ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ವಿಲ್‌ಫ್ರೆಡ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಸೆಡ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕುಡ್ಲದ ಗಾಯಕೆ. ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಗುಳ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರ್. ಕರಾವಳಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್, ಪರದೇಸೊಡುಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಸೆದ ಪದೊಕುಲೆನ್ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರಿಸಾಯಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದೆ.

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬದ್‌ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರೆಬಿಂಬಸೆರ್ ಪುಟ್ಟಿನ 1942 ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ 2 ನೇ ತಾರೀಕ್‍ದಾನಿ, ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬೊಡು. ಅಮ್ಮೆರ್ ಲ್ಯಾಂಡಲಿನ್ ರೆಬಿಂಬಸ್- ಕೇರಳದ ಕಾನ್ಹಂಗಾಡ್‌ದಾರ್, ಅಪ್ಪೆ ಮಗ್ದಲಿನಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ- ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯೊದಾರ್. ರೆಬಿಂಬಸೆರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣೊನ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ಕಲ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಿಯೆರ್.

ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನೊಟೆ ರೆಬಿಂಬಸೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುಗರ್ತೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಸ್ಪರ್ದೆಲೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊಂದು ಬಹುಮಾನಲೆನ್ ಗೆಂದ್‌ದಿತ್ತೆರ್. ಎಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರೆಲಾ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, 14ನೇ ಪ್ರಾಯೊಡೇ ಕೊಂಕಣಿ ಪದೊಕುಲೆಗ್ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. 15ನೇ ಪ್ರಾಯೊಡು ಆರ್ ಸುರುತ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಪೊಯ್ಶಾಂಚೆ ಸಂಸಾರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಸಂತ ಜೊಸೆಫ್ ನಾಟಕ ಸಂಘೊದ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬಾಯೆರ್. ಅಯಿಡ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಯಮಾರ್ 8 ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕೊಲೆನ್ ಬರೆದ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೆರ್. 1959ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಆರೆನವೇ ಆಯಿನ ಪದ ಪನ್ಪಿನಕುಲೆನ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ‌ನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಾಯೆರ್. ಅಪಗ ಆರೆಗ್ 17 ವರ್ಷ ಆತೆ.

ಕುಟುಂಬ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೀನಾ ಗ್ರೇಶಿಯಾ ರೆಬಿಂಬಸ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್‌ರೆನ ಬುಡೆದಿ. ಕಂಡನಿ ಲೆಕನೆ ಬುಡೆದಿಲಾ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೇ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. 1963ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಕಂಡನಿನೊಟ್ಟುಗು ಪದ ಪನರ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ತನ್ನ 16 ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೊಡು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ದೋತ್ ಮಕನಕ ನಾಟಕೊಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಆದ್ ಮೀನಾ ರಂಗೊಗು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ರೆಬಿಂಬಸೆರೆನ ಕುಟುಂಬನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕುಟುಂಬ ಪನೊಲಿ. ಬುಡೆದಿನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಗಿಟಾರ್ ಕಲಾವಿದೆ, ಅತ್ತಂದೆ ಗಿಟಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರ್‌ಲಾ ಅಂದ್. ಬುಡೆದಿ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕಿಲಾ ಅಂದ್. ಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ವೀಣಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡೊಡು ಗಾಯಕೆರಾದ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಸಾಧನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿದ 50 ವರ್ಸೊಲೆಡ್ ರೆಬಿಂಬಸೆರ್ 3000ಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪದೊಕುಲೆಗ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. 500ಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನೊಲೆನ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ದೇಸೊದ ಉಲಾಯಿ ಅತ್ತಂದೆ ಪರದೇಸೊಡು ಸೇರ್ದ್ 248ಡ್ದ್‌ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲೆನ್ ನಡಪಾದೆರ್.

ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ, 40 ಸಂಗೀತದ ಕೆಸೆಟ್‌ಲು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆದ ೬ ಕೆಸೆಟ್‌ಲು, ೧ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತೊದ ಸಿಡಿ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಲೆಡ್ ಪಂತಿನ ಪದೊಕುಲೆನ ೯ ಆವೃತ್ತಿದ ಬೂಕುಲು, ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾಡ್ ಪಂತಿನ ಪದೊಕುಲೆನ ಬೂಕುಲಾ ಬುಡುಕಡೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಸಿನೆಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ ಪದ ಪಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನೆಮಾ

  • ಮೊಗ್ ಅನಿ ಮೊಯ್‌ಪಾಸ್ - ೧೯೭೭
  • ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್- ೧೯೮೮
  • ಬೊಗ್ಸಾಣೆ- ೧೯೮೬
  • ಪಾದ್ರಿ- ೨೦೦೫

ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರುದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರೊಲೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ ದೆಹಲಿ ದೂರದರ್ಶನೊಲೆಡ್‌ಲಾ ಮೆರೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಆತ್ಂಡ್.

ಪುಗರ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ೧೯೭೧ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಗುಳ್ ಬಿರುದು
  • ೧೯೯೧ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ದ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್
  • ೧೯೯೨ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿರುದು
  • ೧೯೯೬ಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪುರಸ್ಕಾರ
  • ೧೯೯೮ಡು ನಮ ತುಳುವೆರ್- ದುಬೈ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಕೊರಿನ ತುಳುನಾಡ ಕೋಗಿಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
  • ೧೯೯೯ಡು ಕುವೈಟ್ ಕೆನರಾ ವೆಲ್‌ಫೆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಕಣಿ ಕಲಾರತ್ನ

ತೀರಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸೆರ್ ಮಾರ್ಚಿ ೯ನೇ ತಾರೀಕ್ ೨೦೧೦ನೇ ಇಸವಿಡ್, ಕುಡ್ಲದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ತೀರಿಯೆರ್. ಆರೆಗ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿತ್ಂಡ್. ತೀರ್ನಗ ಆರೆಗ್ ೬೭ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ಂಡ್.