ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜಾನಪದೊ 2024

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
 • ಹೋಮ್‌ ಪೇಜ್
 • 2024
 • 2023
 • ಕಾಮನ್ಸ್ ಹೋಮ್‌ ಪೇಜ್

ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದೊ ಪನ್ಪಿನವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ವರ್ಸೊಡೊರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್‌ಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬರವುದ ಪಂತೊ ಅತುಂಡು, ಉಂದೆನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಪ್ರಪಂಚೊದ ಬೇತೆಬೇತೆ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಜಾನಪದೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೊವುಲೆನ್ ಜಾನಪದೊಟ್ಟು ದಾಕಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಯೋಜನೆ ಪಟ ಪಾಡುನ ಅಬಿಯಾನವಾದ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾತ್ಂಡ್ ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ (WLF) ಉಂದು ಪ್ರಪಂಚೊಡುಪ್ಪುನ ಜಾನಪದೊ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲೆನ್ ದಾಕಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮನ್ಸ್‌ಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೆರ್.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವಕೋಶ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಮಾನವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆದ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶೊವಾತ್ಂಡ್. ಈ ವರ್ಸ ನಮ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಅಂಚನೆ ಗುಂಪುಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಲುದಾರೆರಾತಿನೈರ್ದ್ ಲಿಂಗ ಅಂತರೊನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾನ್ಪಿಯರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನೊನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್‍ದಾದ್ಯಂತೊ ಜಾನಪದೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತ್ ಗುಮನೊ ದೀಪೊ.

2019 ರ್ದ್, ನಮ ಬಹುಬಾಸೆತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಂತೊನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ಜಾಗತಿಕ ವಿಕಿಲವ್ ಮೂಮೆಂಟ್‍ದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಶೊನು ಉತ್ತೇಜಿಸಾರೆ ಇಂಟರ್ ವಿಕಿ, ಅಂತರ್-ಬಾಸಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್-ಯೋಜನೆದ ಸಹಕಾರೊನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೆಟಾವಿಕಿಟ್ಟ್ ಯೋಜನೆನ್ ದೀವರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ್‍ದ. ಮಲ್ದಿನ ಲೇಕನೊಲು ವಿಸಯೊಗ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ಆದುಪ್ಪೊಡು, ಪಂಡ್ಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆದಾರೆರ್ ಆ ಪ್ರದೇಸೊದ ಜಾನಪದೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಪರ್ಬೊ, ನೃತ್ಯೊ, ಪಾಕಪದ್ಧತಿಲು, ಪಾಡುನ ಕುಂಟು ಅತ್ತ್ಂಡ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನೊ ವಿಸಯೊಗು ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಸುಮಾರ್ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ನಾಡೊಲಿ. ನಮನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿರ್ದ್ ವೊವುಲಾ ಲೇಕನೊನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಸಯೊನು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಅವ್ ಮುಕ್ಯೊವಾದ್ ವಿಸಯೊಗು ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಅಂತರೊನು ಉಂತಾವುನಂಚಿ ಗಮನ ಇಪ್ಪೊಡು. ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಂಪುಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ತೊಲು ಉಲ್ಲ, ಅಂಚಾದ್ ಈ ಇಸಯೊನು ಉಂದು ವರ್ದಿಸಾರೆ ತೂಪುಂಡು, ಅಂತರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಾಷಣೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜೀವೊದ ವಿದಾಣೊಲೆಗ್ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಬಳಕೆದಾರೆರೆಗ್ ಬಳಕೆಗಾತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿದ್ಯತೆನ್ ಜ್ಞಾನೊನುಲಾ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಸಮಯೊತ ಮಿತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಂತೊ ಸುರು ಅಪುನ ದಿನೊ: 01/02/2024 00:00 UTC
 • ಪಂತೊ ಮುಗಿಪುನ ದಿನೊ: 31/03/2024 23:59 UTC

ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಟು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ ಇಚಾರೊನ್ ಗುಮನ ದಿವೋಂತು ಈ ವರ್ಸ ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ ಬುಕ್ಕ ಜಾನಪದೊ ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ, ಪೋಂಜೊವುಲೆನ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಲು ಅಂಚನೆ ಲಿಂಗ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಸಯೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್‌ ಉಂತುಂತ್ಂಡ್.

ಜಾನಪದ ಪ್ರಪಂಚೊತ ಉದ್ದೊ ಅಗಲೊಗು, ಉಂದು ಬಜೀ ಜಾನಪದೊ ಉತ್ಸವೊಲು, ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆಲು, ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತೊ, ಜಾನಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಲು, ಜಾನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲು, ಜಾನಪದ ತೆನಸ್ಸ್‌ಲು, ಜಾನಪದ ದುತೈತ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಕುಲು, ಜಾನಪದ ನಾಟಕಲು, ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಜಾನಪದ ಧರ್ಮ, ಪುರಾನೊ, ಇಂಚಿನೆಗ್‌ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆತ್‌ಜಿ.

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ತುಲುವೆರೆ ಭೌತಿಕ ಸೊತ್ತುಲು
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ತುಲುವೆರೆ ಅಲತೆಲು
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ನಲಿಕೆಲು
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಜನಪದ ನಲಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ಬಯಲಾಟೊಲು
 5. ಜನದಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
 6. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ

ಜಾನಪದೊಟು ಪೋಂಜೊವುಲು ಉಂದು ಬಜಿ ಪೋಂಜೊವುಲು ಬುಕ್ಕ ಜಾನಪದೊ, ಜಾನಪದೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿತ ಅಪರೂಪೊತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೊಲೆಗ್ ಸೀಮಿತವಾತ್‌ಜಿ (ಜಾನಪದೊ ಕಲಾವಿದೆರ್, ಜಾನಪದೊ ನಲಿಕೆದಕುಲು, ಜಾನಪದೊ ಪದ ಪನ್ಪಿನಕುಲು, ಜಾನಪದೊ ಸಂಗೀತಗಾರೆರ್, ಜಾನಪದೊ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು, ಪುರಾಣೊಟ್‌ ಬತ್ತಿನ ಪೋಂಜೊವುಲು, ಜಾನಪದೊ ಪೋಂಜೊವು ವೀರೆರ್, ಮಾಟ ಮಾನ್ಪುನಕುಲು ಮತ್ತು ಮಾಟಗಾತಿ ಬೇಟೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮಾತ).

ಪಂತೊತ ನಿಯಮೊಲು ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮಲ್ಲೆ ಮಾನ್ತ್‌ನ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಸ ಲೇಕನ ಕಡಮ್ಮೆಂದ 3000 ಬೈಟ್‌ಲು ಅತ್ತಂಡ 300 ಸಬ್‌ದೊಲು ಇಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನವು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಮೆಷಿನ್‌ ತರ್ಜುಮೆ ಅವಾರೆ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಲೇಕನನೊನು 1 ಫೆಬ್ರವರಿ ಬುಕ್ಕ 31 ಮಾರ್ಚ್ ನಡುಟು ಮಲ್ಲೆ ಮನ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತಂಡ ಪೊಸತ್ತ್‌ ತಯಾರ್‌ ಮಾನ್ತಿಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊಲು ಪೊಂಜೊನಕುಲೆಗ್‌ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟಿನವು ಬುಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಇಸಯೊ ಅತಿಪ್ಪೊಡು.
 • ಲೇಕನೊಲು ಪರಕೊಲಿ ಆತಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ.
 • ವೊವ್ವೇ ರೀತಿದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಗನೆಲು ಅಂಚನೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇಪ್ಪರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟೊದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರೊ
 • ಲೇಕನೊಗು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ಇಪ್ಪೊಡು.

ಬೊಮ್ಮನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಮ್ಮನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಸ್ತ್‌ ಲೇಕನ ಮಾಂತಿನ ಸಂಪಾದಕೆರೆಗ್ ಬೊಮ್ಮಾನೊಲು (ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಕೊನೊಲು):

 • 1ನೇ ಬೊಮ್ಮನೊ: 300 USD
 • 2ನೇ ಬೊಮ್ಮನೊ: 200 USD
 • 3ನೇ ಬೊಮ್ಮನೊ: 100 USD
 • ಕುಸಿಯಾಯಿನ ಸುರುತ್ತ 10 ವಿಜೇತೆರೆಗ್: ಒರಿಯಗ್ 50 USD
 • ಮಾಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಟ್‌ ಉಂಡು ಮಾನ್ತಿನ ದಿಂಜ ಲೇಕನೊ ಬರೆಯಿನಕುಲೆಗ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೊಮ್ಮನೊಲು ಉಂಡು. ಯೋಜನೆ ಪುಟೊಟ್ಟು ಎಚ್ಚಿಗೆತ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು.

(ಬೊಮ್ಮನ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್‌ಲು/ಕೂಪನ್‌ಟ್ ಮಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುಂಡು)

ಸ್ಥಳೀಯ ಬೊಮ್ಮನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸುರುತ್ತ ಬೊಮ್ಮನ: $15 ಅಮೆಜಾನ್ ವೋಚರ್‌ಲು
 • ರಡ್ಡನೆ ಬೊಮ್ಮನ: $10 ಅಮೆಜಾನ್ ವೋಚರ್‌ಲು
 • ಪೊರ್ಲ ಬರವು: $5 ಅಮೆಜಾನ್ ವೋಚರ್‌ಲು

ಸಂಯೋಜಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೀರ್ಪುಗಾರೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]