1. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೪೨, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 2. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೫೨, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 3. --Babitha managalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೧೦, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 4. --M Sanjiva Pujary (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೧೧, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 5. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೧೩, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 6. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೧೫, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 7. --Suma s barkur (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೨೦, ೫ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)

ಲೇಸ್‍ಗ್ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೆರೆ ಆಯಿಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಹಾರೈಕೆ ಪನೊಲಿ

 1. --Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೨೯, ೩ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
 2. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೪೪, ೩ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)

ಲೇಸ್‍ದ ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಸ್‍ದ ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ.