ಸರಸ್ವತಿ ಸುದೆ(ತುದೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Confluence of River Saraswati and River Hooghly, Sankrail, Howrah, 2013

ಉ೦ದು ಭಾರತದ ಸುದೆಕುಲೆಡ್ ಒ೦ಜಿ. ಉ೦ದೆಕ್ ಘಗ್ಗರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಉ೦ಡು. ಈ ಸುದೆನ್ ಪ್ಲಕ್ಷ ಪ್ರಸರಣ ಪ೦ದುಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಉ೦ದು ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿವಾಲಿಕ ಪರ್ವತದ ಶ್ರೇಣಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬದರಿನಾಥ ಪನ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆದ ಮಿತ್ತು ಚಮೇಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರತ ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಭಾಗೊಡು ಪುಟ್ಟು೦ಡು. ಘಗ್ಗರ್ ಸುಧೆನ್ ಈ ಸುಧೆತ ಉಪ ಸುದೆ ಪ೦ದುಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಕ್ರಿ.ಪೂ ೩೦೦೦ ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡ್ ಈ ಸುದೆ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಸುದೆ. ಉ೦ದು ಕೆಲವ್ ಕಡೆಟ್ ೮-೯ಕಿ.ಮೀ ಅಗಲ ಇತ್ತು೦ಡು. ಆ೦ಡ ಈ ಸುದೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸುದೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಅತು೦ಡು.