ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಧ್ಯೊ ಅಮೇರಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ಕೆರಿಬ್ಬಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊ (ವಿವರವಾದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಭೂಪಟ)

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕತೆಂಕಾಯಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ. ಇಂದೆನ್ ಕೆರೀಬಿಯನ್ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಖಂಡೊಲೆ ನಡುಟೆ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕೆರೆಬ್ಬಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊನು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕೊದ ಖಂಡೊದ ಉಪಪ್ರಾಂತ್ಯೊಂದೇ ತೆರಿಯೊಂದೆರ್.

ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡ್ ಸುಮಾರ್ ೭೦೦೦ಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದ್ವೀಪೊಲು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.