ಶಂಖಪುಷ್ಪ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ಪೂ
ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ದಯಿ
ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಪೂತ ಬಿತ್ತ್

ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂತ ದಯಿ. ಶಂಖದ ಆಕಾರೊಡು ಪೂ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಉಂದೆಕ್ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ದಿಪ್ಪೊಡು. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‌ದ ದಯಿ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಶಂಖಪುಷ್ಪಗ್ ಮಿತ್ತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ್ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುನಂಚಿನ ದಯಿ. ನರಮಾನಿಯನ ಧೀಶಕ್ತಿ, ಧೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿನ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ದಯಿಕ್ ಉಂಡು. ಶಂಖ ಪುಷ್ಪದ ಪೂತ ಎಸಲ್ ಶಂಖದ ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರೊ ಅಯಿಕ್ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ದುಪ್ಪು ಈ ಪೂನು ತೂಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಪೂ , ಇರೆ, ಬೇರ್, ದಂಡ್, ಬಿತ್ತ್ ಈ ದಯಿತ ಮಾತ ಭಾಗೊಲ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು‌.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ: ಗಿರಿಕರ್ಣಿಕೆ ಬಳ್ಳಿ

ತಮಿಳು: ಕಾಕ್ಕಣಮ್, ಕವಾಚ್ಚಿ

ತೆಲುಗು: ದಿಂಟೆನ

ಮಲಯಾಳಂ: ಆರಲ್, ಶಂಖಪುಷ್ಪಂ

ಸಂಸ್ಕ್ರತ: ಗವಾಕ್ಷ, ರೋಮವಲ್ಲಿ

ಹಿಂದಿ: ಅಪರಾಜಿತ್

ತುಳು: ಶಂಖಪುಷ್ಪ

ದಯಿತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಪೂತ ದಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಆಧಾರೊಗು ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವೆತ ಆಧಾರೊಡು ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಪದುರುಂಡು. ಉದ್ದ ಉರುಟುದ ಇರೆಕುಲು ಬಲ್ಲ್‌ದ ಅಂಚಿಡೆ ಇಂಚಿಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲ್‌ದ ಆಮೈಟೆ ಈಮೈಟೆ ಎಗ್ಗೆಲು ಬುಡ್ದು ಪುಂಡೆಲ್ ಆಪುಂಡು.

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅರೆತರೆಬೇನೆ(ಅರೆತಲೆ ಶೂಲೆ)ನ್ ನಿವಾರನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ಬೇರ್‌‍ನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಅಂಜನದಲೆಕೊ ಕಣ್ಣ್‌ದ ಮಿತ್ತ ಪುಡೆಕ್ ಪೂಜೊಡು.
 • ಇರೆಕುಲೆನ ರಸನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೂಜಿಂಡ ಬಾತ್‌ನ ಬೇನೆ ಗುಣ ಆಪುಂಡು.
 • ಬೇರ್‌ದ ರಸೊನು ಪೇರ್‌ಡ್ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಶ್ವಾಸನಾಳೊಲೆನ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ಉಂಡು.
 • ಮೋನೆಡ್ ಬೊಲ್ದು ಕಲೆಕುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಬೇರ್‌ನ್ ಕ್ಷಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಎಳ್ಮೆದೆಣ್ಣೆಡ್ ಕಲತ್ತ್‌‍ದ್ ಪೂಜೊಲಿ.
 • ಬೇರ್‌ದ ಚೋಲಿರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಚೂರ್ಣೊನು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯಯೊಡು ಕಲತ್ತ್‌ದ್ ಚಿಯದ ನೈ(ಜೇನುತುಪ್ಪ)ತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ದೇಹಬಾಧೆ ಗುಣ ಅಪುಂಡು.
 • ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಪೊದ್‌ತ್ತ್‌ದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‌‍ದ್ ಸೂತ ಗುಳ್ಳೆಲೆನ ಬೇನೆ ಶಮನದಗ್ ಗಳಸುವೆರ್.
 • ಬಂಜಿ ಒಯ್ಯುಪುನವು, ಕರಪುನ(ಪಚನ)ದ ತೊಂದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಅನ್ನನಾಳ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಪಿತ್ತಕೋಶೊಗುಲೆನ ಕಾಯಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೆರುನ ತೊಂದರೆಲೆನ್ ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ಬಳಕೆರ್ದ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತ್ಂಡ್.
 • ತೆನಸ್ಸ್‌ಗ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ್ ಬಣ್ಣ ಬರಿಯೆರೆ ಈ ಪೂನು ಗಳಸುವೆರ್.
 • ತರೆಕ್ಕ್ ಪೂಜುನ ಎಣ್ಣೆ(ತೈ ತಯಾರಿಕೆಡ್‌ಲಾ ನೀಲಿ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ್ತ ಬೇರ್‌ನ್ ಭೃಂಗರಾಜ ತಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಗಳಸುವೆರ್‌.
 • ಉಂದೆಟ್ ಕೂಜಲ್ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು.
 • ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಂಜಿಗ್ ದೆತೊಂಡ ಮಲಭೇದಿ ಉಂತುಂಡು.
 • ದಯಿತ್ತ ಬೇರ್‌ನ್ ಅರೆತ್ತ್‌‍ದ್ ಕೊಂಬಚೇಳ್/ಲಕ್ಷಿಚೇಳ್‌ಲ್ ಕೊಡತ್ತ್‌ನ ಜಾಗೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪೂಜಿಂಡ ಉರಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತ್‌ನವು(ಊತ) ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪೂತ ರಸೊನು ಸರಿಯಾದ್ ಶೋಧಿಸಾದ್ ದಿನೊಕ್ಕ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬಿಂದ್ (ತೊಟ್ಟು) ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬುಡುಪುನೆರ್ದ್ ಕಣ್ಣ್‌ ಉರಿಪುನವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.
 • ಈ ದಯಿತ್ತ ಬೇರ್ ಪಡಿಕ್ಕೆದ(ಮೂತ್ರ) ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಸಹಕಾರಿ ಆದ್ ಉಂಡು.
 • ಸಾರಸ್ವತಾರಿಷ್ಟ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂದೆತ್ತ ಬೇರ್‌ನ್ ಬಳಸುವೆರ್.[೧]

ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]