ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು ೧

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ

ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬಗೆಟ್ ನಡಪುನ ಸುರುತ ಲೇಸ್.

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಾರೀಕ್ ೧೨ ಜೂನ್, ೨೦೧೫ನೆದಾನಿ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯ ೪ ಗಂಟೆಗ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಲೇಸ್ ನಡತ್ತ್ಂಡ್.
  • ಡಾ. ಯು.ಬಿ.ಪವನಜೆರ್ ಈ ಲೇಸ್‍ನ್ ನಡಪಾದ್ ದುಂಬು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಡಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಸಾದಿ ತೋಜಿಪಾರಿಯೆರ್
  • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊನ್ ಇನ್‍ಕ್ಯೂಬೆಟರ್‍ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಕೊನರುನ ನಿಲೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಯಿಕ್ಕಾತ್ರೊ ಈ ಲೇಸ್‍ನ್ ದೀಡೊನ್‍ನೆ.
  • ಅಗೋಸ್ಟು ೧೪ಡ್ದ್ ೧೬ಗ್ ಮುಟೊ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಕೂಟೊ ನಡಪಾವುನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೊಕತೆ ಆಂಡ್.

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‍ನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]