ಶ್ರಿಲಂಕಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಉಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟೋ. ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್‍ಲೆಡ್ ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಇಸ್ಲಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ಈ ದೇಶಕ್ ನಮ ದ್ದೇಅಶದ ಹ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಧೀನಡ್ ಇತ್ತರ್್ಂಡ್.