ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು ೩

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬಗೆಟ್ ನಡಪುನ ಮೂಜನೆದ ಲೇಸ್.

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೈವ್ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆಗಾತ್ರೊ ಇಂದೆಕ್ ದುಂಬು ಸಂಪೊಲಿಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆರ ಒರೊ ತೆರಿಪಾವುನ ಲೇಸ್‍ನ್ ದೀವೊಂದೊ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಆನಿದ ದಿನೊ ಬಲೆ.

ಲೇಸ್‌ದ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು.

ಲೇಸ್‌ದ ಪೊರ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಾರೀಕ್ ೨೦ ಅಗೋಸ್ಟು, ೨೦೧೬ನೆದಾನಿ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನ್ನೊ ೧.೦೦ ಗಂಟೆಗ್

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‍ನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೨೭, ೧೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[reply]
  2. --Gopala Krishna A (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೫೫, ೧೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[reply]
  3. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೦೯, ೧೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[reply]
  4. --Thimmappavk (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೪೪, ೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[reply]
  5. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೦೭, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[reply]
  6. --Yashoda Kudla (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೦, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[reply]
  7. --NITHIN BALEPUNI (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೦೩, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[reply]
  8. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೦೬, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[reply]

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನಕುಲೆ ಚಿತ್ರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]