ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗೊ:ಸುದೆಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕನ್ನಡೊದ ಹೊಳೆ, ನದಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಸುದೆ. ಉದೆ, ಚುದೆ, ತುದೆ, ಹುದೆ, ಇಂಚ ಸುದೆ ಪದೊಕ್ಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊದ ಅರ್ಥೊ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ a river, stream ಅರ್ಥೊ ಉಂಡು. ತೊರೆ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ a small stream ಪನ್ಪೆರ್. ಸುದೆತ ಅಬ್ಬರೊ ಅಳಿವೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು. ದಿಂಜ ನೀರ್ ಪೋಪುನವು ಸುದೆ. ಸುದೆ ಕಡಲ್ಗ್ ಸೇರುಂಡು.

"ಸುದೆಕುಲು" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೯ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೯ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.