ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು ೮

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬಗೆಟ್ ನಡಪುನ ಎಣ್ಮನೆದ ಲೇಸ್.

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಆಫ್‍ಲೈನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ -
  • ತುಳುನಾಡ್‍ಟ್ ತುಳು ಬಾಸೆನ್ ಕಲ್ಪಾಪಿನ ಸಾಲೆಳೆಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್‍ತ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತುತೊ. ಅಯೆಕ್ ಕಾಸ್‍ಗ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್‍ತೊ. ಅವು ಮೂಲುಂಡ್. ಅಯಿನ್ ಬಗೆಕ್ ಮಾತೆರ್‍ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೋಡು. ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಈ ಲೇಸ್.

ಲೇಸ್‌ ನಡಪುನ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುಡ್ಲ

ಲೇಸ್‌ದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮಾರ್ಚ್ ೦೩, ೨೦೧೮ ನೆದಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ೩:೩೦ ಗಂಟೆಗ್

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‍ನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಸೈನ್/ಪುದರ್‍ನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಲೆ.

 1. --Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೫೨, ೧ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೮ (IST)
 2. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೬, ೧ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೮ (IST)
 3. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೩೪, ೨ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೮ (IST)
 4. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೪, ೨ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೮ (IST)
 5. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೭, ೨ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೮ (IST)
 6. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೧೬, ೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೮ (IST)

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲೆ ಪಡೆಯಿನಕುಲು

 1. --Vishwanatha Badikana (talk) 09:45, 3 March 2018 (UTC)
 2. --Ravindra Swami K (talk) 10:02, 3 March 2018 (UTC)
 3. --Pavanaja (talk) 10:23, 3 March 2018 (UTC)
 4. --Saraswathi K (talk) 10:24, 3 March 2018 (UTC)
 5. --Vinoda mamatharai (talk) 10:26, 3 March 2018 (UTC)
 6. --Kavitha G. Kana (talk) 10:27, 3 March 2018 (UTC)
 7. --Dhanalakshmi .K. T (talk) 10:28, 3 March 2018 (UTC)
 8. --Kishorekumarrai (talk) 10:35, 3 March 2018 (UTC)

ಲೇಸ್‍ದ ನಡಾವಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಆಫ್ ಲೈನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆ
 • ಗ್ರಾಂಟ್‍ದ ಅರ್ಜಿನ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ
 • ತುಳುಟು ಲೇಕನೊನು ಬರೆಪುನಕುಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವೊಡು
 • ಲೇಕನೊ ಬರೆಪುನಕುಲೆಗ್ ಕಜ್ಜಕೂಟೊ ಮಲ್ಪೊಡು
 • ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊದ ತುಳುಪೀಟೊಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಎಂಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು
 • ತುಳು ಬಾಸೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಹಳ್ಳಿದ ಹಿರಿಯೆರೆನ್ ಭೇಟಿಯಾದ್ ಮೌಕಿಕ ಸಂದರ್ಸನೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗ್ ಮಾಹಿತಿಯಾದ್ ಸೇರಾವೊಡು.
 • ತುಳು ಬೂಕುದ ಮುಕಪುಟೊನು ಬುಕ್ಕೊ ಪರಿವಿಡಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಸೇರಾವೊಡು

ಲೇಸ್‍ದ ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]