ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೫

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ದೊಡ್ಡ ಪಠ್ಯ

ತುಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗೆಟ್ ನಡತಿನ ೭ನೆತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಚಿತ್ರೊ ೧
ತುಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗೆಟ್ ನಡತಿನ ೭ನೆತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಚಿತ್ರೊ ೨
ತುಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗೆಟ್ ನಡತಿನ ೭ನೆತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಚಿತ್ರೊ ೩

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಾರೀಕ್ ೨೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೫ನೆ ದಾನಿ ಬುದಾರೊ ೧೦ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳುಭವನೊಡು ಲೇಸ್ ನಡಪ್ಯರ ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಂತೆರ್ಲಾ ಲೇಸ್‍ಗ್ ಬರೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ.
 • ಈ ಲೇಸ್‍ನ್ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬುಕ್ಕೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸೆರ್.
 • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನನಲಅ ಲೈವ್ ಆತ್‍ಜಿ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‍ಡ್ ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಆವೊಡಾಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕೇಂದ್ರೊಗು ಲೈವ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೊಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಲೇಸ್ ಅಗತ್ಯೊ ಅಯಿನವು.
 • ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರಿಯರ ರಹಮಾನುದ್ದೀನ್ ಷೇಕ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ CSI ಬೆಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಬರ್ಪೆರ್. ಆರ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡುನ ಇದಾನೊನು ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.
 • ಈ ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರುಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿ ಮಲ್ಪುಲೆ.--Vishwanatha Badikana (talk) 04:40, 27 October 2015 (UTC)

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರುನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸಹಿ ಮಲ್ಪುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Vishwanatha Badikana (talk) ೯.೫೭, ೨೮ October 2015 (UTC)
 2. --Bharathesha Alasandemajalu 07:48, 28 October 2015 (UTC)
 3. --Soundarya shetty s (talk) 07:58, 28 October 2015 (UTC)
 4. --kishorekumarrai--Kishorekumarrai (talk) 08:55, 28 October 2015 (UTC)
 5. --NITHIN BALEPUNI (talk) 10:47, 28 October 2015 (UTC)

ಚಾವಡಿ ಕೂಟೊದ ನಡಾವಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಿರವೂಡ್ ನಡತಿನಾ ಕುಡ್ಲ ಒಡಿಪು ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಲೇಕನೊಲೆನಾ ಸಂಕ್ಯೇಲೆನ್ ಪಿಜಿರ್ತ್ ತುಯಾ.
 • ತುಳು ವಿಕಿಪಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಮಾಲ್ಪೆರಾಗ್ ರಹಮಾನುದ್ದೀನ್ ಷೇಕ್ ದಿಕ್ಕ್ ದೆಸೆ ತೋಜಯೆರ್ - ಅವು ಮೂಜಿ ರೀತಿಡ್;

ತುಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್‍ದ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. transakatewiki.netಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಸೂಚನೆಲೆನ್ ಅನುವಾದೊ ಮಲ್ಲಪೊಡು.
 2. ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು :
  1. ಪೊಸ ಸಂಪಾದಕೆರೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ಪೊಡು
  2. ಪೊಸ ವಿಷಯ ಸೇರವೋಡು.
  3. ವಿಷಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಲ್ಪೊಡು.
 3. ಲೈವ್‍ಗು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡುನೆ.

ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಒರಿ ಅಡ್ಮಿನ್, ಮೂಜಿ ಜನೊ ನಿರ್ವಾಹಕೆರ್, ಬುಕ್ಕೊ ಒಂಜಾತ್ ಜನೊ ಸಂಪಾದೆಕರ್ ಸಂಪಾದನೆಡ್ ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪೊಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತಿನ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಲಪುನೆಡ್ದ್ ಇತ್ತೆನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ತಂಡೊ ಕೆಲಸೊ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ತಿರ್ತ್‌ದಂಚ ಕೆಲವೆರೆನ ಪುದರ್ ಸೇರ್ದಿನಕುಲು ಸೂಚಿಸಚೆರ್.